Mikä ihmeen yksilöohjaus? 

Yksilöohjaukset ovat toimineet oleellisena osana hankkeen toimintaa ja sen myötä olemme kohdanneet monia maahanmuuttajanuoria ja nuoria aikuisia.  

Työnhaku- ja digitaitojen ohjaamisessa yksilöohjaus on ollut hyvin toimiva menetelmä ja mahdollistanut aiheeseen paneutumisen rauhallisella sekä asiakaslähtöisellä tavalla.  

Ohjauksissa asiakas saa tukea juuri siihen, mihin kaipaa liittyen työnhakuun. Näissä tilanteissa lähdetään aina liikkeelle asiakkaan yksilöllisestä tarpeestaan ja hänen toiveistaan. Lisäksi pyrimme tukemaan taitoja yhdessä tekemisen keinoin. 

Ohjauskertojen määrä ja ohjaustilanteiden pituus on vaihdellut asiakkaan tarpeiden mukaan, mutta keskimäärin yhtä asiakasta kohden ohjauskertoja on kertynyt noin kolme ja yksi tapaamiskerta kestää keskimäärin kolme tuntia.  

Keskustelukielinä ohjauksissa on ollut muun muassa suomi tai englanti, mutta joissain ohjaustilanteissa ei yhteistä kieltä ole ollenkaan. Tällöin keskustelussa mukana on erilaiset kääntäjä-sivustot ja –sovellukset sekä kääntäjäkapula Vascolink.  

Yksilöohjaustilanteissa voimme koota esimerkiksi asiakkaan toiveiden mukaisen CV:n.

 

Ohjaustilanteisiin asiakas on varannut meille etukäteen ajan, ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijöihin esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestin tai puhelun yhteydellä.  

Tässä vaiheessa pyydämme yleensä asiakasta ottamaan mukaan mahdolliset todistukset ja CV:n mukaan. Lisäksi saatamme ohjeistaa muuta tulevaa ohjausta edistävää asiaa.  

Tapaamme asiakkaan hänen toiveiden mukaisessa paikassa. Tällaisina paikkoina ovat toimineet esimerkiksi Monikulttuurikeskus Mimosa, Mikkelin pääkirjasto, Ohjaamo Olkkari, XAMK Mikkelin kampus tai vaikka kahvila. Pääasia on ollut, että asiakas on kokenut ympäristön helpoksi ja mielekkääksi.  

Ohjaustilanteet ovat hyvin erilaisia ja sisällöt koostuvat asiakkaan omista toiveista ja tarpeista. Näiden löytymiseksi olemme käyttäneet esimerkiksi koostamaamme alkukartoituslomaketta ja keskustelua ylipäätään.  

 

Alkukartoituksen jälkeen ohjaustilanne rakentuu tarpeen mukaan. Olemme aloittaneet esimerkiksi pohtimalla 

  • Kuinka digilaitteita käytetään, kuten miten tietokoneella kirjoitetaan? 
  • Kuinka sähköpostiosoite luodaan ja kuinka sitä käytetään? 
  • Miten teen CV:n ja työhakemuksen ja miksi ne tulee tehdä?  
  • Mistä työpaikat löytyvät? 
  • Mitä tulee huomioida työn aloittaessa?
     

Olemme kuluvan vuoden aikana saaneet tavata monia ohjattavia ja olla tukemassa heidän matkaansa kohti työelämää. Tämän lisäksi olemme myös itse oppineet paljon. Odotamme innolla tulevia ohjauksia ja kohtaamisia! 

 

Kirjoittanut: Henna Rämä

———————————- 

Osuma-hanke jää kesätauolle 10.7.2023 ja palaamme jälleen 2.8.2023.