Koulutusportti -hankkeessa on koottu maakunnan nykytilaa kuvaavat tilastot, osaamisen ennakointidata, oppilaitosten vahvuudet ja oppijalähtöiset tarpeet yhteen pakettiin. Ymmärrystä tarpeista on kartutettu palvelumuotoilun avulla kevään 2021 aikana. Alkukartoituksen tulos herättelee katsomaan Etelä-Savon koulutuspolkuja kokonaisvaltaisesti: koulutustoimijat, elinkeinoelämä ja oppijat muodostavat yhdessä suunnan koulutuspoluille.  

Palvelumuotoilulle on ominaista, että ennen ratkaisuvaihtoehtojen ideointia kasvatetaan ymmärrystä kohteena olevasta ilmiöstä. Näin varmistetaan, että ratkaistava ongelma on ymmärretty oikein. Monille tuttu British Design Councilin tuplatimantti-malli visualisoi tätä prosessia kahden timantin avulla. 

Ensimmäisen timantin aikana ongelmaa tai haastetta määritellään ja tutkitaan. Toisen timantin aikana etsitään ja testataan ratkaisuja sekä lopulta toteutetaan vaihtoehdoista paras. Mallissa kuvataan myös ymmärryksen vuoroittainen laajeneminen ja kiteytyminen.  

 Ymmärrys karttuu monipuolisista lähteistä 

Koulutusportti -hankkeessa kevät 2021 on ollut ensin laajenevan ymmärryksen (divergenssi) aikaa, jolloin eteläsavolaisten koulutuspolkujen muotoiluhaastetta on tutkittu avoimesti ja mahdollisimman monipuolisesti eri lähteisiin tutustuen. On tutustuttu jo olemassa olevaan tietoon ja tutkimuksiin sekä osallistettu eri sidosryhmiä tuottamaan uutta näkemystä.  

 Hankkeen osatoteuttajat ovat kokoontuneet erilaisiin työpajoihin ja ”jameihin” parin viikon välein. Välillä mukaan on kutsuttu laajempi joukko osallistujia koulutustoimijoiden kentältä. Koulutusportti on myös esimerkiksi osallistunut Sitran osaamisen aika -projektiin sekä Etelä-Savon koulutustoimijoiden foorumin tapaamisiin.  

 Tärkeä osa prosessia on ollut myös opiskelijoiden osallistaminen. Näkemystä on saatu eri koulutusasteiden ja oppilaitosten opiskelijoilta työpajoissa ja haastatteluissa.  

 Koontia ja kiteytystä 

 Kesän kynnyksellä Koulutusportin kokoama on paketoitu visuaaliseen esitysmuotoon. Tiedon kiteytymistä (konvergenssi) kuvaa timantin supistuvat vaiheet. Ponnistus tältä osin on ollut varsin mittava, koska tietoa on saatavilla lähes rajattomasti, ja tilannekuva elää koko ajan. 

Alkukartoitus on antanut askelmerkit Koulutusportin jatkotoimille. Tarkoituksena on synnyttää digitaalinen koulutusseikkailu viestimään ja havainnollistamaan eteläsavolaisista koulutuspoluista. Kehitysprosessin edetessä palataan varmasti yhä uudestaan alkukartoituksen pariin tarkistamaan, että suunta tekemiselle on oikea!  

Tutustu visuaaliseen alkukartoitus-esitykseen: Koulutusporttihanke_alkukartoitus_2021 (1)

Materiaalista on valmistumassa myös saavutettava tekstiversio, jota voi etukäteen tiedustella projektipäällikkö Marianne Heikkiseltä.