Vuodesta 1980 alkaen tutkimustietoon pohjautuvaa työtä yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittämiseksi ja kouluttamiseksi.

Meille asiakkaan saama hyöty – osaamisen nousu ja yrityksen menestys – on kunnia-asia, sanoo johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Olemme aktiivinen yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja yritysten kehittämisen suomalainen kouluttaja, kehittäjä ja tutkija. Olemme myös osa laajaa kansainvälistä yrittäjyysverkostoa.

Yrittäjyyden ja yritysten kehittämisen asialla

Pienyrityskeskuksessa olemme yrittäjyyskasvatuksen ja yritystoiminnan osaajia, sparraajia ja yrittäjien rinnalla kulkijoita. Tunnemme perustamis-, kehittämis- ja kasvuvaiheen erityishaasteet.
Tehtävänämme on uuden pedagogiikan kehittäminen, yrittäjyyden tukeminen sekä pk-yritysten liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan vahvistaminen.

Työmme on kehittää ja tuottaa koulutusta, tutkimusta ja kehittämishankkeita. Seuraamme mitä ajassa liikkuu kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti – ja poimimme parhaat palat asiakkaittemme hyödyksi.

Pienyrityskeskuksessa toteutamme alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä projekteja, jotka sisällöllisesti liittyvät yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyden ja yritysten liiketoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen.

Projektit ovat mahdollisuus uusien toimintamallien testaamiseen ja luomiseen. Asiakkaillemme ne tarjoavat mahdollisuuden monimuotoiseen verkostoitumiseen, testaamiseen, kehittämiseen ja uuden luomiseen. Koko ajan hankkeiden rinnalla kulkee vahva yrittäjyyden tutkimus.

Koulutus- ja kehittämistarjonta

Pienyrityskeskuksessa koulutus-, tutkimus- ja kehittämistarjontamme keskittyy yrittäjyyskasvatukseen, yritystoiminnan käynnistämiseen, yritysten ja organisaatioiden kasvuun sekä kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimintamme on aina asiakaslähtöistä. Asiakkaan tarpeet ovat aina kehittämisen keskiössä.

Asiakkaitamme ovat laajasti yrittäjyyden kouluttajat, yrittäjyyttä harkitsevat, yritystoimintaa kehittävät, yrittäjän ystävät – niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

Koulutustemme, kehittämistoimenpiteidemme ja tutkimustemme teemoja ovat yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden lisäksi mm. johtaminen, esimiestyö, työhyvinvointi ja digitaalisuus yritystoiminnan kehittämisessä.

Tarjonnastamme löytyy kansainvälistyviä yrityksiä tukevia palveluja laajasti Venäjän ja Baltian, laajemmin Itämeren alueelle.

Arvostettu ylimmän johdon CEO-JOKO -johtamiskoulutus tulee taas!

Seuraava valmennusohjelma alkaa 26.9.2018

Lue lisää

Digiajan WoManager2-valmennus naisille käynnistyi 26.4.2018

Vertaistukea, verkostoja, viimeisintä tietoa ja taitoja sekä uutta intoa arjen johtamisen haasteisiin.

Lue lisää

Pienyrityskeskuksen asiantuntijat bloggaavat

Lue lisää

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Pienyrityskeskuksessa olemme toteuttaneet menestyksellisesti satoja kansallisia ja kansainvälisiä EU rahoitteisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhdessä yritysten kanssa – jo vuodesta 1995 alkaen. Yrittäjyystutkimuksen tukenamme on Pienyrityskeskuksen tukisäätiö. Se jakaa vuosittain apurahoja yrittäjyyden tutkijoille. Tutustu alta tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme. Aiemmat näet tästä (pdf).

Pienyrityskeskuksen käynnissä olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutustu tästä

Aiemmat tutkimus- ja kehittämishankkeet

Tutustu tästä

Pienyrityskeskuksen tukisäätiö

Pienyrityskeskuksen tukisäätiön tarkoituksena on tukea Pienyrityskeskuksessa toteutettavaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa tukevaa tutkimusta. Säätiö on perustettu vuonna 1986 ja siitä lähtien säätiö on jakanut apurahoja pääasiassa väitöskirja- ja lisensiaattitutkimuksiin, jotka ovat kohdentuneet yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiskysymyksiin.

Maamme kilpailukyvyn säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttävät tänä päivänä yhä suurempia panostuksia pk-yrityksiin ja yrittäjyyteen liittyvään tutkimustoimintaan, sillä juuri pk-yritykset ovat ratkaisevassa asemassa maamme kehityksessä.

Pienyrityskeskuksen tukisäätiö on merkittävästi mukana yrittäjyyden ja pk-yritysten tutkimuksessa. Rahalahjoitukset ovat tuloverotuksessanne vähennyskelpoisia ja vahvistavat aihealueen tutkimusresursseja.

Tule mukaan tukemaan Pienyrityskeskuksen tukisäätiön kehitystä ottamalla yhteyttä asiamieheen: Anne Gustafsson-Pesonen, 040 8344217

Kasvu yrittäjyyden edistäjäksi

Pienyrityskeskuksen toiminta on alkanut vuonna 1980.

Pienyrityskeskuksen uraauurtava työ pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi alkoi vuonna 1980 käynnistyneen johtamiskoulutusohjelman PK-JOKOn toteuttamisella.
Johtamiskoulutus vakiinnutti paikkaansa Mikkelissä ja nimi Pienyrityskeskus otettiin käyttöön virallisesti vuonna 1984.

Pienyrityskeskuksen 1990-lukua leimasi vahvasti Pietariin suuntautuminen. Keskus perusti vuonna 1993 Pietariin palveluyksikön Pietarin täydennyskoulutusinstituutin tiloihin.

Vuoden 2000 alussa Helsingin kauppakorkeakoulun aikuiskoulutustoiminta, jonka olennainen osa Pienyrityskeskus oli, sai opetusministeriön aikuiskoulutuksen laatupalkinnon jo toisen kerran peräkkäin. Koulutusohjelmat vetivät ennätysmäärin opiskelijoita ja syyskuussa 2000 yksikön tilastolukemiin kirjattiin ennätykselliset 20 000 opiskelijaa.

Baltian maiden EU-jäsenyyden myötä Pienyrityskeskus avasi myös oman toimipisteen yhteistyökumppaninsa Tehnopolin tiede- ja teknologiapuistoon Tallinnassa vuonna 2004.

Henkilökohtaista tukea ja konkreettista apua liiketoiminan toteouttamiseen tarjoavasta yrityshautomotoiminnasta muodostui 2000-luvulla merkittävä akateemisen yrittäjyyden toimintaympäristö, johon kytkettiin luontevalla tavalla voimakkaasti kasvanut yrittäjyyskoulutus Etelä-Savossa ja pääkaupunkiseudulla.

Aalto-yliopiston käynnistymisen myötä vuonna 2010 myös Pienyrityskeskuksen toiminta uudistui – yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista kohdennettiin yhä laajemmin luovien- ja teknologia-alojen käyttöön.

Vuosi 2015 oli muutosten aikaa yliopistojen tehtäväkentässä ja Pienyrityskeskuksen historiassa. Toimintansa vahvistamiseksi yksikkö siirtyi 1.5.2016 Mikkelin ammattikorkeakouluun ja on 1.1.2017 alkaen ollut osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua omana tutkimusyksikkönään.

Pienyrityskeskus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 2
50100 MIKKELI

Aalto Open Innovation House
Maarintie 6
02150 ESPOO

Suomi Talo
Bolshaja Konjushennaja 8
196186 PIETARI

Anne Gustafsson-Pesonen
johtaja
p. 040 834 4217
anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

Jaa sivu