Asiasanat

TKI-hankkeet

OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa

Työllistymisen edistäminen osuuskuntayrittäjyyden avulla

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista...

Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

Yrittäjyyspolku työelämään – Entre...

Osaaminen ideoiksi - opi yrittäjäksi!

TYHY - Tuottava yritys...

Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

OSAAJA - monialaisen ja...

+55 -vuotiaiden työllistymismahdollisuuksien parantaminen

New Service Solutions (NSS)...

Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

Digiverkot Venäjälle

Digitaalisten välineiden hyödyntäminen venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa

Share This