Asiasanat

TKI-hankkeet

Yrittäjyyspolku työelämään – Entre...

Osaaminen ideoiksi - opi yrittäjäksi!

TYHY - Tuottava yritys...

Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

New Service Solutions (NSS)...

Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

Digiverkot Venäjälle

Digitaalisten välineiden hyödyntäminen venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa

TUPA - Tuottavista palveluista...

Uusien palvelukonseptien kehittäminen hyvinvointialojen kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn...

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Luomuyritysten kilpailukyvyn ja luomuelintarvikeyrittäjyyden lisääminen

Break in the Desk

Tavoitteena saada yritykset hyödyntämään luovien alojen osaamista

Share This