Asiasanat

TKI-hankkeet

DigiJoko - digitaalisuus, naiset...

DigiJoko tukee ja edistää naisten urapolkuja, johtajuutta sekä naisyrittäjyyttä digitalisoituvassa työelämässä.

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi...

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

YES - lukiot työelämään

Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystietouden tukeminen

GAME ON - Nuorten...

Eteläsavolaisten nuorten osallistumisen ja työllisyysasteen nostaminen

OSKU - Yrittäjänä osuuskunnassa

Työllistymisen edistäminen osuuskuntayrittäjyyden avulla

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista...

Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

Talsinki Metropolitan Incubation/Talsinki/CB198

Hanke pyrkii edistämään 30 uuden osaamisintensiivisen yrityksen perustamista Tallinna-Helsinki alueilla

Jaa sivu