Asiasanat

TKI-hankkeet

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista...

Tuetaan digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden sekä hyötykäytön lisäämistä Etelä-Savossa

Yrittäjyyspolku työelämään – Entre...

Osaaminen ideoiksi - opi yrittäjäksi!

TYHY - Tuottava yritys...

Eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti.

New Service Solutions (NSS)...

Pk-yritysten kasvun tukeminen ja uuden liiketoiminnan löytäminen palvelumuotoilulla.

Digiverkot Venäjälle

Digitaalisten välineiden hyödyntäminen venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa

TUPA - Tuottavista palveluista...

Uusien palvelukonseptien kehittäminen hyvinvointialojen kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn...

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä, elinkelpoisuutta ja kasvumahdollisuuksia.

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Luomuyritysten kilpailukyvyn ja luomuelintarvikeyrittäjyyden lisääminen

Share This