Olen Maikki ja asun Ylöjärvellä. Olen aloittanut jalkaterapeutin opinnot Xamkissa tammikuussa 2023. Ennen opintojen aloittamista toimin pitkään kauneudenhoitoalalla yrittäjänä kosmetologin ammatissa.

Miksi sitten päätin hakeutua jalkaterapeuttikoulutukseen? Kosmetologin asiakastyössä kohtasin toistuvasti erilaisia jalkojenhoidon haasteita. Halusin ymmärtää syvällisemmin jalkoihin liittyviä haasteita ja niiden syy- ja seuraussuhteita. Halusin esimerkiksi ymmärtää, miksi känsä tulee pääsääntöisesti samaan kohtaan, vaikka asiakkaalla on sopivat kengät.

Xamkin valitsin opiskelupaikaksi siksi, että siellä jalkaterapeuttikoulutus voidaan toteuttaa verkkopainotteisena monimuotototeutuksena. Monimuotototeutus ja verkkopainotteisuus mahdollistavat työssä käymisen opintojen ohella.

Opiskelu aikuisena ja työn ohella on monin tavoin erilaista, kuin mitä se on ollut nuorempana. Silloin ei useinkaan ollut muita velvoitteita. Ajankäytön suunnittelu vaatii paljon enemmän, koska nykyään on huomioitava myös perhe, työt ja opiskelu. Opiskelu vie kaiken siihen liikenevän ajan aiheuttaen ajankäytön haasteita.

Henkilökohtaisesti opintokokonaisuuksien laajuus on yllättänyt ehkä eniten. Samoin myös se, että monimuoto-opintoihin on todella varattava aikaa. Mutta vaikka opiskelu onkin työllistävää ja aikaa vievää, niin se on myös hyvin innostavaa! Toistaiseksi kaikkein kiinnostavin (ja samalla myös vaikein) aihealue on ollut biomekaniikan kurssi.

Toisaalta kaikkein haastavimmat asiathan opettavat meitä elämässä eniten. Opiskelu ei tosiaankaan ole helppoa, mutta sellaista sen ei kuulu ollakaan.

 

Lyhyesti sanottuna biomekaniikka tarkastelee ihmiskehon liikettä ja liikkumisen mekanismeja. Biomekaniikan ymmärrystä tarvitaan esim. asiakkaan asentoa korjaavien erikoisjalkineiden tai tukipohjallisten suunnittelussa. Biomekaniikan avulla pyritään ennaltaehkäisemään vammojen uusiutumista. Koen, että olen jo tässä vaiheessa opintoja saanut syvällisempää ymmärrystä jalkavaivojen aiheuttajista ja niiden hoitokeinoista.

Jalkaterapeuttikoulutusta suosittelen kaikille alasta kiinnostuneille mutta esimerkiksi jalkahoitajille ja kosmetologeille, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan jatkokouluttautumalla.

Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös aivan uudelle työuralle. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi suuntautua esim. urheilijoiden, lasten ja nuorten, työikäisten tai seniori-ikäisten jalkaterapiaan ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Jalkaterapeuttina voi työskennellä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai yksityisellä sektorilla, sekä erilaissa yhdistyksissä, kuten diabetes- ja reumayhdistykset, ja maahantuojilla. Elinikäisen oppimisen lähtökohtana on, että koulutuksesta on aina hyötyä 😊!