Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 20.3. – 3.4.2019
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Jalkaterapeutti edistää jalkojen terveyttä

Jalkaterapeutti (engl. podiatrist) edistää jalkojen terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa ihmisten elämänlaatua.

Jalkaterapeutti ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä sekä hoitaa ja ennaltaehkäisee sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia.

Ihmisläheisessä ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja, luovuutta sekä yrittäjämäistä työasennetta.

Miksi opiskelisit jalkaterapeutiksi juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Jalkaterapian opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista, vaan opintoihin sisältyy paljon harjoittelua, kun opittua harjoitellaan asiakastyössä kampuksen omassa klinikassa ja pohjallispajassa sekä erilaisissa projekteissa. Xamkissa on jakaterapeuttikoulutuksessa panostettu opetusmenetelmiin, kuten verkko- ja simulaatiopedagogiikkaan.

Podiatria eli jalkaterapia on kansainvälisesti erittäin arvostettu terveydenhuollon ala. Suomessa podiatria on alkanut jalkautua terveys- ja sosiaalialan arkeen. Savonlinnan koulutus tekee kiinteää yhteistyötä Enpodhen eli Euroopan jalkaterapeuttikoulutusten verkoston kanssa ja koulutus on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

Jalkaterapeuttiopiskelijana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon esimerkiksi Belgiaan, Hollantiin tai Espanjaan. Voit osallistua myös kampuksellamme vierailevien kansainvälisten opettajien luennoille ja toimia opiskelijavaihtoon tulevien opiskelijoiden ”kv-tuutorina”.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, simulaatioihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opetus järjestetään siten, että keskimäärin lähiopetusta on yksi viikko kuukaudessa, etäopinnot suoritetaan verkossa. Lähiopetusjaksot sovitaan opintojen alussa. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 75 opintopistettä (op) eli yht. noin 50 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamista ovat

 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Terveyttä edistävä jalkaterapia
 • Jalkaterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
 • Jalkaterapian erityisosaaminen
 • Jalkaterapian kehittäminen ja teknologiaosaaminen
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Täydentävää osaamista ovat muun muassa

 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
 • Jalkaterapian syventäminen
  • Jalkahaavan hoito ja keventäminen
  • Urheilujalkaterapia
  • Lasten ja nuorten jalkaterapia

Jalkaterapiassa työpaikat lisääntyvät

Jalkaterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä, analysoi kävelyä ja juoksua sekä tutkii lihaksia ja niveltoimintoja. Lisäksi jalkaterapeutti hoitaa mekaanisen ongelman tai infektion aiheuttamia vaivoja ja pyrkii selvittämään syyn ja ohjaamaan ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä.

Tutkimusten ja hoitojen jälkeen jalkaterapeutti antaa tarvittavat ohjeet omahoidolle ja jalkajumpalle.

Apuvälineillä kuten pohjallisilla ja silikonituilla jalkaterapeutti voi korjata alaraajojen linjausta, kuormittumista ja toimintoja. Pohjallisilla ja kevennystuotteilla voidaan myös keventää kiputiloja ja haavoja.

Kliinisten hoitojen lisäksi jalkaterapeutti arvioi ja diagnosoi jalkaongelmia monin eri menetelmin ja käyttää arvioinnissa apunaan teknisiä laitteita.

Osatakseen valita oikeat hoidot ja terapiat jalkaterapeutilta vaaditaan vankkaa tietämystä anatomiasta ja fysiologiasta, biomekaniikasta ja jalkasairauksista sekä tutkittuun tietoon perustuvista hoitokeinoista.

Jalkaterapeutin työnkuva voi vaihdella suuresti työpaikasta riippuen. Työnkuva voi vaihdella liikeanalyyseistä haavanhoitoon ja kevennysterapiaan sekä yksilöllisten apuvälineiden valmistamiseen. Yksilö- ja ryhmänohjaus sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaaminen ovat osa jalkaterapeutin työtä.

Voit työskennellä esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • myynti- tai projektitehtävissä
 • apuvälineyksikössä
 • jalkinesuunnittelussa

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Lue lisää Xamkin jalkaterapia-opiskelijan mietteitä Kun koulu loppuu -oppaasta (sivu 52).

Sami Holopainen

Pulpetin takana ei ole tarvinnut kauaa istua, jotta on päässyt tekemisen makuun. Ensimmäiset jaksot olivat perusopintoja. Niissä opiskellaan alan perusteet, joista lähdetään pikku hiljaa syventymään.

Olen päässyt opiskelemaan esimerkiksi kliinistä jalkaterapiaa, biomekaniikkaa, apuvälineterapiaa ja jopa harjoittelun olen päässyt kokemaan heti ensimmäisen vuoden aikana useampaankin kertaan.

Lue tästä

Ville Nivala

"En todella tiennyt, kuinka monipuolisiin, mielenkiintoisiin ja vaikuttaviin tehtäviin jalkaterapeuttina voi päästä."

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anne Henttonen
puh. 050 312 5101
anne.henttonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu