Monimuoto-opiskelu

 • 27 aloituspaikkaa
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 6.-20.9.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Podiatria on Euroopassa arvostettu tieteenala

Jalkaterapia on nuori ammatti, jolla on Euroopassa pitkät perinteet ja arvostettu asema tieteenalana.

Jalkaterapeutti arvioi asiakkaan toimintakykyä, analysoi kävelyä ja juoksua sekä tutkii lihaksia ja niveltoimintoja. Lisäksi jalkaterapeutti hoitaa mekaanisen ongelman tai infektion aiheuttamia vaivoja ja pyrkii selvittämään syyn ja ohjaamaan ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä.

Tutkimusten ja hoitojen jälkeen jalkaterapeutti antaa tarvittavat ohjeet omahoidolle ja jalkajumpalle.

Apuvälineillä kuten pohjallisilla ja silikoniorteeseilla jalkaterapeutti voi korjata alaraajojen linjausta, kuormittumista ja toimintoja. Pohjallisilla voidaan myös keventää kiputiloja ja haavoja.

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Monimuoto-opetus järjestetään siten, että keskimäärin lähiopetusta on yksi viikko kuukaudessa, etäopinnot suoritetaan verkossa. Lähiopetusjaksot sovitaan opintojen alussa.

Savonlinnan Opiskelija-asunnoilla (SAO) on tarjota edullista lyhytaikaista yöpymistä kalustetuissa asunnoissa.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Jalkaterapeutin opinnot

Opinnot koostuvat 180 opintopisteen ydinosaamisesta ja 30 op:n täydentävästä osaamisesta. Luennoilla vierailee kansainvälisiä opettajia, ja koulu on mukana monissa tutkimushankkeissa.

Opetuksen laatu on korkeatasoista ja ohjaus on yksilöllistä, koska kampus ei ole massakokoinen. Tämä on tullut esille valmistumisvaiheen kyselyssä.

Työnantajien arvostamat työelämätaidot ovat avainasemassa. Opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista, vaan opittua harjoitellaan käytännössä kampuksen modernissa klinikassa ja pohjallispajassa. Projekteissa mukana on myös koulun ulkopuolelta tulleita asiakkaita.

Ydinosaamista ovat

 • Jalkaterapian ammatilliset perusteet
 • Jalkaterapeuttinen tutkiminen ja arviointi
 • Kliininen ja tuki- ja liikuntaelimistöä tukeva jalkaterapia I ja II
 • Jalkaterapeutin kehittyvä asiantuntijuus
 • Jalkaterapeutin työelämäosaaminen

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Jalkaterapiassa työpaikat lisääntyvät

Podiatria eli jalkaterapia on kansainvälisesti erittäin arvostettu terveydenhuollon ala.  Suomessa podiatria on alkanut jalkautua terveys- ja sosiaalialan arkeen. Arvostus on kasvamassa, sillä Suomen koulutus on samantasoista korkea-asteen koulutusta kuten monessa muussa Euroopan maassa. Savonlinnan koulutus tekee kiinteää yhteistyötä Enpodhen eli Euroopan jalkaterapeuttikoulutusten verkoston kanssa.

Jalkaterapeutin työnkuva on yleistä käsitystä paljon laajempi.

Kliinisten hoitojen lisäksi jalkaterapeutti arvioi ja diagnosoi jalkaongelmia monin eri menetelmin. Osatakseen valita oikeat hoidot ja terapiat jalkaterapeutilta vaaditaan vankkaa tietämystä anatomiasta ja fysiologiasta, biomekaniikasta ja jalkasairauksista sekä tutkittuun tietoon perustuvista hoitokeinoista.

Jalkaterapeutin työnkuva voi vaihdella suuresti työpaikasta riippuen. Työnkuva voi vaihdella liikeanalyyseistä haavanhoitoon ja kevennysterapiaan sekä yksilöllisten apuvälineiden valmistamiseen. Yksilö- ja ryhmänohjaus on osa työtä.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • perusterveydenhuollossa
 • erikoissairaanhoidossa
 • kuntoutuslaitoksessa
 • myynti- tai projektitehtävissä
 • apuvälineyksikössä

Monet jalkaterapeutit toimivat myös yrittäjinä tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena. Jalkaterapeuttien osaamista ostavat yrityksiltä myös julkiset yhteisöt.

Lue jalkaterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sami Holopainen

Pulpetin takana ei ole tarvinnut kauaa istua, jotta on päässyt tekemisen makuun. Ensimmäiset jaksot olivat perusopintoja. Niissä opiskellaan alan perusteet, joista lähdetään pikku hiljaa syventymään.

Olen päässyt opiskelemaan esimerkiksi kliinistä jalkaterapiaa, biomekaniikkaa, apuvälineterapiaa ja jopa harjoittelun olen päässyt kokemaan heti ensimmäisen vuoden aikana useampaankin kertaan.

Lue tästä

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anne Henttonen
puh. 050 312 5101
anne.henttonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This