Kuka olet ja mitä opiskelet?

Olen Minna Lunkka, opiskelen monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-koulutuksessa.

Millainen on opiskelu- ja työhistoriasi?

Olen aikaisemmalta koulutukseltani sosionomi, valmistunut Mamkista. Sosionomikoulutukseni jälkeen työskentelin lastentarhanopettajana kaksi vuotta, ja nyt vähän yli kuusi vuotta olen työskennellyt työllisyydenhoidon parissa.

Alkuun työskentelin yksilövalmentajana, ja organisaatiomme laajentuessa olen edennyt kehittämis- ja esimiestehtäviin, joissa tehtävissä olen nyt työskennellyt vuodesta 2014. Tällä hetkellä työskentelen valmennuspäällikkönä.

Miksi hait opiskelemaan YAMK-tutkintoa?

Hain tähän kouluun, koska halusin kehittää itseäni ja saada lisää tietoutta työnkehittämiseen ja johtamiseen liittyen.

Työssämme teemme todella paljon moniammatillista yhteistyötä eri verkostojen kanssa, joten minulle oli luontevaa valita juuri tämä koulutusohjelma. Kouluun hakiessa ennakkotehtäväkin oli jo sellainen missä pääsin kirjoittamaan omasta työstäni.

Master-opinnoissa olen puolestani voinut valita erilaisia johtamiseen liittyviä kursseja, jotka tukevat ja antavat vinkkejä esimiestyöhöni.

Kursseilla tehdyt tehtävät on voinut tehdä omaan työhön liittyen ja niitä on voinut heti hyödyntää omassa organisaatiossani.

Miten opintojen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on onnistunut?

Suoritan opintoja työni ohella ja teen osittaista työaikaa, sillä minulla on pieni lapsi. Hieman minua alkuun jännitti, että miten työn, opiskelun ja perheen yhdistäminen onnistuu, mutta se on sujunut yllättävän hyvin.