Monimuoto-opiskelu

  • opiskelupaikka Savonlinna
  • opintojen kesto n. 2 vuotta
  • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

Valintaperusteet

Kysy lisää:
Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Monialainen toimintakyvyn edistäminen vahvistaa kuntoutuksen osaamista

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä.

Olet valmis itsenäiseen ja vaativaan sosiaali- ja terveysalan työn päätöksentekoon. Pystyt kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Sen tulee liittyä kiinteästi työelämän kehittämiseen. Opinnäytetyö on useimmiten projektityyppinen, jolloin opiskelija saa valmiuksia toimia projektin vetäjänä. On tärkeää, että opiskelijalla on työyhteisössä kehittämisryhmä, joka tukee opinnäytetyön etenemistä. Heistä yksi sitoutuu olemaan työelämän ohjaajana ammattikorkeakoulun yliopettajan lisäksi.

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.

Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.

Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.

Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

Opinnoissa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Keskeisiä osaamisalueita ovat

  • sosiaali- ja terveysalan uudistuvat toimintaympäristöt
  • kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena sekä
  • kehittämis- ja johtamisosaaminen.

30 opintopisteen täydentävän osaamisen voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista, esimerkiksi tutkimus- ja kehittämisopinnoista, johtamisopinnoista, yrittäjyysopinnoista, Venäjä-opinnoista, viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa ja se ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämään kytkeytyvä laaja kehittämistyö. Sen työstämistä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Kehitä uraasi opiskelemalla ylempi AMK-tutkinto

Monialainen toimintakyvyn edistäminen YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkohin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

"Kaikille, jotka haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan laajasti"

 

Koulutuksessa parasta on ehdottomasti moniammatillisuus! Koulutus on avannut aivan uusia näkökulmia asioihin, joita kohtaa omassa työssä päivittäin, mutta joita ei ehdi työn ohessa käsitellä näin syvällisesti kuin opintojen aikana.

Lue lisää YAMK-opiskelijoiden mietteitä opinnoistaan

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

yliopettaja Merja Reunanen
puh. 050 312 5116
merja.reunanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu