Koulutuksessa oppii etsimään ajantasaisinta tietoa, katsomaan avarakatseisesti tulevaisuuteen sekä vaikuttamaan oman työn kehittämiseen. YAMK-tutkinnon suorittamisesta on hyötyä jatkossa myös uran kannalta.

Alun perin olen koulutukseltani perämies ja työskentelin ro-ro-laivalla perämiehenä, mutta lasten syntymän jälkeen opiskelin Kyamkissa logistiikkainsinööriksi. Monien vaiheiden kautta mm. koneteollisuuden parissa, olen päätynyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen liikennetelematiikkayksikön päälliköksi.

Miksi valitsit Xamkin logistiikan YAMK-koulutuksen?

Xamkin Logistiikan YAMK-koulutus oli selkeä jatkumo aiemmille opinnoilleni, ja lisäksi se vaikutti käytännönläheisemmältä kuin muut harkitsemani YAMK -koulutukset. Kouvola koulutuksen sijaintipaikkana ei ollut minulle ratkaiseva tekijä, mutta kaiken kaikkiaan Kouvolaan on helppo tulla monesta suunnasta.

Koulutuksesta on suurelta osin hyötyä tässä nykyisessä työssäni. Pystyn muun muassa tekemään kehitystyönä tehtävän opinnäytetyöni suoraan nykyisiin työtehtäviini liittyen. Saan myös koulutuksesta paljon uusia näkökulmia työhöni. Asioita oppii katsomaan uudesta kulmasta, ja huomaa, mitä kaikkea haluaisikaan vielä oppia!

Ryhmässäni on opiskelijoita monenlaisilla taustoilla ja osaamisella ja erityisesti yhteiset opinnäytetyöideoinnin workshopit ovat olleet hyödyllisiä myös oman työni kannalta. Opiskelijakavereista olen saanut hyvä verkoston, jonka avulla voi uusia näkökulmia testata.

Oman ajattelun haastamista ja uutta potkua työhön

YAMK-tutkinnon suorittaminen antaa uutta potkua työhön, ja haastaa omaa ajattelua. Koulutus antaa valmiuksia etsiä ajantasaisinta tietoa, katsoa avarakatseisesti tulevaisuuteen ja vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Työskentelen julkisella sektorilla ja useisiin virkoihin on koulutusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, joten uskon tutkinnon suorittamisesta olevan hyötyä jatkossa myös uran kannalta.

Lähiopetus tuo mukavaa vaihtelua työpäiviin

Lähiopetuspäiviä arkisin on ollut sen verran vähän, että olen pystynyt hyvin sovittamaan ne työn oheen, ja niistä on saanut itse asiassa mukavaa vaihtelua työpäiviin. Opiskelu vaatii kuitenkin paljon omaa työtä, joka minun tapauksessani on ollut helppo järjestää, kun lapseni ovat jo aikuisia ja pystyn itsenäisesti suunnittelemaan omat aikatauluni.

Maailma ympärillämmme vaikuttaa myös Suomen logistiikan kehittymiseen

Muuttuvassa maailmassa logistiikka on kuitenkin tulevaisuutta. Xamkin logistiikan YAMK-koulutus katsoo tulevaisuuteen, ja herättää pohtimaan, miten maailma ympärillämme tulee vaikuttamaan myös Suomessa logistiikan kehittymiseen. Opintojen yhdistäminen työelämään on mahdollista, joskus haastavaa, mutta aina palkitsevaa!

Anu Vilamaa, insinööri (ylempi AMK), logistiikka