Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tie haastavampiin logistiikan tehtäviin

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin.

Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa keskeistä on logistiikka-alan analysointi, tulkinta ja kehittäminen. Koko koulutuksen kantavana teemana on tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen. Koulutuksessa syvennät logistiikkaosaamistasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Koulutus on suunnattu logistiikka-alan kokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat syventää ammattialansa tuntemusta.

Pohjakoulutusvaatimuksena logistiikan YAMK-koulutukseen on tekniikan alan korkeakoulututkinto: insinööri (AMK), merikapteeni  (AMK) tai diplomi-insinööri. Hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Kiinnostus oman ammattitaidon kehittämiseen ja jatko-opiskeluun ovat paras lähtökohta opinnoille. Opinnot voi suorittaa työn ohella, mutta työpaikka ei ole edellytys opintoihin osallistumiselle.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopetusjaksoja on lukukaudessa noin kuukauden välein, kestoltaan 1-2 päivää. Lähiopetusjaksot järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Uutta potkua työhön!

Xamkin Logistiikan YAMK-koulutus oli selkeä jatkumo aiemmille opinnoilleni, ja lisäksi se vaikutti käytännönläheisemmältä kuin muut harkitsemani YAMK-koulutukset.

Koulutuksesta on suurelta osin hyötyä tässä nykyisessä työssäni. Pystyn muun muassa tekemään kehitystyönä tehtävän opinnäytetyöni suoraan nykyisiin työtehtäviini liittyen. Saan myös paljon uusia näkökulmia työhöni. Asioita oppii katsomaan uudesta kulmasta, ja huomaa, mitä kaikkea haluaisikaan vielä oppia!

Anu Vilamaa, insinööri (ylempi AMK) logistiikan opiskelija

Lue lisää Anun opiskelusta.

 

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
 • logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
 • innovatiiviset logistiikkapalvelut
 • logistiikan tulevaisuuden Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen
 • yrittäjyys
 • kansainvälisyys
 • viestintätaidot
 • ajankohtaiset teemat

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Logistiikan YAMK-koulutuksessa hakijalla tulee olla alustavasti suunniteltu logistiikkaan liittyvä yrityksen, yhteisön tai logistiikkatoimialan kehitys- tai tutkimushanke. Sen pohjalta aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa työstämään opinnäytetyötä.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Juhani Heikkinen
puh. 044 702 8276
juhani.heikkinen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu