Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 1,5 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Tie haastavampiin logistiikan tehtäviin

Logistiikka on kansainvälinen ala, joka kehittyy ja reagoi nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin.

Xamkin logistiikan YAMK-opinnoissa keskeistä on logististen toimintojen ja prosessien analysointi, tulkinta ja kehittäminen, ja eri logististen toimintojen ristikkäisvaikutusten ymmärtäminen. Koulutuksen läpileikkaavana teemana on asiakas- ja tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen.

Koulutuksen aikana opit logistiikkaprosessien analysointia ja kehittämistä, paneudut päivittäisten logistiikkaprosessien haasteiden selättämiseen ja riskienhallintaan. Opit muun muassa suunnittelemaan logistiikkapalveluita asiakas- ja tulevaisuuslähtöisesti, erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Koulutus on suunnattu logistiikka-alan ja/tai toimintojen kokemusta omaaville henkilöille, joilla on halu päivittää ja syventää logistista osaamistaan, ja kehittää näin omaa ammatillista asiantuntijuuttaan.

Pohjakoulutusvaatimuksena logistiikan YAMK-koulutukseen on tekniikan alan korkeakoulututkinto: insinööri (AMK), merikapteeni  (AMK) tai diplomi-insinööri. Hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Paras lähtökohta opinnoille on oma halu ja motivaatio ymmärtää ja oppia johtamaan logistisia prosesseja asiakaskeskeisemmin, analysoivammin ja erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Opinnot voi suorittaa työn ohella, mutta työpaikka ei ole edellytys opintoihin osallistumiselle.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Syksyn 2020 lähipäivät Kouvolan kampuksella ovat:

 • pe 21.8.2020 (opintojen aloitus)
 • pe 4.9.2020
 • la 5.9.2020
 • pe 2.10.2020
 • pe 11.12.2020 ja
 • la 12.12.2020.

Lisäksi pe 18.9.2020 iltapäivällä on lyhyt etäkontakti. Etäluentoja voidaan lisäksi tarpeen mukaan järjestää erikseen sovittavina ilta-ajankohtina.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot mukaan työelämään

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat logistiikkapalveluyritykset, teollisuus ja kauppa.

Uutta potkua työhön!

Xamkin Logistiikan YAMK-koulutus oli selkeä jatkumo aiemmille opinnoilleni, ja lisäksi se vaikutti käytännönläheisemmältä kuin muut harkitsemani YAMK-koulutukset.

Koulutuksesta on suurelta osin hyötyä tässä nykyisessä työssäni. Pystyn muun muassa tekemään kehitystyönä tehtävän opinnäytetyöni suoraan nykyisiin työtehtäviini liittyen. Saan myös paljon uusia näkökulmia työhöni. Asioita oppii katsomaan uudesta kulmasta, ja huomaa, mitä kaikkea haluaisikaan vielä oppia!

Anu Vilamaa, insinööri (ylempi AMK) logistiikka

Lue lisää Anun opiskelusta.

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen kaikki pakolliset opinnot (20 op, neljä opintojaksoa: kaksi syksyllä, kaksi keväällä) suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Täydentävät opinnot (10 op, kaksi opintojaksoa) voi kukin suorittaa itselleen sopivalla aikataululla opintojen kuluessa. Heti opintojen alussa ryhdytään myös työstämään kunkin opiskelijan henkilökohtaista opinnäytetyötä.

Syksyn 2020 lähipäivät ovat parhaillaan suunnittelussa. Jo vahvistettuja lähipäiviä ovat pe 21.8.20 (opintojen aloitus), pe 4.9.20, la 5.9.20, pe 2.10.20, pe 11.12.20 ja la 12.12.20. Lähiopetusta on mahdollisesti myös 30.10.20 ja 27-28.11.20. Tiedot lähipäivistä päivitetään, kun lopulliset aikataulut ovat varmistuneet.

Pakolliset opintojaksot ja opinnäytetyön aloitukseen tähtäävät opinnot käydään yhdessä syksyllä 2019 aloittaneen Logistiikka ja talous (tradenomi, ylempi AMK) ryhmän kanssa.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • logistiikkaprosessin analyysi ja kehittäminen
 • logistiikan käytännön haasteet ja riskienhallinta
 • innovatiiviset logistiikkapalvelut
 • logistiikan tulevaisuuden Road Map

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen
 • yrittäjyys
 • kansainvälisyys
 • viestintätaidot
 • ajankohtaiset teemat

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentävän osaamisen opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Logistiikan YAMK-koulutuksessa hakijalla tulee olla alustavasti suunniteltu logistiikkaan liittyvä yrityksen, yhteisön tai logistiikkatoimialan kehitys- tai tutkimushanke. Sen pohjalta aloitetaan heti opintojen alkuvaiheessa työstämään opinnäytetyötä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Kouvolan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Minna Porasmaa
puh. 050 349 3126
minna.porasmaa@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi