Olen Maiju Tarhonen, 36-vuotias kahden tytön äiti, sairaanhoitaja (AMK) ja tällä hetkellä YAMK-opiskelija.

Valmistuin Mikkelin ammattikorkeakoulusta 2012 sairaanhoitajaksi. Työllisyystilanne hoitoalalla on ollut hyvä koko hoitajanurani ajan, ja olen ollut vakituisessa työsuhteessa valmistumisestani lähtien. Teen vanhustyötä ja sitä olen tehnyt koko työurani ajan.

Heti valmistuttuani sairaanhoitajaksi tiesin, että tulen jatkamaan opiskelua. Halu oppia ja kehittyä on vahva, ja teoriaopinnot tukevat käytännön työtä. Haluan päivittää omaa osaamistani ja olla ajan tasalla oman erikoisalani tapahtumista, jotta asiakkaat saavat mahdollisimman laadukasta ja ajantasaista hoitoa ja palvelua. Lisäksi tuon päivitettyä osaamista ja näkemystä työpaikalleni ja hyödynnän tietotaitoani opiskelijoita ohjatessani.

Suoritin valmistumiseni jälkeen vuosien varrella gerontologian perusopinnot avoimessa yliopistossa ja lähiesimiestyön opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamkissa). Työ- ja lapsiperhearjen yhdistämisen lomassa tuntui siltä, että aikaa ja resursseja olisi vielä tutkintoon johtaville opinnoille.

Xamkin tarjonnasta opintokokonaisuudeksi valikoitui Kliinisen asiantuntijan tutkinto (YAMK). Tämä tutkinto antaa valmiudet toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä hoitotyössä. Tutkinnosta on suuri hyöty juuri vanhustyössä, koska työ on hyvin itsenäistä ja työyksiköissä sairaanhoitajia on vähän. Vahvalle kliiniselle osaamiselle ja implementointiosaamiselle on suuri tarve.

Xamkin opinto-oppaassa tutkinnon sisällön kuvaus oli juuri sitä, mitä koen tarvitsevani tiimin vastaavana sairaanhoitajana:

”Vastaat itsenäisesti omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinistä hoitotyötä koskevaan päätöksentekoon ja osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitoa ja potilasohjausta. Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.”

 

Kirsi Nousiainen (sairaanhoitaja YAMK) käsittelee Xamkilaisessa ja opinnäytetyössään (2019a; 2019b) kliinisen asiantuntijan tutkinnon tunnettuutta. Kirsi Heikkilä ja Hannele Muhonen (2017) kuvaavat kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutuksen saaneiden osaamista, koulutusta ja urapolkuja sekä urapolkuja edistäviä ja haittaavia tekijöitä tarkemmin.

Opinnot täydentävät koulutus- ja osaamispohjaani ja tuovat juuri sen kaivatun lisäosaamisen. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen ovat vahvassa roolissa tässä opintokokonaisuudessa ja YAMK-opinnoissa ylipää-tään. Lisäksi opinnot antavat valmiudet tuottaa ja implementoida tutkimustietoa käytäntöön.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kampus valikoitui opiskelupaikaksi, koska haluan tukea oman ja perheeni asuinalueen paikallisia palveluita. Xamkin opintotarjonta on laadukasta ja monipuolista, henkilökunta on osaavaa, innovatiivista ja palveluhenkistä. Lisäksi Mikkelin kampus on viihtyisä, idyllinen ja inspiroiva ja kampuksella olevat palvelut ovat opiskelijalähtöisiä. Erityismaininnan saa kampuskirjasto, jossa palvelu on huippuluokkaa!

”Jos tämä joskus sitten palkitsisi…”

 

Valmiuksia työn, perhe-elämän ja opiskelun yhdistämiseen kysyttiin jo haettaessa opintoihin. Ensin tämä yllätti, mutta hetken asiaa jäsenneltyäni kysymys on vähintäänkin relevantti. Perheen tuki on ollut korvaa-mattoman arvokasta, ja jo opintojen hakuvaiheessa sovimme mieheni kanssa, että opinnot ovat perhettä ja meidän yhteistä tulevaisuuttamme varten.

Vaikeina hetkinä hän on todennut: ”Jos tämä joskus sitten palkitsisi…” Tämä on auttanut jaksamaan ja yrittämään. Nyt ollaankin sitten siinä, että opinnäytetyö on hyvässä vaiheessa ja sen esitys ja samalla valmistuminen häämöttää keväällä 2021.

Opiskelujen tässä vaiheessa voin todeta, että opinnot ovat muuttaneet ajatuksiani ja asennettani omaa perustyötäni kohtaan, näkökulma on aiempaa laajempi ja näkemys tutkiva. Halu kehittää työyhteisön toimintaa ja ratkaista ongelmia motivoi uudella tavalla. Ymmärrystä ja työvälineitä olen saanut opintojen myötä monipuolisesta opintokokonaisuudesta, jota voi itse täydentää vapaasti valittavilla opintojaksoilla. Nähdylle vaivalle opintojen eteen olen todella saanut vastinetta.

 

 

Hoitotyö on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ala. Opiskelemalla kehitän itseäni ja omia valmiuksiani vastata esimerkiksi tulevan sote-maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin omalla alallani.

Suosittelen kliinisen asiantuntijan (YAMK) opintokokonaisuutta kaikille hoitotyön ammattilaisille, joilla on halu kehittää työtään ja itseään. Opinnot avaavat uusia mahdollisuuksia verkostoitua ja vaikuttaa työelämän kehittämiseen ja kehittymiseen.

Opiskelua ja itsensä ja työyhteisön kehittämistä suosittelen kaikille. Onnistuminen ja itsensä ylittäminen työn, perheen ja opiskelun yhdistämisen muodossa on päivittäinen ilon ja ylpeyden aihe!

 

Maiju Tarhonen
Kliininen asiantuntija (YAMK) -opiskelija

 

LÄHTEET

Heikkilä, K. & Muhonen, H. 2017. Kliinisen asiantuntijan YAMK-koulutuksesta työuralle. Urapolkua edistävät ja haittaavat tekijät. Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulu. Kliininen asiantuntija. YAMK-opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saa-tavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139686/Heikkila_Kirsi_Muhonen_Hannele.pdf?sequence=1&isAllowed=y [viitattu 30.10.2020].

Kaakkkois-Suomen ammattikorkeakoulu. s.a. Opetussunnitelmat. Saatavissa: https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/2654 [viitattu 10.11.2020].

Nousiainen, K. 2019a. Kliininen asiantuntija (YAMK) -tutkinnon tunnettuus.
Kysely työnantajille. Kliininen asiantuntija. Kaakkois-Suomen ammattikorkea-koulu. YAMK-opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265710/Nousiainen_Kirsi.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viitattu 30.10.2020].

Nousiainen, K. 2019b. Kliininen asiantuntija (YAMK) – tutkinto tunnetummaksi työantajille . Blogi. Xamkilainen. Päivitetty 20.11.2019. Saatavissa: https://www.xamk.fi/xamkilainen/kliininen-asiantuntija-yamk-tutkinto-tunnetummaksi-tyoantajille/ [viitattu 30.10.2020].

Kirjoita kommentti

*