Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • hakuaika 20.3.-3.4.2019
 • tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK)

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä.

Vastaat omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinisen hoitotyön päätöksentekoon. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa potilasohjausta. Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet muun muassa esimiehiksi, asiantuntijasairaanhoitajiksi tai kehittämisprojektien vetäjiksi.

Kansainvälisyysopinnot suoritettuasi kykenet kansainväliseen viestintään työtehtävissäsi ja toiminnan kehittämisessä. Osaat toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla ammattialallasi.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä
 • hoidon tarpeen arviointi ja hoidon koordinointi
 • kansansairauksien ennaltaehkäisy kliinisessä hoitotyössä
 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen kliinisessä hoitotyössä
 • asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä

Täydentävän osaamisen (30 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta tarjonnasta. Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • Venäjä-opinnoista
 • viestintätaidosta
 • ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista.

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi

Jaa sivu