”Minä uskon, että YAMK-tutkinnon suorittamisella on positiivinen vaikutus, jos hakee uutta työpaikkaa tai nykyisessä työpaikassa haluaa edetä eteenpäin!”

Valmistuin vuonna 1992 Kuopion Teknillisestä oppilaitoksesta rakennusmestariksi yhdyskuntatekniikan linjalta. Tämän jälkeen tein vastaavan työnjohtajan tehtäviä ja suunnittelin sekä piirsin rakennuksia. Kävin Itä-Suomen yliopistossa Rakennusterveysasaintuntijakoulutuksen (RTA) vuonna 2009–2010.

Lisäksi valmistuin vuonna 2016 Savonia AMK:sta Kuopiosta rakennusinsinööriksi. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1992 lähtien. Työtehtävinäni ovat olleen muun muassa kosteusmittaukset, kuntotutkimukset ja -tarkastukset, sisäilmatutkimukset, lämpökuvaukset, tiiviysmittaukset ja ilmanvaihdon kuntotutkimukset. Olen tehnyt aiemmin mainittujen töiden lisäksi erilaisia uusien ja vanhojen talojen sekä rakennuksien mittauksia sekä tarkastuksia.

Vuonna 2006 kävin lämpökuvaajan koulutuksen Ratekolla ja sen jälkeen olen käynyt lisäkoulutuksissa lähes joka vuosi. Tällaisia koulutuksia ovat olleet esimerkiksi kosteuden mittaajan-, kuntotutkijan-, sisäilmatutkijan-, kosteudenhallintakoordinaattorin -koulutukset. Lisäksi kävin muutamia kuntotutkimuksiin, korjaussuunnitteluun ja korjaustöiden työnjohtoon liittyviä koulutuksia. Minulla on myös keskuskauppakamarin hyväksymä HTT- tarkastajan pätevyys. Tällä hetkellä työskentelen kunnan rakennustarkastajana ja vastaan kunnan sisäilma-asioiden selvityksistä.

Miksi Xamk ja talotekniikka?

lämpömittari
Kuva: Jouni Tissari

Uusi rakentamislaki on valmisteilla ja Suomen hallitus on hyväksynyt sen. Rakentamislain ehdotuksessa oli ehdotettu, että rakennustarkastajien pitää tehdä myös LVI- tarkastukset rakennusluvitettuihin rakennuksiin. Samoin uutena rakennuslaissa oli hiilijalanjälkilaskelman tekeminen omakotitaloa suurempiin rakennuksiin. Näistä edellä mainituista minulla ei ollut kunnollista tietoa eikä ammattitaitoa. Sen vuoksi hakeuduin Xamkiin polkuopintojen kautta talotekniikan YAMK-koulutukseen.

Koulutus on ollut hyvä ja ammattitaitoa lisäävä. Nykyiseen työhön olen saanut juuri niitä eväitä, joita lähdin hakemaan. On tullut myös paljon sellaista tietoa, joista on hyötyä nykyisessä työssä ja työtehtävien kehittämisessä.

”Minä uskon, että YAMK-tutkinnon suorittamisella on positiivinen vaikutus, jos hakee uutta työpaikkaa tai nykyisessä työpaikassa haluaa edetä eteenpäin. Oma osaamiseni on kehittynyt ja vahvistunut.”

Opinnäytetyö energiatodistuksista

Tein opinnäytetyön oman yritykseni kautta tehdyistä energiatodistuksista. Työn aihe oli omakotitalojen energiatodistuksien vertailu. Työstä on hyötyä, kun rakennusluvitan vanhojen rakennusten peruskorjaamisia ja energiaremontteja. Osaan ottaa huomioon paljon sellaista, joita aikaisemmin en ole hoksannut huomioida. Käytin paljon iltoja opinnäytetyön tekemiseen, mutta en kokenut suurempia ongelmia arjen pyörittämisessä.

Miksi YAMK-tutkinto kannattaa suorittaa?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto kannattaa suorittaa siksi, että saa uutta ja laajempaa näkemystä alalta. Pystyt myös hakemaan työtehtäviä, joihin vaaditaan ylempi tutkinto. Lisäksi voit myös saada opiskelukavereita, joiden kanssa tulee pidettyä yhteyttä myös opintojen jälkeen.

Jouni Tissari, talotekniikka, insinööri (ylempi AMK)