Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman asiantuntijaksi

Työelämä tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat hiilineutraalin rakentamisen ja osaavat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia.

Xamkin talotekniikan YAMK-koulutuksessa opit soveltamaan hiilineutraalirakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden uusinta tietoa oman työsi ja työelämän toimintojen kehittämisessä hyvää sisäilmastoa unohtamatta. Kasvatat asiantuntijuuttasi rakennusten energiatehokkuuteen ja terveelliseen sisäilmastoon liittyen. 

YAMK-koulutuksessa opiskelet energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa. Työelämän toimintojen kehittäminen ja työyhteisön johtaminen ovat myös voimakkaasti opinnoissa mukana.

Kiristyvät energiavaatimukset, yleistyneet sisäilmaongelmat sekä kasvavat korjausrakentamisen paineet ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Opinnoissasi perehdyt muun muassa:

 • hiilineutraaliin rakentamiseen ja rakenteisiin
 • puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan
 • rakennusten energiatehokkuuteen.

YAMK-koulutus on suunnattu  talotekniikka-alalla toimiville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa ammattitaitoaan liittyen hiilineutraaliin rakentamiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja terveelliseen sisäilmaan. Koulutuksen kautta hankittava ylempi ammattikorkeakoulututkinto sopii myös heille, joiden työtehtävät vaativissa suunnittelutehtävissä tai opettajan työssä edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. 

Talotekniikan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto mahdollistaa toimimisen kaikkein vaativimmissakin ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelutehtävissä edellyttäen, että muut ympäristöministeriön vaatimukset täyttyvät.

YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Tehtäviäsi voivat olla esimiestehtävät, asiantuntijatehtävät, projekti-/hankepäällikön tehtävät, opetustehtävät tai muut toimet, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. 

Talotekniikan laboratorio opiskelujesi tukena

Xamkin modernissa LVI-tekniikan laboratoriossa on erinomaiset valmiudet:

 • sisäilmaston
 • ilmastointiprosessien ja
 • lämmöntalteenottojärjestelmien tutkimiseen.

Laboratoriossa voi tutkia myös lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmiä. Järjestelmien laitteet ja komponentit ovat näkyvissä ja niiden suoritusarvoja voidaan tarkastella rakennusautomaatiojärjestelmän avulla. Monipuolinen teknisten järjestelmien mittarointi mahdollistaa yksittäisten komponenttien ja prosessien toiminnan tutkimisen.

Uudistunut mittalaitekanta mahdollistaa sisäilman olosuhteiden ja LVI-järjestelmien suoritusarvojen hetkelliset mittaukset sekä pitkäaikaiset seurannat laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Laitekanta on käytettävissäsi opinnäytetyössä tehtäviä mittauksia varten.

Tutustu talotekniikan laboratorioihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Talotekniikan YAMK-koulutus suoritetaan oman työn ohella noin kahden vuoden aikana. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Lähiopetuspäivät ovat arkisin Xamkin Mikkelin kampuksella, ja niitä on noin kuukauden välein. Lähiopetuspäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka pitää yleensä palauttaa ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköiseltä oppimisalustalta (Learn) tai e-kirjastosta.

Tehtävien suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tehtävien suorittaminen asettaa haasteita ajankäytölle ja työn ja opintojen yhteensovittamiselle. Erityisesti opinnäytetyön tekeminen (30 opintopistettä, joka vastaa 800 tunnin työpanosta) edistyy parhaiten, jos pystyy järjestämään itselleen muutamien päivien tai viikkojen yhtämittaisia opiskelujaksoja. Opiskelijat, jotka ovat olleet työstään 3–5 kuukauden opintovapaalla, ovat pystyneet valmistumaan määräajassa.

Opintojaksoilla vierailee ulkopuolisia luennoitsijoita niin kotimaasta kuin ulkomailta. Xamkin ulkomaalaiset kumppaniyliopistot tarjoavat mahdollisuuden opiskella myös ulkomailla, jolloin ulkomailla tapahtuva verkostoituminen saattaa johtaa myös työllistymiseen ulkomaille.  

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Talotekniikan YAMK-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat talotekniikkateollisuuden isot toimijat, kuten FläktGroup Oy, Swegon Oy ja Geberit Oy; alan merkittävä suunnittelutoimisto Granlund Oy sekä simulointiohjelmistojen toimittaja Equa Finland Oy.

Työelämäkumppaneiden edustajat käyvät pitämässä luentoja opintojaksoilla ja LVI-laboratoriossa päästään tutustumaan eri toimittajien laitteistoihin.

Opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään antoisia keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • hiilineutraali rakentaminen
 • rakennusten energiatehokkuus
 • rakennusten sisäilmasto
 • kestävä teknologiajohtaminen
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Talotekniikan laboratorio 360°

Laboratorioita ja dynaamista laskentaa

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Mika Kuusela
puh. 050 312 5138
mika.kuusela@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi