Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman asiantuntijaksi

Työelämä tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat älykkäät energiaratkaisut ja osaavat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia.

Xamkin talotekniikan YAMK-koulutuksessa opit soveltamaan energia- ja ympäristöalan uusinta tietoa oman työsi ja työelämän toimintojen kehittämisessä. Kasvatat asiantuntijuuttasi rakennusten energiatehokkuuteen ja terveelliseen sisäilmastoon liittyen.

Talotekniikan YAMK-koulutuksessa opiskelet energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.

Kiristyvät energiavaatimukset, yleistyneet sisäilmaongelmat sekä kasvavat korjausrakentamisen paineet ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Perehdyt energiatehokkuuteen ja terveelliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin, kuten:

 • energiatehokkaaseen rakentamiseen ja rakenteisiin
 • puhtaaseen ja terveelliseen sisäilmaan
 • energian hankintaan.

Tunnistat ongelmat ja tiedät, kuinka niitä voidaan ennakoida, mitata ja ehkäistä.

YAMK-koulutus on suunnattu talotekniikka-alalla toimiville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa ammattitaitoaan liittyen rakennusten energiatehokkuuteen ja terveelliseen sisäilmaan. Koulutuksen kautta hankittava ylempi ammattikorkeakoulututkinto on myös heitä varten, joiden työtehtävät vaativissa suunnittelutehtävissä tai opettajan työssä edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.

Talotekniikan laboratorio opiskelujesi tukena

Vuonna 2017 valmistuneessa Xamkin modernissa LVI-tekniikan laboratoriossa on erinomaiset valmiudet:

 • sisäilmaston
 • ilmastointiprosessien ja
 • lämmöntalteenottojärjestelmien tutkimiseen.

Laboratoriossa voi tutkia myös lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmiä. Järjestelmien laitteet ja komponentit ovat näkyvissä ja niiden suoritusarvoja voidaan tarkastella rakennusautomaatiojärjestelmän avulla. Monipuolinen teknisten järjestelmien mittarointi mahdollistaa yksittäisten komponenttien ja prosessien toiminnan tutkimisen.

Uudistunut mittalaitekanta mahdollistaa sisäilman olosuhteiden ja LVI-järjestelmien suoritusarvojen hetkelliset mittaukset sekä pitkäaikaiset seurannat laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Laitekanta on käytettävissäsi opinnäytetyössä tehtäviä mittauksia varten. Tutustu talotekniikan laboratorioihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetuspäivät ovat Xamkin Mikkelin kampuksella ja niitä on noin kuukauden välein. Lähiopetuspäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka pitää yleensä palauttaa ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköisestä oppimisalustasta (Moodle) tai e-kirjastosta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Talotekniikan YAMK -koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat talotekniikkateollisuuden isot toimijat kuten FläktWoods Oy, Swegon Oy ja Vallox Oy; alan merkittävä suunnittelutoimisto Granlund Oy sekä simulointiohjelmistojen toimittaja Equa Finland Oy.

Työelämäkumppaneiden edustajat käyvät pitämässä luentoja opintojaksoilla ja LVI-laboratoriossa päästään tutustumaan eri toimittajien laitteistoihin.

Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään antoisia keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • lähes nollaenergiarakentaminen
 • rakennusten energiatehokkuuden simulointi
 • rakennusten sisäilmasto
 • innovatiivinen rakennetun ympäristön liiketoiminta
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Talotekniikan laboratorio 360°

Laboratorioita ja dynaamista laskentaa

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Taru Potinkara
puh. 0400 200 216
taru.potinkara@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu