Yhteiskunta ympärillämme kehittyy, digitalisoituu ja verkottuu. Tämä tarkoittaa kasvavia vaatimuksia työntekijöiden osaamiseen. Kansainvälisyys on arkipäivää. Pelastustoimen tulevaisuuden asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia valmiuksia toimiakseen muuttuvissa ympäristöissä ja pitääkseen osaamisensa ajan tasalla. Näistä syistä Xamkin tarjoama englanninkielinen IBM-koulutus olikin itselleni, pitkän linjan pelastusalan ammattilaiselle ja 42-vuotiaalle Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikölle, oiva valinta!

Opiskelu- ja työtaustaani

– Aiemmin olen suorittanut pelastusopistossa palopäällystön insinööritutkinnon sekä vuonna 2015 sotatieteiden maisterin tutkinnon maanpuolustuskorkeakoulussa. Pelastustoimessa olen toiminut eri tehtävissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kohta 20 vuotta. Työtehtäväni ovat muuttuneet käytyjen tutkintojen myötä.

– Olen toiminut pelastusalalla seuraavissa tehtävissä: palomies/pelastaja, asemamestari, palomestari, palopäällikkö ja nykyisessä tehtävässä kehittämispäällikkönä Kymenlaakson pelastuslaitoksella.

– Työtehtävässäni vastaan pelastuslaitoksen palvelualueiden toimintojen ja prosessien kehittämisestä, tutkimushankkeista sekä kansainvälisestä pelastustoiminnasta. Olen mukana useassa eri hankkeessa, jotka liittyvät pelastustoimen kehittämiseen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Miksi valitsit Xamkin IBM-koulutuksen?

– Ensisijainen tavoitteeni oli kehittää englanninkielen taitoani. Näin perheellisenä aikuisopiskelijana ja työssäkäyvänä tunnit päivissä ovat rajalliset. Halusin löytää asuinkuntaani läheltä olevan kansainvälisen ja englanninkielisen koulutuksen, jossa aikuisopiskelijan tarpeet otetaan huomioon.

Saitko opinnoista uutta perspektiiviä ja sisältöä omaan työhösi?

– Tein opinnäytetyöni aiheesta ”Brand development of the international experts working at the Finnish Rescue Departments” (https://www.theseus.fi/handle/10024/261615). Tämän tyyppistä brändin nykytilaan ja kehittämiseen liittyvää tarkastelua ei pelastustoimessa ollut aikaisemmin tästä näkökulmasta tehty. Ajatus on, että tämä työ toimisi portin avaajana ja pelastustoimi ottaisi tulevaisuuden kansallisissa strategioissaan paremmin huomioon toimialan brändin kehittämisen.

– Toinen keskeinen osa-alue on kestävän kehityksen näkökulmat. Sisäministeri Sisäministeri Maria Ohisalo on määritellyt 31.10.2019 tiedotteessaan tavoitteeksi vähentää sisäasiain hallinnonalan hiilijalanjälkeä 75% vuoteen 2027 mennessä.  IBM-koulutuksessa meillä oli kurssi ”Sustainable growth” , jonka yhtenä oppitehtävänä tarkastelin kuinka pelastuslaitoksissa voitaisiin käytännön toimin vähentää tuottamamme hiilijalanjälkeä. Uskon, että tämän tyyppiselle osaamiselle ja tehdyille selvityksille on lähitulevaisuudessa kysyntää.

Oman osaamisen kehittyminen?

– Tämä koulutuksen tarkoitus itselleni oli puhtaasti oman osaamiseni kehittäminen uudella osa-alueella. Aikaisemmin suorittamani tutkinnot mahdollistavat jo hyvin laajan valikoiman erilaisia toimia ja virkoja turvallisuusalalta sekä myös yksityiseltä sektorilta. Tämä tutkinto laajensi osaamisaluettani.

– Monimuoto-opinnot sopivat joustavan opiskelun toteuttamiseen. Kursseilla annetut tehtävät voi liittää työelämään ja omaan työhön helposti. On hienoa yhdistää omaa pitkää työkokemusta uusiin teorioihin sekä saada ideoita myös omaan arkiseen työn tekemiseen.

– Luulen, että keskeinen muutos tämän tutkinnon jälkeen omassa osaamisessa liittyy siihen laajempaan perspektiiviin, jossa hyvinkin arkisissa asioissa osaa ottaa huomioon esimerkiksi kestävän kehityksen monimuotoisuuden, palveluketjujen vaatimuksia sekä kansainvälisten strategioiden ulottuvuuksia.

Verkostoituminen opintojen aikana?

– Meidän IBM-kurssimme oli kansainvälinen ja näin ollen antoi erittäin hyvän paikan verkostoitumiseen sekä asioiden tarkasteluun erilaisten näkökulmien kautta. Näin pelastusalan ammattilaisena kurssilaiset, jotka tulivat yritysmaailmasta, antoivat uutta väriä sekä tuulahduksen nykymuotoisesta business-orientoituneesta toiminnasta. Erityinen kiitos kahdelle kurssikaverille (Teemu Luoranen ja Mika Tapaninaho) joiden kanssa toteutimme useita ryhmätöitä yhdessä ja sparrasimme toimiamme. Näissä herroissa on potentiaalia ja toivotan heille tsemppiä viimeisiin rutistuksiin!

Onko englanninkielisen koulutuksen suorittamisesta jotain erityistä hyötyä sinulle?

– Pelastuslaitoksemme on mukana EU-hankkeessa ja toista ollaan valmistelemassa. Tutkinnon aikana saatu osaaminen auttaa selvästi pärjäämään paremmin ja jopa auttamaan muita hankkeeseen osallistuvia. Samalla englanniksi esiintyminen ei enää ole niin ”kuumottavaa” kuin se aikaisemmin oli. Tämä on nyt muutamassa kansainvälisessä konferenssissa testattu.

Miten sait ”arjen” pyörimään työelämän ja opiskelun yhdistelmässä?

– Otin tässä tutkinnossa samat menetelmät käyttöön kuin suorittaessani maisteritutkintoa. Joka lauantai ja sunnuntaiaamu kirjoitin 07-12 kouluun liittyviä tehtäviä. Se vaati selkärankaa, mutta tiesin että tällä tavalla koulutuksen vaativat tehtävät olivat toteutettavissa. Iltapäivät olivat varattu perheelle ja arkipäivinä painoin töitä.

Mitä terveisiä haluaisit sanoa IBM-opintoja suunnitteleville?

– IBM-tutkinto antoi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistani laajasti, verkostoitua sekä hyödyntää omaa jo olemassa olevaa osaamista. Oikealla asenteella ja kovalla työskentelemisellä tämä tutkinto on nyt todistettavasti suoritettavissa reilussa vuodessa. Haluaisin vielä muistuttaa kaikkia tulevia aikuisopiskelijoita kunnioittaman kurssitovereitaan pitämällä ainakin omalta osaltaan kiinni sovituista aikatauluista erityisesti ryhmätöissä. Kaikilla on kuitenkin rajallinen aika käytettävissä opiskeluun.

– Tästä tutkinnosta sain elämäni korkeimman todistuskeskiarvon. Päättäisinkin tämän haastattelun toivottamalla kaikille rohkeutta laittaa itseää ”liekkeihin”. Näin voi oppia uutta.

Teemu Veneskari, Master of Business Administration, International Business Management