Moikka kaikille!

Opiskelen tällä hetkellä fysioterapeutiksi Savonlinnan kampuksella.

— Kiinnostuin fysioterapiaopinnoista vuonna 2017 ja aloitin tuolloin polkuopinnot Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa, koska en tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi. Xamkissa huolehdittiin hyvin heistä, ketkä eivät saaneet tutkinto-opiskelijapaikkaa – sain sähköpostitse tietoa polkuopintovaihtoehdosta. Fysioterapiaopintoja tarjoavia ammattikorkeakouluja oli muitakin tarjolla, mutta valintakoepäivänä koettu tunnelma vaikutti valintaan – tutoreiden sekä opettajien kohtaaminen vahvisti tämän.

— Olen suorittanut valinnaisista opinnoista teknologiaan ja geriatriaan liittyviä opintoja. Tulevassa ammatissa haluan edistää ja kehittää ihmisten toimintakykyä geriatrian ja neurologian kuntoutuksessa.

”Olemme kaikki samanhenkisiä ja käytännössä yhtä ryhmää. Parasta näissä opinnoissa on se, kun pääsee kehittämään ja oppimaan uutta.

Yhtäkkiä huomaa oppineensa ja olevansa oikeassa maailmassa. Kun pääsin polkuopintojen kautta vielä tutkinto-opiskelijaksi, sain lisää varmuutta siihen, että tätä minä haluan. Haastavinta on ollut työn, vapaa-ajan ja opiskelun yhdistäminen – mutta siitäkin olen selvinnyt yllättävän hyvin.”

— Suosittelen avoimen AMK:n polkuopintoja täydennyskoulutukseksi, alaan tutustumiseksi, tai jos et ole tullut valituksi alan tutkinto-opiskelijaksi.

Terveisin Iita

 

Lue lisää polkuopinnoista www.xamk.fi/polkuopinnot

Avoimen AMK:n koulutuskalenteri www.xamk.fi/koulutuskalenteri