Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 28
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 6.-20.9.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

Monimuoto-opiskelu

 • Seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 3,5 vuotta
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Fysioterapeutti on kiinnostunut ihmisen liikkumisesta, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista

Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin? Entä työolosuhteet? Miten ihminen liikkuu ja toimii?

Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos se rajoittuu? Entä jos työkyky vaarantuu? Jos tuntuu siltä, että haluaisit auttaa ja ohjata, tutustu fysioterapeuttikoulutukseen – siitä voi tulla juuri sinun ammattisi.

Fysioterapeutti tutkii eri-ikäisten ihmisten liikkumista ja työ- ja toimintakykyä ja selvittää niiden ongelmia.

Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo liikkumiseen, elämäntapoihin ja ergonomiaan liittyvissä asioissa, sekä arvioi apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta. Hän suunnittelee ja toteuttaa fysioterapian yhteistyössä asiakkaansa kanssa.

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Monimuoto-opinnot sisältävät ensimmäisellä lukukaudella yhden orientoivan intensiiviviikon, jonka jälkeen opinnot jatkuvat lähiopiskeluna kahtena perättäisenä päivänä viikoittain sekä etäopiskeluna verkossa ja itsenäisenä työskentelynä.

4.-7. lukukaudella on kullakin 6 viikon ohjattu työelämäharjoittelu, joka toteutetaan erilaisissa terveysalan toimintaympäristöissä.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa. Haluatko tietää lisää? Katso video fysioterapeuttiopiskelijoiden opintomatkasta Tarton yliopistoon ja toinen, jossa he kertovat opinnoistaan ja yhteisöllisyydestä.

 

Fysioterapeutin opinnot

Opinnot koostuvat 180 opintopisteen ydinosaamisesta ja 30 op:n täydentävästä osaamisesta. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä, asiantuntijaluennoilla, verkko-opintoina ja kirjallisia tehtäviä ja raportteja tehden. Opinnoista 75 op on harjoittelua.

Ydinosaamista ovat

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Terveys, hyvinvointi ja toimintakyky
 • Fysioterapia toimintakyvyn edistäjänä
 • Fysioterapia osana kuntoutusta
 • Fysioterapeutin työelämäosaaminen
 • Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus

Työnantajien arvostamat työelämätaidot ovat avainasemassa. Opiskelu ei ole pelkkää luennoilla istumista, vaan opittua harjoitellaan käytännössä jo kampuksella ennen työharjoitteluun lähtöä. Projekteissa mukana on myös koulun ulkopuolelta tulleita asiakkaita.

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua opinnoista on 45 op. Fysioterapeuttiopiskelijat kohtaavat harjoittelussa monia erilaisia tilanteita. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Sairaaloissa ohjataan potilaita ennen leikkausta ja autetaan leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa.
 • Terveyskeskuksissa ja yksityissektorilla asiakkaat tulevat fysioterapeutin vastaanotolle joko lääkärin lähetteellä tai oma-aloitteisesti. Asiakkaalla voi olla kipuja tai muita tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Vaivat voivat olla myös neurologisia tai ne voivat liittyä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan.
 • Kuntoutumiskeskuksissa ohjataan erilaisia liikuntaryhmiä ja annetaan monenlaista yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta.
 • Hyvä kehontuntemus auttaa ennaltaehkäisemään vammoja ja antaa tietoa millä tavoin omia ominaisuuksiaan pystyy kehittämään vieläkin paremmiksi. Se on tärkeää kaikessa fysioterapeutin työssä, mutta korostuu esimerkiksi työ- ja urheilufysioterapiassa.

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Tosiammattilainen on aina alansa huipulla

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat

 • tutkimis- ja päättelyosaaminen
 • ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen
 • terapiaosaaminen
 • suunnittelu-, prosessi- ja johtamisosaaminen

Alalla tehdään paljon tutkimustyötä, ja siinä myös Xamk on mukana. Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Fysioterapeuttiopiskelija Aaro Huttunen hoitaa yritystään ja pitää blogia opiskelun ohessa. Kirjoituksillaan hän haluaa ennen kaikkea motivoida ihmisiä, jakaa tietoa sekä herättää ajatuksia. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa: kuntosaliharjoittelu, ihmisen anatomia, lihashuolto, terveelliset elämäntavat ja hyvinvointi.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • sairaalassa
 • terveyskeskuksessa
 • kuntoutumiskeskuksessa
 • omassa fysioterapiayrityksessä
 • työterveyshuollossa
 • tutkimus- tai hoitolaitoksessa
 • asiantuntijatehtävissä
 • urheilu- tai muussa järjestössä

Lue fysioterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Suoraan koulunpenkiltä Australiaan unelmien työpaikkaan

Fysioterapeutti (AMK) Liisa Airaksinen

Valitsin fysioterapeuttikoulutuksen, koska olen aina ollut erittäin urheilullinen ja kiinnostunut ihmisen kyvystä suoriutua mitä haastavimmista (urheilu)suorituksista.

Liisa Airaksinen, fysioterapeutti

Lue lisää Liisan mietteitä opiskelusta

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anne Henttonen
anne.henttonen@xamk.fi
puh. 050 312 5101

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This