Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 26
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 26
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

 

Fysioterapeutti edistää liikkumista, toimintakykyä ja hyvinvointia

Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos se rajoittuu ja työkyky vaarantuu? Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat, tutustu fysioterapeuttikoulutukseen – siitä voi tulla juuri sinun ammattisi.

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka kohtaa työssään terveitä, sairaita ja tapaturmista tai vammoista kuntoutuvia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. 

Fysioterapian tavoitteena on edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa. 

Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.  

ihmisen kasvu ja kehitys | motorinen oppiminen | anatomia ja fysiologia | biomekaniikka | liikunta | asiakaslähtöinen ohjaaminen | terveyden edistäminen | työ- ja toimintakyvyn arviointi | työ- ja toimintakyvyn edistäminen | kuntoutuminen 

 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaafysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana. 

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvointiin. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisenliikkumisen sekä työ– ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Osan opinnoista voit suorittaa monialaisessa yhteistyössä liikunnanohjaaja- ja jalkaterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille. 

Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen perehtymällä. Käynnistät opinnäytetyön. 

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.  

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, Active Life Lab ja oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Fysioterapian opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina Savonlinnan kampuksella. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on vain maanantaisin ja tiistaisin. 

Molemmissa toteutustavoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen. Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa. 

Opintoihin sisältyy 75 op harjoittelua, josta 30 op suoritetaan kampuksella ja projekteissa erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 op, ja se toteutetaan neljänä 6 viikon jaksona 4.7. lukukaudella. Työelämäharjoittelun voit suorittaa esimerkiksi kotipaikkakunnallasi. 

Fysioterapeutti työelämässä

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.  

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. 

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä.

Työssä tarvittavia taitoja ovat:

 • fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
 • fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
 • fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen
 • fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • sairaalassa
 • terveyskeskuksessa
 • kuntoutumiskeskuksessa
 • omassa fysioterapiayrityksessä
 • työterveyshuollossa
 • tutkimus- tai hoitolaitoksessa
 • asiantuntijatehtävissä
 • urheilu- tai muussa järjestössä

Lue fysioterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Monen mutkan kautta fysioterapeutiksi

Siitä se ura sitten lähti. Ensimmäisen pari kuukautta meni aivan ihmetellessä, että minkälaiselle alalle olenkaan päätynyt! Alan lukemattomat eri suuntautumisvaihtoehdot ja ylipäätään ihmiskeho ja se kokonaisuutena olivat minulla jotain aivan uutta ja ihmeellistä!

– Petra Eskelinen, fysioterapeuttiopiskelija

Lue Petran opiskelijatarina.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Anna Reinikainen
anna.reinikainen@xamk.fi
puh. 040 62 111 63

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610