Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 27
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Fysioterapeutti edistää liikkumista, toimintakykyä ja hyvinvointia

Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos se rajoittuu ja työkyky vaarantuu? Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?

Jos tuntuu siltä, että haluaisit auttaa ja ohjata, tutustu fysioterapeuttikoulutukseen – siitä voi tulla juuri sinun ammattisi.

Fysioterapeutti tutkii eri-ikäisten ihmisten liikkumista ja työ- ja toimintakykyä ja selvittää niiden ongelmia.

 

Fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo liikkumiseen, elämäntapoihin ja ergonomiaan liittyvissä asioissa, sekä arvioi apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta. Hän suunnittelee ja toteuttaa fysioterapian yhteistyössä asiakkaansa kanssa.

Fysioterapeutin työssä on hyötyä liikunnallisista taipumuksista sekä koordinaatio- ja rytmitajusta.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Haluatko tietää lisää fysioterapiasta? Katso video fysioterapeuttiopiskelijoiden opintomatkasta Tarton yliopistoon ja toinen, jossa he havainnollistavat kokemuksiaan opinnoistaan ja yhteisöllisyydestä.

 

 

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Fysioterapeutin käytännönläheiset opinnot

Fysioterapian opinnoissa opiskellaan pienryhmissä, asiantuntijaluennoilla, verkko-opintoina ja kirjallisia tehtäviä ja raportteja tehden.

Opintoihin sisältyy paljon harjoittelua, kun opittua harjoitellaan erilaisissa käytännön tilanteissa kampuksella tai projekteissa.

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua opinnoista on 45 op. Fysioterapeuttiopiskelijat kohtaavat harjoittelussa monia erilaisia tilanteita. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Sairaaloissa ohjataan potilaita ennen leikkausta ja autetaan leikkauksen jälkeisessä kuntoutumisessa.
 • Terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla asiakkaat tulevat fysioterapeutin vastaanotolle tai liikuntaryhmiin joko lääkärin lähetteellä tai oma-aloitteisesti. Asiakkaalla voi olla kipuja tai muita tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Vaivat voivat olla myös neurologisia tai ne voivat liittyä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan.
 • Kuntoutumiskeskuksissa ja kotikuntoutuksessa ohjataan monenlaista yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta myös vaikeammin vammautuneille ja pitkäaikaissairaille.
 • Työ- ja urheilufysioterapiassa korostuu hyvään kehontuntemukseen opastaminen. Se auttaa ennaltaehkäisemään vammoja ja antaa tietoa millä tavoin omia ominaisuuksiaan pystyy kehittämään vieläkin paremmiksi.

Alalla tehdään tutkimustyötä ja kehittämishankkeita, joissa Xamk on mukana. Xamkin uusi Saimaa Stadiumi -oppimisympäristö antaa hyvät puitteet tutkimustoiminnalle, johon voidaan yhdistää mm. opinnäytetöitä.

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.  Syksyllä 2020 aloittava ryhmä opiskelee monimuoto-opintoina.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opetus järjestetään siten, että lähiopetusta on maanantaisin ja tiistaisin, etäopinnot suoritetaan verkossa. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

4.-7. lukukaudella on kullakin 6 viikon ohjattu työelämäharjoittelu, joka toteutetaan erilaisissa fysioterapeutin työpaikoissa.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 75 opintopistettä (op) eli 50 viikkoa, josta työelämäharjoittelua kampuksen ulkopuolella on 28 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamista ovat:

 • Ihminen kokonaisuutena
 • Ihminen toimivana ja liikkuvana
 • Fysioterapia osana kuntoutusta
 • Terveyttä edistävä fysioterapia
 • Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Fysioterapian kehittyvä asiantuntijuus
 • Fysioterapeutin työelämäosaaminen
 • Opinnäytetyö

Täydentävä osaamista ovat muun muassa:

 • Fysioterapian syventäminen
  • Neurologisen fysioterapian syventäminen
  • Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen
  • Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian syventäminen
  • Lasten ja nuorten fysioterapian syventäminen
 • Monialainen syventäminen
  • Liikkujan ravitsemus
  • Kuntoutuksen innovaatioprojekti
  • Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa
  • Seksuaaliterveyden edistäminen kuntoutuksessa

Fysioterapeutti työelämässä

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan tai kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat

 • fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
 • fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
 • fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
 • fysioterapeuttinen suunnittelu-, prosessi- ja johtamisosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • sairaalassa
 • terveyskeskuksessa
 • kuntoutumiskeskuksessa
 • omassa fysioterapiayrityksessä
 • työterveyshuollossa
 • tutkimus- tai hoitolaitoksessa
 • asiantuntijatehtävissä
 • urheilu- tai muussa järjestössä

Lue fysioterapeutin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Monen mutkan kautta fysioterapeutiksi

Siitä se ura sitten lähti. Ensimmäisen pari kuukautta meni aivan ihmetellessä, että minkälaiselle alalle olenkaan päätynyt! Alan lukemattomat eri suuntautumisvaihtoehdot ja ylipäätään ihmiskeho ja se kokonaisuutena olivat minulla jotain aivan uutta ja ihmeellistä!

– Petra Eskelinen, fysioterapeuttiopiskelija

Lue Petran opiskelijatarina.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anne Henttonen
anne.henttonen@xamk.fi
puh. 050 312 5101

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610