Mies hymyilee ja seisoo hoitopöydän edessä. Pöydällä makaa selällään mieshenkilö, jonka kättä kolmas mieshenkilö kohottaa.

Fysioterapeutti (AMK)

Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos se rajoittuu ja työkyky vaarantuu? Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat, tutustu fysioterapeuttikoulutukseen – siitä voi tulla juuri sinun ammattisi.

Päiväopiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 3,5 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opiskele kuntoutusalan ammattilaiseksi

Fysioterapeutti (AMK) -koulutuksesta valmistut kuntoutusalan ammattilaiseksi.

Tutkinnon suoritettuasi osaat tutkia ja edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa.

Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen.

Työssäsi kohtaat terveitä, sairaita ja tapaturmista tai vammoista kuntoutuvia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Fysioterapeutti auttaa ja ohjaa sairaita, terveitä ja kuntoutuvia.

 • kuntoutus
 • kuntoutuminen
 • sairaanhoito
 • toimintakyky
 • ohjaaminen
 • liikunta
 • terveyden edistäminen
 • kuntoutusala
 • anatomia

Miksi kannattaa opiskella fysioterapeutiksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille. Opit fysioterapian menetelmien käyttämistä eri kohderyhmien kanssa myös työelämässä.

Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen perehtymällä. Käynnistät opinnäytetyön.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu oman kampuksen simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa. Opintojen edetessä harjoittelut suoritetaan erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Lue opiskelijatarinoita

Opiskelija ohjaa toista jumppapallon päällä tapahtuvassa harjoitteessa.

Koulutuksen toteutus

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on pääsääntöisesti kahtena arkipäivänä päivänä viikossa.

Molemmissa toteutustavoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun ja itsenäisen opiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.

Opintoihin sisältyy 75 opintopistettä harjoittelua, josta 30 opintopistettä suoritetaan Savonlinnan kampuksella erilaisissa käytännön tilanteissa.

Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 opintopistettä, ja se toteutetaan yhtenä 3 viikon jaksona 3. lukukaudella sekä neljänä 6 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoitteluja voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Päivätoteutus

Päivätoteutuksessa lähiopiskelu Savonlinnan kampuksella toteutuu maanantai–perjantai välillä kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Lähiopiskelun määrä Savonlinnan kampuksella vähenee opintojen edetessä ja opiskelu siirtyy yhä enemmän työelämään ja täydentävän osaamisen opintoihin, joita on mahdollista opiskella osin verkko-opintoina.

Fysioterapeutti työelämässä

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset.

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Työ on yleensä päivätyötä. Työssä tarvittavia taitoja ovat:

 • fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
 • fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
 • fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen
 • fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Tutustu Savonlinnaan

Tutustu Savonlinnaan

Pienellä ja yhteisöllisellä kampuksella oppimispolkusi on yksilöllinen. Asu ja opiskele Saimaan rannalla!

Opiskele käytännössä

Opiskele käytännössä

Fysioterapian oppimisympäristöt ja opiskelutilat ovat monipuoliset.

Polun kautta tutkinto-opiskelijaksi?

Polun kautta tutkinto-opiskelijaksi?

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Opiskelu AMK:ssa

Opiskelu AMK:ssa

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Kuva jossa kiususten kampuksen juontaja on kädet levällään

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan!

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa – opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358406211163
Sähköposti
Anna.Reinikainen@xamk.fi
Yksikkö
Liikunta- ja kuntoutusalan koulutusyksikkö
Anna Reinikainen
Lehtori
+358406211163
Anna.Reinikainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: