Lahtelainen Oskari Lahti ja Tuusulasta kotoisin oleva Tiina Marttinen opiskelevat metsätalousinsinööreiksi. Kumpikin korostaa Mamkin metsätalouden opiskelun käytännönläheisyyttä ja monipuolisuutta. Metsässä tapahtuva opiskelu tuo vaihtelua koulupäiviin.

Koulutuksen monipuolisuus tulee hyvin ilmi, kun Oskari luettelee, mitä kaikkea hän on tähän mennessä oppinut.
– Tunnistan yleiset metsäkasvit, kasvupaikat ja tärkeimmät puulajit. Tunnen puuaineen rakenteen, puun tärkeimmät käyttömuodot sekä puunkorjuumenetelmät. Osaan
käyttää tietotekniikkaa ja tärkeimpiä metsäalan työ- ja mittavälineitä. Osaan tehdä metsänuudistamisen ja taimikonhoidon töitä. Lisäksi olen ymmärtänyt, kuinka merkittävä osa kansantaloutta metsätalous on.

12 vuotta erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä työskennelleelle Tiinalle metsäala ei ollut entuudestaan lainkaan tuttu. Metsä oli vain paikka, jossa hän ulkoilutti koiriaan.
– Nyt metsä on mustikkatyypin kasvupaikka, jossa kuuset kärsivät kirjanpainajatuhoista, tai ojitettu turvekangas, jossa suopursu sotkeentuu jalkoihin ja tuoksuu voimakkaana, tai ensiharvennusta odottava, pian riukuuntuva koivikko, ehkä jopa harvinaisempi lehto, jossa kasvaa metsälehmus (lat. Tilia cordata).

Parasta opiskelussa on käytännönläheisyys ja uudet kaverit

Oskarin mukaan parasta opiskelussa on ollut käytännönläheisyys, metsässä tapahtuva opiskelu ja maastotyöt sekä tietysti uudet kaverit ja niiden kautta löydetyt yhteiset harrastukset.

Tiina taas toteaa, että kokonaan uuden alan avartuminen on ollut mielenkiintoista.
– Lisäksi opintojen kautta elämääni on tullut uusia ihmisiä. Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy aina myös käytännön osaamista syventäviä harjoitteluja. Sekä Tiina että Oskari
ovat tehneet harjoittelunsa metsänhoitoyhdistyksille.
– Harjoittelussa saa osviittaa siitä, minkälaista on olla työelämässä ja mitä se vaatii, Oskari tiivistää.

Hyvät työnäkymät odottavat

Tiina suosittelee metsäalaa kaikille, jotka tykkäävät puuhastella luonnossa.
– Opiskelu ei ole pelkästään pulpetin takana lojumista. Koulutus on monipuolista ja metsä on muutakin kuin puuta. Meille kerrotun mukaan metsäalan työnäkymät ovat suorastaan ruusuiset – kun valmistumme, suuret ikäluokat jäävät samaan aikaan eläkkeelle ja meille on tarjolla työpaikkoja pilvin pimein.

Myös Oskari uskoo hyviin työnäkymiin.
– Koulutus antaa monia suuntautumisvaihtoehtoja työelämää ajatellen aina puunostosta puujalosteiden markkinointiin. Alalta valmistuneista noin 80 % pääsee heti oman alan töihin.

Oskari kertoo haluavansa itse tulevaisuudessa työskennellä puunostajana, metsäasiantuntija tai vastaavassa esimiestehtävässä. Tiina taas muotoilee vastauksen yleisemmällä tasolla ja haluaa työskennellä tehtävässä, jossa pääsee hyödyntämään koulutuksen tuottamaa asiantuntijuutta.
– Haluan jakaa tätä metsän ihmeellistä sisältöä myös muille. Tällä hetkellä näen itseni metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilönä, mutta vanhat haaveeni opettajuudesta eivät ole täysin kuopattuja nekään.

Kirjoita kommentti

*