Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoa: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Opiskele metsätalouden ammattilaiseksi

Opiskele vihreän talouden ammattilaiseksi, metsätalousinsinööriksi, joka auttaa metsänomistajaa käyttämään ja hoitamaan metsäänsä kestävästi!

Koulutuksessa opiskelet metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaa sekä metsäomaisuuden hoitoa. Asioita, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Työelämässä tärkeä yhteistyökumppanisi on asiakkaasi, metsänomistaja. Metsätalouden ammattilaisena osaat neuvoa ja opastaa metsäomistajia hoitamaan metsiään kestävästi.

Opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla pääset tekemään metsätalousinsinöörin työtehtäviä, mikä valmistaa sinua työelämään ja auttaa verkostoitumaan metsäalan toimijoiden kanssa. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä. Harjoittelujaksolla voi myös syttyä kipinä urasuunnitteluun.

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan ja opiskelijana rakennat itsellesi monipuolisen osaamisen, jolla pärjäät hyvin työelämässä. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla nyt tarvitset!

liiketoiminta | luonnonhoito | markkinointi | metsänkasvatus | metsäpalvelut | metsätalous | metsävaratieto | puukauppa | puunhankinta |

Opintojen sisältö

Ydinosaaminen 165 op

 • työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista
 • metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus

Täydentävä osaaminen 30 op

 • valitset kaksi 15 op:n moduuleista, joiden teemana on mm. metsätietojärjestelmät ja kehittyvä puunhankinta

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 • vaihtoehtoja innovaatio-opinnoista Venäjä-osaamiseen, verkko-opinnoista luentoihin

Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna

Opinnäytetyö 15 op

Maasto-opetuksen ja harjoittelujaksojen aikana sovellat opittua teoriaa käytännössä ja kasvat metsäammattilaiseksi. Harjoitteluissa voit rakentaa omaa urapolkuasi ja sinulla on mahdollisuus näyttää osaamistasi, verkostoitua metsäalalle ja saada ns. jalka työelämän oven väliin.

Aiempi tutkinto ja työelämäkokemus ovat tuottaneet sinulle osaamista, jota voi myös harjoittelussa hyödyntää.  Harjoittelujaksoja on kaksi, jotka sijoittuvat opiskeluajalle omien tavoitteidesi mukaan.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opinnot sisältävät keväällä ja syksyllä yhteensä kolme maasto-opetukseen keskittyvää viiden päivän lähiopetusjaksoa Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsätalouteen ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin kuuluu vaihteleva määrä maasto-opetusta. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työn ohella.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuotokoulutukseen on tekniikan alan, liiketalouden tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto. Osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiemman tutkinnon perusteella.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikkelin kampus 360°

Metsätalousinsinööri työelämässä

Metsätalousinsinöörinä myyt asiantuntijapalveluja, ostat puuta, hallitset logistiikan tai työskentelet metsävaratiedon parissa. Työssäsi tarvitset tiukan metsäosaamisen lisäksi myös asiakaspalvelutaitoja ja liiketoiminnan osaamista.

Puun käytön lisääntyminen on luonut alalle uusia työpaikkoja.

Voit työllistyä metsäteollisuuden puunhankinnan organisaatioihin, metsähoitoyhdistyksiin, Metsäkeskukselle tai Metsähallitukselle. Työpaikkoja on myös koneyrityksissä, joissa työtehtävät vaihtelevat leimikonsuunnittelusta korjuun ketjuttamiseen. Myös puunhankinnan logistiikan tehtäviin työllistyy metsätalousinsinöörejä.

Valmistuneista metsätalousinsinööreistä noin 70-80 % työllistyy koulutustaan vastaavaan työhön vuoden sisällä valmistumisesta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • aluepäällikkö
 • asiakasvastaava
 • hankintaesimies
 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • metsäneuvoja
 • operaatioesimies
 • suunnitteluesimies

Myynti- ja markkinointihenkisille metsäinsinööreille on kysyntää!

Lue lisää

Ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun!

Lue lisää

Xamkin koulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin!

Lue lisää

Miksi kannattaa opiskella metsätalousinsinööriksi?

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Xamkin metsätalouden koulutuksessa opiskelee Suomen tyytyväisimmät alan opiskelijat. (Lähde: OPH:n tilastopalvelu Vipunen, opiskelijapalaute 2017.)

Opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

 

Metsä oppimisympäristönä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jukka Mäntylä
puh. 040 534 5124
jukka.mantyla@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu