Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 15
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika: 5.-19.9.2018

Vihreän talouden ammattilainen

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka auttaa asiakasta käyttämään ja hoitamaan kestävästi metsäänsä.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen.

Metsätalousinsinöörinä:

 • markkinoit metsäpalveluja
 • ostat puuta
 • ohjaat puunkorjuuta
 • hyödynnät metsätietojärjestelmiä
 • teet luonnonhoitohankkeita.

Koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Opinnot sisältävät teoriaa ja maasto-opetusta

Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Opinnoissa on kolme harjoittelujaksoa, jotka sijoittuvat kesäaikoihin.

Valmistuttuasi metsäammattilaiseksi sinulla on edellytykset tarjota sekä metsänkasvatuksen että talousasioiden osaamistasi metsävarallisuuden käyttöön ja hoitamiseen. Hyödynnät sujuvasti metsätietojärjestelmiä työssäsi.

Vahvat työelämäsuhteet ovat tärkeitä osaamisen kannalta. Koulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan eli opiskelijana rakennat itsellesi monipuolisen osaamisen, jolla pärjää hyvin työelämässä. Koulutus on verkostoitunut metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa että niiden ajankohtaisissa sisällöissä.

Harjoitteluissa kasvat metsäammattilaiseksi

Metsätalousinsinööriopinnot koostuvat ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaamisen kokonaisuudet ovat:

 • metsätalouden viestintä
 • metsät ja puut tutuiksi
 • metsistä metsätalouteen
 • metsät ja yhteiskunta
 • metsänhoito
 • puunhankinta
 • metsäsuunnittelu
 • metsäalan liiketoimintaosaaminen
 • metsäomaisuuden hoito

Täydentävään osaamiseen sisältyvät metsänhoidon, puunhankinnan ja metsätietojärjestelmien opintokokonaisuudet, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista suoritetaan projekteissa.

Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää oman mielenkiintoisi mukaisia vähintään amk-tason opintoja.

Maasto-opetuksen ja jokavuotisten harjoittelujaksojen aikana syvennät opittua teoriaa käytännössä. Harjoitteluissa kasvat metsäammattilaiseksi. Harjoittelu luo uusia urapolkuja ja opiskelijana sinulla on mahdollisuus näyttää osaamistasi ja saada ns. jalka työelämän oven väliin. Metsätalousinsinööriopinnoissa harjoittelujaksoja on kolme, joista pisin jakso on kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden välillä. Harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä.

Läpi opetussuunnitelman kulkeva ajatus on, että Xamkista valmistuu metsäalan asiantuntijoita, joilla on hallussa vahvan metsäosaamisen lisäksi liiketalouden osaamista. Opetussuunnitelman perustana on työelämästä kerätty tieto osaamisesta, jota metsäammattilainen nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee.

Monimuoto-opintojen toteutus

Pohjakoulutusvaatimuksena Xamkin metsätalousinsinöörin monimuotokoulutukseen on  tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto.

Monimuoto-opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja kerran kuukaudessa (3-5 päivää) Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle.

Saat hyväksilukuja ydinopintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Vahvat työelämäyhteydet

Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse asiakastyöstä metsänomistajien kanssa, viestinnästä työpaikalla tai työskentelemisestä tiimissä. Koulutuksessa hankit itsellesi metsään ja liiketoimintan liittyviä taitoja, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Xamkin metsätalouden koulutuksessa työelämäyhteydet ovat hyvin tärkeitä – haluamme opettaa niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan.

Suuret kansainväliset metsäalan yritykset sekä paikallisesti toimivat yritykset ovat Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen yhteistyökumppaneita. Monet yrityksistä tekevät yhteistyötä venäläisten kumppanien kanssa ja vaihtoehtoisiin opintoihin voit sisällyttää intensiiviopiskeluviikon Pietarin metsäakatemian opiskelijoiden kanssa sekä Pietarissa että Mikkelissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • operaatioesimies
 • hankintaesimies
 • metsäasiakasvastaava
 • myyntiassistentti
 • aluepäällikkö
 • palveluneuvoja
 • korjuusuunnittelija
 • kuljetussuunnittelija

Ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun

Metsäpuolella opiskelu on monipuolista. Sydäntalvi ollaan aika lailla sisällä, mutta syksy ja kevät painottuvat maasto-opiskeluun. Mikäpä sen parempaa kuin ottaa eväät mukaan ja lähteä mahtavalla luokkaporukalla metsään! Meidän luokka on aivan huippu. Huumori lentää ja naurua piisaa. Voin sanoa, että ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun.

 

Lauri Tyni, metsätalousinsinööri-opiskelija

Lue lisää Laurin opinnoista.

5 hyvää syytä opiskella metsätalousinsinööriksi

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

 

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jukka Mäntylä
puh. 040 534 5124
jukka.mantyla@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu