Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Vihreän talouden ammattilainen

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen.

Metsätalousinsinöörinä:

 • markkinoit metsäpalveluja
 • ostat puuta
 • hyödynnät metsäenergiaa
 • ohjaat puunkorjuuta
 • teet luonnonhoitohankkeita.

Koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Opinnot sisältävät teoriaa ja maasto-opetusta

Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Opinnoissa on kolme harjoittelujaksoa, jotka sijoittuvat kesäaikoihin.

Valmistuttuasi metsäammattilaiseksi sinulla on edellytykset tarjota sekä metsänkasvatuksen että talousasioiden osaamistasi metsävarallisuuden käyttöön ja hoitamiseen.

Vahvat työelämäsuhteet ovat tärkeitä ja koulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan eli opiskelijana rakennat itsellesi monipuolisen osaamisen, jolla pärjää hyvin työelämässä. Koulutus on myös verkostoitunut useiden metsäalan toimijoiden, esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Harjoitteluissa kasvat metsäammattilaiseksi

Metsätalousinsinööriopinnot koostuvat ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaamisen kokonaisuudet ovat:

 • metsätalouden viestintä
 • metsät ja puut tutuiksi
 • metsistä metsätalouteen
 • metsät ja yhteiskunta
 • metsänhoito ja – suunnittelu
 • puunhankinta metsäalan liiketoimintaosaaminen
 • metsäomaisuuden hoito

Täydentävään osaamiseen sisältyvät metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opintokokonaisuudet, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista suoritetaan projekteissa. Vapaisiin opintoihin voit sisällyttää kieliopintoja, syventää logistiikkaosaamistasi tai vaikka laajentaa ekosysteemipalveluosaamista.

Läpi opetussuunnitelman kulkeva ajatus on, että Xamkista valmistuu metsäalan asiantuntijoita, joilla on hallussa vahvan metsäosaamisen lisäksi liiketalouden osaamista. Opetussuunnitelman perustana on työelämästä kerätty tieto osaamisesta, jota metsäammattilainen nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee.

Maasto-opetuksen ja jokavuotisten harjoittelujaksojen aikana syvennät opittua teoriaa käytännössä. Harjoitteluissa kasvat metsäammattilaiseksi. Harjoittelu luo uusia urapolkuja ja opiskelijana sinulla on mahdollisuus saada ns. jalka työelämän oven väliin.

Metsätalousinsinööriopinnoissa harjoittelujaksoja on kolme, joista pisin jakso on kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden välillä. Harjoittelua on 30 opintopistettä.

Monimuoto-opintojen toteutus

Pohjakoulutusvaatimuksena Xamkin metsätalousinsinöörin monimuotokoulutukseen on  tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkekoulututkinto.

Monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle.

Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa.

Vahvat työelämäyhteydet

Metsätalousinsinöörin tehtävissä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse asiakastyöstä metsänomistajien kanssa, viestinnästä työpaikalla tai työskentelemisestä tiimissä. Koulutuksessa hankit itsellesi metsään ja liiketoimintan liittyviä taitoja, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Xamkin metsätalouden koulutuksessa työelämäyhteydet ovat hyvin tärkeitä – haluamme opettaa niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan.

Suuret kansainväliset metsäalan yritykset sekä paikallisesti toimivat yritykset ovat Xamkin metsätalousinsinöörikoulutuksen yhteistyökumppaneita. Monet yrityksistä tekevät yhteistyötä venäläisten kumppanien kanssa ja vaihtoehtoisiin opintoihin voit sisällyttää intensiiviopiskeluviikon Pietarin metsäakatemian opiskelijoiden kanssa sekä Pietarissa että Mikkelissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • operaatioesimies
 • hankintaesimies
 • metsäasiakasvastaava
 • myyntiassistentti
 • aluepäällikkö
 • palveluneuvoja
 • korjuusuunnittelija
 • kuljetussuunnittelija

”Ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun”

Metsätalousinsinööri (AMK) -opiskelija Lauri Tyni

– Metsäpuolella opiskelu on monipuolista. Sydäntalvi ollaan aika lailla sisällä, mutta syksy ja kevät painottuvat maasto-opiskeluun. Mikäpä sen parempaa kuin ottaa eväät mukaan ja lähteä mahtavalla luokkaporukalla metsään! Meidän luokka on aivan huippu. Huumori lentää ja naurua piisaa. Voin sanoa, että ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun.

Lue lisää Laurin tarinaa.

Mikkeli

Kasarmin kampus

Tutustu kampukseen tästä

Opiskelu Xamkissa

Opiskele verkossa, ulkomailla, tutkimushankkeessa. Opiskele Xamkissa ja näet pidemmälle.

Lue tästä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Opiskelu avoimessa AMK:ssa

Avoimen AMK:n opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda suoraan tutkintoon, mutta jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Kymenlaakson tai Mikkelin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Lue tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jukka Mäntylä
puh. 040 534 5124
jukka.mantyla@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This