Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 40
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 15
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • seuraava hakuaika: 4.-18.9.2019

 

 

Opiskele metsätalouden ammattilaiseksi

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka auttaa asiakasta käyttämään ja hoitamaan kestävästi metsäänsä.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä markkinoit metsäpalveluja, ostat puuta, hyödynnät metsäenergiaa, ohjaat puunkorjuuta tai teet luonnonhoitohankkeita. Metsäalalla ollaan digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen kärjessä.

Xamkin metsätalouden koulutuksessa opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, markkinointi- ja myyntitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Työelämäyhteydet ovat Xamkin metsätalouden koulutuksessa hyvin tärkeitä. Koulutus on verkostoitunut metsäalan toimijoiden kanssa, mikä näkyy sekä opintojen toteutuksessa, että niiden ajankohtaisissa sisällöissä.

Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Harjoittelujen aikana huomaat, kuinka luennoilla ja tehtävissä opiskellut asiat toimivat käytännössä ja harjoittelujaksolla voi syttyä kipinä urasuunnitteluun. Innostut vaikkapa paikkatiedosta, jolloin valitset Metsävaratiedon hallinnan -opintokokonaisuuden ja teet opinnäytetyösi siihen liittyvästä aiheesta.

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaan ja opiskelijana rakennat itsellesi monipuolisen osaamisen, jolla pärjäät hyvin työelämässä. Opetamme sinulle juuri niitä taitoja, joita metsäalalla tarvitset!

luontoarvot | markkinointi | metsänkasvatus | metsätalous | monimuotoisuus | puukauppa | puunkorjuu |

Opintojen sisältö

Metsätalousinsinööriopintojen rakenne:

Ydinosaaminen 165 op

 • työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista
 • metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus

Täydentävä osaaminen 30 op

 • valitset kaksi 15 op:n moduuleista, joiden teemana on mm. metsätietojärjestelmät ja kehittyvä puunhankinta

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 • vaihtoehtoja innovaatio-opinnoista Venäjä-osaamiseen, verkko-opinnoista luentoihin

Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna

Opinnäytetyö 15 op

Maasto-opetuksen ja harjoittelujaksojen aikana sovellat opittua teoriaa käytännössä ja kasvat metsäammattilaiseksi. Harjoitteluissa voit rakentaa omaa urapolkuasi ja sinulla on mahdollisuus näyttää osaamistasi, verkostoitua metsäalalle ja saada ns. jalka työelämän oven väliin.

Aiempi tutkinto ja työelämäkokemus ovat tuottaneet sinulle osaamista, jota voi myös harjoittelussa hyödyntää.  Harjoittelujaksoja on kaksi, jotka sijoittuvat opiskeluajalle omien tavoitteidesi mukaan.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opintojen kesto on 2-3 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja kerran kuukaudessa (3-5 päivää) Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuotokoulutukseen on tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Metsätalousinsinööri työelämässä

Metsätalousinsinöörin työssä korostuu taito toimia ihmisten kanssa, olipa kyse asiakastyöstä metsänomistajien kanssa, viestinnästä työpaikalla tai työskentelemisestä tiimissä. Koulutuksessa hankit itsellesi metsään ja liiketoimintaan liittyviä taitoja, joita tarvitaan metsätalousinsinöörin työtehtävissä työnantajasta riippumatta.

Puun käytön lisääntyminen on luonut alalle uusia työpaikkoja.

Metsätalousinsinööri myy asiantuntijapalveluja, ostaa puuta, hallitsee logistiikan tai työskentelee metsävaratiedon parissa. Metsäammattilaiset tarvitsevat työssään asiakaspalvelutaitoja ja liiketoiminnan osaamista tiukan metsäosaamisen lisäksi. Valmistuneista metsätalousinsinööreistä noin 75 % työllistyy koulutustaan vastaavaan työhön vuoden sisällä valmistumisesta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • aluepäällikkö
 • asiakasvastaava
 • hankintaesimies
 • kuljetusesimies
 • metsäasiantuntija
 • metsänhoitoesimies
 • metsäneuvoja
 • operaatioesimies
 • suunnitteluesimies

Myynti- ja markkinointihenkisille metsäinsinööreille on kysyntää!

Lue lisää

Ei ole ollut päivää, jolloin olisi ollut vastenmielistä mennä kouluun!

Lue lisää

Xamkin koulutus vastaa hyvin työelämän vaatimuksiin!

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella metsätalousinsinööriksi

 1. Metsäala perustuu kestävästi käytettyyn uusiutuvaan luonnonvaraan, jolloin töitä riittää tulevaisuudessa.
 2. Kehittyvä ala, jossa puusta keksitään mitä hienompia innovaatioita, kuten vaatteet, biodiesel ja korvaaja muoville.
 3. Monipuoliset työpaikat sekä ihmisten parissa toimiminen.
 4. Vaihtelevat ja innostavat työtehtävät niin toimistossa kuin metsässä.
 5. Joustavat työajat ovat metsäalalla mahtava juttu.

Opiskelijoilla on myös ollut mahdollisuus päästä kokeilemaan yrittäjyyden polkua ja perustaa oma yritys.

 

Metsä oppimisympäristönä

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen | ympäristöteknologia |

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jukka Mäntylä
puh. 040 534 5124
jukka.mantyla@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu