Olen Heidi Nurkkala ja opiskelen jalkaterapeutiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Päädyin opiskelemaan Savonlinnaan, koska alanvaihto tuli ajankohtaiseksi ja jalkaterapeutin työ on kiinnostanut minua omien jalkateräongelmien takia. Monimuoto-opinnot mahdollistavat opintojen ohella työssä käymisen. Myös Helsingissä voi opiskella jalkaterapeutiksi, mutta itse koin Savonlinnan mukavammaksi opiskelukaupungiksi.

Opinnot alkoivat syksyllä 2021. Jäin opintovapaalle ravintolatyöstä ja opiskelen nyt toista vuotta. Lähiopetusta meillä on kampuksella kahtena päivänä viikossa. Tämä mahdollistaa myös työssäkäynnin ja monelle opiskelijalle asumisen toisella paikkakunnalla.

Itselläni viimeisimmistä opinnoista oli jo vierähtänyt tovi, joten opiskeluiden aikataulutus ja rytmiin pääsemiseen vaati aluksi totuttelua. Ammattikorkeakoulu opinnot olivat ennestään tuttuja, mutta moni asia oli muuttunut aikaisemmista opinnoista. Näistä suurimpana digitaalisuuden lisääntyminen ja itseopiskelun määrä, koska aikaisemmin olin opiskellut kokoaikaisesti. Oppitunnit eivät myöskään enää ole pelkkää luennointia ja muistiinpanojen tekemistä. Monimuoto-opinnot vaativat oma-aloitteisuutta ja järjestelmällisyyttä. Toisaalta nämä kaikki mahdollistavat opintojen joustavuuden ja välillä myös paikasta riippumattomuuden.

Jalkaterapeuttiopintojen sisällöstä

Jalkaterapeuttiopinnot sisältävät muun muassa kliinisen työn harjoittelua, apuvälineterapiaa, terveyden edistämistä asiakkaan ohjaamisella ja biomekaanisia tutkimuksia. Itselleni kiinnostusta jalkaterapeutin ammattiin lisäsi käsillä tekeminen ja apuvälineiden valmistus. Olemme saaneet tehdä kevennyksiä, pohjallisia ja erilaisia ortooseja. Olen aina pitänyt käsillä tekemisestä, joten tämä on ollut opinnoissa mieluisin osa-alue. Pääsimme myös heti alusta asti asiakastyöhön, jossa harjoittelimme kädentaitoja ja tutkimuksia eri yhdistysten kautta tuleville asiakkaille.

Jalkaterapeuttiopinnot sisältävät muun muassa kliinisen työn harjoittelua, apuvälineterapiaa, terveyden edistämistä asiakkaan ohjaamisella ja biomekaanisia tutkimuksia.

 

Opintoihin on myös sisältynyt liikuntaa ja liikunnan ohjausta, koska kuntoutus ja ennaltaehkäisy on tärkeä osa-alue. Olemme päässeet myös opiskelemaan hierontaa, teippauksia ja mobilisointia. Tällaiset opinnot ovat hyvää vastapainoa teoriaopinnoille.

Ammattikorkeakoulussa voi myös muokata opintoja valinnaisten kautta ja syventää näin osaamistaan. Itse olen opiskellut lisää liikunnasta ja ravitsemuksesta. Vaihtoehtoja on paljon, sillä myös muiden ammattikorkeakoulujen kursseja on mahdollista valita ja opiskella.

Kenelle jalkaterapeuttikoulutus sopii?

Jalkaterapian opiskelu sopii henkilölle, joka on kiinnostunut terveyden edistämisestä, käsillä tekemisestä ja jalkaterveydestä. Alalla on mahdollista työllistyä erilaisiin työtehtäviin ja omalla kiinnostuksella on vaikutusta, mihin osaamistaan haluaa painottaa ja kehittää.

Itselläni opinnot ovat sytyttäneet kiinnostusta moniin aiheisiin ja tulevaisuudessa lisäopinnot eivät ole poissuljettuja. Työelämäharjoittelut varmasti avaavat jalkaterapeutin työtä enemmän ja myös alan työmahdollisuuksia vielä enemmän. Pian pääsemmekin ensimmäiseen työelämäharjoitteluun terveyskeskukseen.

Parasta opinnoissa on ollut mukavat opiskelijakaverit ja kannustava ilmapiiri. Opintojen monipuolisuus on myös yllättänyt positiivisesti.

 

Heidi Nurkkala
Jalkaterapeutti (AMK) -opiskelija