Kävimme projektiryhmämme kanssa suorittamassa sisäilmastomittauksia Rantasalmen kunnantalolla ja terveyskeskuksessa.

Maanantaipäivä lähti käyntiin klo 8, kun lähdimme ajamaan kohti Rantasalmen kunnantaloa. Kunnantalolle saavuttuamme laitoimme mittalaitteet kuntoon ja lähdimme suorittamaan mittauksia ennalta päätetyissä kohteissa. Sisäilmastokyselyn perusteella päätimme projektiryhmämme kanssa keskittyä ilmavirtojen, lämpötilojen, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaamiseen. Mittauksia hieman hankaloittivat poissa olleet työntekijät, joten kaikista tarvittavista huoneista emme saaneet mitattua todenmukaisia tuloksia. Mittausdataa saimme kuitenkin melko kattavasti, joten mittauspäivä onnistui muuten todella hyvin. Klo 15 mennessä saimme kaikki vaadittavat mittaukset suoritettua, joten pakkasimme laitteet kasaan ja lähdimme ajamaan takaisin kohti Mikkeliä.

Tiistaipäivänä suoritimme mittauksia toisessa kohteessamme, Rantasalmen terveyskeskuksessa. Mittaukset lähtivät paremmin käyntiin, koska maanantaina olivat jo mittalaitteet tulleet tutuiksi. Tällä kertaa mittauksia hieman hankaloittivat asiakkaiden vastaanottohuoneet, joten mittauksien suorittamista jouduimme aina välillä odottelemaan. Muutoin ei mittauksissa tullut vastaan vastoinkäymisiä ja pysyimme aikataulussa hyvin. Tälläkin kertaa saimme suoritettua vaadittavat työt klo 15 mennessä, joten pääsimme hyvissä ajoin lähtemään takaisin Mikkeliin.

Mittalaitteena käytimme TSI AirFlow 465P –mittaria. Siihen liitettävällä lisäosalla IAQ Probe 980 saimme mitattua lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden. TSI-955 –siipipyöräanemometrin avulla mittasimme ilmavirrat sellaisista venttiileistä, joihin anemometrin mittaustorvi sopi. Muista venttiileistä mitattiin paine-erot paineyhteiden kautta. Tuloksia käsiteltäessä paine-erot muutettiin kaavojen avulla ilmavirroiksi (l/s). Mittausdata tallennettiin mittalaitteen muistiin, josta tiedot purettiin tietokoneelle Exceliin jatkokäsittelyä varten.

 

Kirjoita kommentti

*