Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 49
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • hakuaika: 14.-28.3.2018

 

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Opiskele LVI-alan ammattilaiseksi

Xamkin talotekniikan koulutuksessa saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiakysymysten hallintaan.

Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat valmiuksia uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta eli rakennustekniikasta, sähkötekniikasta ja automaatiotekniikasta.

Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Ihmisten asuminen ja elämä sisätiloissa jatkavat kehittymistään myös tulevaisuudessa. Tämä on se perusta, joka viitoittaa LVI-alan kehitystä. Tulevaisuudessa myös LVI-alan ammattilaisten tarve kasvaa mikä antaa viitettä siitä, että alalla on edessään mielenkiintoiset ja työntäyteiset näkymät.

Talotekniikka-alan yritysten edustajat ovat mukana arjen opetuksessa eli talotekniikan opintoja suoritetaan tiiviissä yhteistyössä alan työelämän toimijoiden kanssa. Opiskelijana pääset osana opintojasi tekemään yrityksille erilaisia projektitoimeksiantoja. Harjoittelu ja opinnäytetyö tehdään alan organisaatioiden tehtävissä.

Lue lisää työelämäprojekteista ja uusista laboratorioista.

Valmistuttuasi saat pätevyyden toimia LVI-alan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

 

 

Energiatehokkuus ja LVI-tekniikka

Talotekniikan keskeisin osa on LVI-tekniikka, jonka taso Suomessa on korkea, myös kansainvälisesti vertailtuna.

Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio.

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet:

 • lämmitys- ja energiatekniikkaa
 • vesi- ja viemäritekniikkaa
 • rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa
 • sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit syventää osaamistasi talotekniseen suunnitteluun, teolliseen toimintaympäristöön tai vaikka yrittäjyysosaamiseen. Opintojesi aikana saat tietoja ja ohjausta valintojen tekemiseen.

LVI-suunnittelu opetetaan MagiCADiä käyttäen.

LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.Talotekniikan projektitoimistossa pääset hankkimaan itsellesi ainutlaatuista osaamista, rakentamaan toimivia työelämäverkostoja ja hankkimaan myös itselleen opintopisteitä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämä koulutuksellinen pätevyys toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä. Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Monimuoto-opintojen pohjakoulutusvaatimukset

Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva tekniikan alan opistoasteen insinööri -tutkinto tai muun alan insinööri (AMK) –tutkinto tai vastaava soveltuva korkeakoulututkinto. Tällöin osa opinnoista luetaan hyväksi aiemmin suoritettun insinööritutkinnon perusteella. Aiemmasta AMK-insinööritutkinnosta voi saada hyväksilukuja noin 100 op. Koulutus koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisestä työskentelystä. Lähipäiviä on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Talotekniikan laboratorio 360°

Uusia insinöörejä tarvitaan

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen ylläpitoon, korjaamiseen sekä uudistuotantoon tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten vaatimukset sekä rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.

Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille. Valmistuttuasi voit työllistyä sekä suunnittelutehtäviin että rakennustyömaille ja kiinteistöjen ylläpitoon. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

Tulevissa työtehtävissäsi hallitset sisäilmaston vaikutukset terveyteen ja viihtyisyyteen, uusia energiatekniikoita sekä elinkaariajattelun ja talotekniikan ympäristövaikutukset. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämä koulutuksellinen pätevyys toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä.

 

 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • LVI-suunnittelija
 • LVI-valvoja
 • projektipäällikkö
 • huoltopäällikkö
 • tekninen isännöitsijä
 • huoltopäällikkö
 • käyttöpäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • markkinointi-insinööri
 • tarkastusinsinööri

Sisäilmaongelmat innostivat LVI-alalle

Parturikampaaja ja kosmetologi Anni Suutari vaihtoi alaa ja lähti Xamkiin opiskelemaan talotekniikan insinööriksi.

Olen aina ollut kiinnostunut sisäilmaongelmista ja miksi niitä on niin kovin paljon. Se sai todella innostumaan LVI-alasta.

 

Anni Suutari, talotekniikan opiskelija.

Lue lisää Annin opinnoista.

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Kuvia talotekniikan laboratorioista

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Taru Potinkara
puh. 0400 200 216
taru.potinkara@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu