Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Opiskele LVI-alan ammattilaiseksi - töitä löytyy

Talotekniikan koulutuksesta valmistut monipuolisiin rakennus- ja LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista.

Insinöörikoulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien huomioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:

 • automaatiotekniikasta
 • rakennustekniikasta 
 • sähkötekniikasta

Talotekniikka takaa, että rakennuksissa on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto, turvallinen vesihuolto sekä toimivat valaistus-, sähkö- ja viestintäjärjestelmät. 

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. 

LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Talotekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämä koulutuksellinen pätevyys toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä.  

automaatiotekniikka | energiatehokkuus | ilmanvaihto | lämmitys | rakennustekniikka | sisäilmasto | sähkötekniikka

Opintojen sisältö

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet

 • lämmitys- ja energiatekniikkaa
 • vesi- ja viemäritekniikkaa
 • sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa 
 • rakentamisen kestävää kehitystä
 • rakennus- ja automaatiotekniikkaa.  

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamisen opintomoduulit ovat

 • Talotekniikan insinööriopintojen alkuun 25 op 
 • Talotekniset työkalut tutuiksi 25 op 
 • Järjestelmäosaaminen haltuun 15 op 
 • Valmiuksia insinöörinä toimimiseen 15 op 
 • Järjestelmäosaamisen syventäminen 15 op 
 • Laskentaosaamisen syventäminen 10 op 
 • Talotekniikan projektitoimisto 15 op 
 • Ilmastoinnin mitoitus ja automaation perusteet 15 op 
 • Talotekninen suunnittelu ja energiatehokkuus 15 op 
 • Energiantuotanto ja taloautomaatio 15 op 

Täydentäviin opintoihin voit valita 15 op:n laajuiset ammatilliset opinnot. Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja. 

Opintoihin kuuluu lisäksi 30 op:n laajuinen harjoittelu, mikä tarkoittaa käytännössä 20 viikon työskentelyä alan töissä. Opintojen päätteeksi tehdään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.  

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita pääsee soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.

Projektitoimistossa todellisia hankkeita oikeille asiakkaille

Xamkin talotekniikan insinööriopiskelijat harjoittelevat projektitoimistojen pyörittämistä todellisissa hankkeissa oikeille asiakkaille. ”Projekti on tarkkaan suunniteltu ja aikataulutettu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi.” Ja niitähän kiinteistö- ja rakennusalalla riittää.

Lue lisää projektityöskentelystä Sähkömaailma -lehdestä.

 

Päiväopinnot

Päiväopinnot ovat lähiopetusta Xamkin Mikkelin kampuksella maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 816 välisenä aikana. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. Opetusta järjestetään loppuviikosta/viikonloppuisin (torstai-iltana sekä perjantai- ja lauantaipäivisin) keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Osa opetuksesta pidetään Mikkelin kampuksella ja osa aikaan ja paikkaan sidottuna etäopetuksena. Etäopetuksen määrä vaihtelee opiskeluvuosittain ja lukukausittain meneillään olevista opintojaksoista riippuen.

Lähiopetuksessa pyritään käytännön tekemiseen ja hyödynnetään laboratorioissa työskentelyä. Opetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan.  Tämän jälkeen opinnäytetyön tekemiselle on varattu aikaa puoli vuotta.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Xamkin yleisten laitesuositusten lisäksi talotekniikan koulutuksella on seuraavat koulutuskohtaiset laitesuositukset: 

 • Kannettava tietokone 
 • Vähintään 8 Gt keskusmuistia, mielellään 16 Gt 
 • Windows 10 käyttöjärjestelmä 
 • Prosessori vähintään Intel i5 (2,5 GHz) tai vastaava 
 • 5GHz WLAN 
 • Vähintään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi) 
 • Kiintolevy/massamuisti 256 Gt SSD tai suurempi 
 • Erillinen näytönohjain omalla 2 GB muistilla, DirectX 11 yhteensopiva 
 • DX11 yhteensopiva näytönohjain 
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin 
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni 
 • Suositellaan takuuajan pidennystä, jos mahdollista (normaalisti 1 v, kysy mahdollisuutta pidempään) 

Seuraa Xamkin talotekniikan koulutusta Instagramissa: xamktalotekniikka.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uusia insinöörejä tarvitaan

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen ylläpitoon, korjaamiseen ja uudistuotantoon tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten vaatimukset ja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta. Rakentamisella on myös merkittävä rooli kestävässä kehityksessä ja tämä luo mielenkiintoisia työtehtäviä.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelutehtäviin että rakennustyömaille ja kiinteistöjen ylläpitoon. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille.

Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • LVI-suunnittelija
 • LVI-valvoja
 • LVI-asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • tekninen isännöitsijä
 • huoltopäällikkö
 • käyttöpäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • markkinointi-insinööri
 • tarkastusinsinööri

Lvi-alan opiskelijakilpailun voitto Mikkeliin

Xamkin talotekniikan insinööriopiskelijoiden joukkue voitti ammattikorkeakoulujen välisen opiskelijakilpailun 20.3. Vantaalla.

Kilpailussa opiskelijat näyttivät osaamistaan käytännön tehtävissä. Joukkueessa kilpailivat Iris Ahola, Kalle Alatyppö, Esa Kuuva ja Elmo Nieminen.

Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Palkintosumma 2 500 euroa jaetaan ryhmän jäsenten kesken.

Lue lisää LVI-alan kilpailusta.

Talotekniikan laboratorio 360°

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Miesopiskelija teknisten laitteiden vieressä.

Ammattiopistosta polkuopintojen kautta insinööriopintoihin

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Nuori nainen teknisten laitteiden vieressä.

Talotekniikka vei mukanaan

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Vaihto-opiskelijana Etelä-Koreassa

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Löydä oma alasi!

Jos mietit, onko talotekniikka sinun juttusi, voit tutustua koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
- osaat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnonkohteitasi.
- osaat paremmin arvioida alan soveltuvuutta sinulle.
- ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii.
- tiedät kuka voi hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun sekä jatko-opiskelumahdollisuuksista.

Tutustu talotekniikan opintojaksoon

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Kuvia talotekniikan laboratorioista

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Johanna Arola
puh. 040 670 5424
johanna.arola@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610