Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 31.8.-14.9.2022

 

 

Opiskele LVI-alan ammattilaiseksi - töitä löytyy

Talotekniikan koulutuksesta valmistut monipuolisiin LVI-alan tehtäviin ja kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista.

Insinöörikoulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:

 • rakennustekniikasta
 • sähkötekniikasta
 • automaatiotekniikasta.

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. 

LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Talotekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämä koulutuksellinen pätevyys toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä. Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

automaatiotekniikka | energiatehokkuus | ilmanvaihto | lämmitys | rakennustekniikka | sisäilmasto | sähkötekniikka

Opintojen sisältö

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet

 • lämmitys- ja energiatekniikkaa
 • vesi- ja viemäritekniikkaa
 • sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa
 • rakennustekniikkaa sekä
 • rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamisen opintomoduulit ovat

 • talotekniikan insinööriopintojen alkuun 25 op
 • talotekniset työkalut tutuiksi 25 op
 • LV-järjestelmien osaaminen 15 op
 • valmiuksia insinöörinä toimimiseen 15 op
 • talotekniikan projektitoimisto 15 op
 • syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin 10 op
 • ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto 25 op
 • talotekninen suunnittelu 20 op.

Täydentäviin opintoihin voit valita 30 op:n laajuiset ammatilliset opinnot.

Esimerkkejä opinnäytetöistä sähkö-, talo- ja biotuotetekniikan koulutuksista. Vuosijulkaisu 2021.

Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Opintoihin kuuluu lisäksi 30 op:n laajuinen harjoittelu, mikä tarkoittaa käytännössä 20 viikon työskentelyä alan töissä. Opintojen päätteeksi tehdään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita pääsee soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.

Päiväopinnot ovat lähiopetusta Xamkin Mikkelin kampuksella maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 816 välisenä aikana.  

Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetusta järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella viikonloppuisin (torstai-iltana sekä perjantai- ja lauantaipäivisin) keskimäärin joka toinen viikonloppu. Lähiopetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Seuraa Xamkin talotekniikan koulutusta Instagramissa: xamktalotekniikka.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Talotekniikan laboratorio 360°

Uusia insinöörejä tarvitaan

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen ylläpitoon, korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten vaatimukset sekä rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelutehtäviin että työnjohtotehtäviin rakennustyömaille tai kiinteistöjen ylläpitoon. Myös valvonta- ja rakennuttamistehtävät lukeutuvat talotekniikan insinöörin tehtäviin. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on myös useita uramahdollisuuksia alan insinööreille.

Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • LVI-suunnittelija
 • työnjohtaja
 • LVI-valvoja
 • projektipäällikkö
 • huoltopäällikkö
 • tekninen isännöitsijä
 • huoltopäällikkö
 • käyttöpäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • markkinointi-insinööri
 • tarkastusinsinööri

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Miesopiskelija teknisten laitteiden vieressä.

Ammattiopistosta polkuopintojen kautta insinööriopintoihin

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Nuori nainen teknisten laitteiden vieressä.

Talotekniikka vei mukanaan

Lue lisää opiskelijan tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Kuvia talotekniikan laboratorioista

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Johanna Arola
puh. 040 670 5424
johanna.arola@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610