Kotkasta pääsee nopeasti julkisilla pääkaupunkiseudulle, mutta asuminen on kuitenkin halpaa.

Valitsin Xamkin energiatekniikan koulutuksen, koska olen ollut aina kiinnostunut ympäristöstä. Suomessa energiateollisuus on merkittävin päästöjen lähde ja haluan olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja perinteisille energiamenetelmille.

Tulen itse alun perin Järvenpäästä ja päädyin valitsemaan Kotkan hyvän sijainnin takia. Täältä pääsee nopeasti julkisilla pääkaupunkiseudulle, mutta asuminen on kuitenkin halpaa. Pääsykokeena koulutukseen on tekniikan valtakunnallinen valintakoe, jossa pärjäsin hyvin lukiopohjalla. Lyhyt matematiikka riittää.

Opintoja Helppo räätälöidä oman kiinnostuksen mukaan

Olen pitänyt ammattikorkeakoulussa opiskelusta erittäin paljon. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa omien opintojen etenemiseen, minkä takia saan itse suoritettua opintoni alle neljässä vuodessa. Opintoja on helppo räätälöidä omiin kiinnostuksen kohteisiin, itse olen suorittanut vapaavalintaisena esimerkiksi erilaisia ympäristökursseja.

Suosittelen energiatekniikan koulutusta kaikille, jotka ovat vähänkään kiinnostuneita energiantuotannosta. Opintojen aikana saa valtavan määrän tietoa erilaisista energiantuotantomuodoista, joten työllistymismahdollisuudet ovat hyvin laajat. Xamk tarjoaa myös paljon opetusta automaatiosta, jonka osaajille on paljon kysyntää työelämässä.

Opinnäytetyön kautta kontakteja yrityksiin

Opinnäytetyön tekeminen on ollut mielestäni kiinnostavinta opiskelujen ajalta. Pääsin valitsemaan kiinnostavan aiheen ja luomaan kontakteja eri yrityksiin tulevaisuuden varalle. Opinnäytetyöhöni kuuluu oleellisesti myös projektinvetämistaidot, mitä arvostetaan suuresti työelämässä.

Työllistyminen ja palkan kilpailuttaminen

Itselläni on jo vakityöpaikka alalta hankittuna, vaikka opinnot ovat vielä kesken. Alalla on tarvetta uusille osaajille, joten usein jo kolmantena kesänä pääsee kilpailuttamaan palkkaa eri yritysten välillä. Itselläni ei ollut alalta mitään kontakteja tai aikaisempaa työkokemusta ennen koulun aloittamista, kumpikaan ei ole ollut ongelma.

Jatko-opinnot ovat tällä hetkellä erittäin varteenotettava vaihtoehto. Minulla on muutaman vuoden sopimus työpaikkaani, mutta sen jälkeen olisi tarkoitus korottaa tutkinto diplomi-insinööriksi.

Mandi Salmela, energia- ja ympäristötekniikan opiskelija