Jukka Jylhä opiskelee merenkulun insinööriksi neljättä vuotta. Opiskeluun on kuulunut muun muassa tekniikan alan perusopintoja, ammattiopintoja ja työharjoittelu konttilaivalla. Laivalla työskennellään tiiviissä ryhmässä, joten sosiaaliset taidot ovat alalla työskenteleville tärkeitä.

Jukka päätti hakeutua koulutukseen, koska hänen veljensä opiskelee merenkulun alaa. Merenkulun insinöörin työhön kuuluva tekniikka kiinnosti myös.
– Toimin armeijassa panssariajoneuvojen kanssa, sekin herätti kiinnostukseni. Tekniikka ja mekaniikka sekä niiden kehittyminen ovat mielestäni mielenkiintoisia. Esimerkiksi
moottoreiden kehittyminen kiinnosti.

Koulutukseen kuuluu opintoja meri- ja maapuolelta

Opetetut asiat ovat Jukasta hyvin antoisia.
– Ammattiopetus on ykkösluokkaa. Neljä ja puoli vuotta kestävään koulutukseen kuuluu tekniikan alan perusopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, sähköoppia ja kylmätekniikkaa.
Lisäksi merenkulun insinööreillä opintoihin sisältyy esimerkiksi laivastokoneiston huoltoa, käyttöä ja kunnossapitoa, merenkulkualan lakiopintoja, hätätilannetoimintaa, ensiapu- ja
palotorjuntakursseja. Opinnot valmentavat myös työskentelemään maalla.

Mielenkiintoiset työharjoittelupaikat

Jukka on työskennellyt toisena opiskeluvuotenaan yhdeksän viikkoa työharjoittelussa konttilaivalla. Laiva ajoi Itämeren alueella ja Englannissa.
– Työharjoittelu tiiviissä yhteisössä sujuu mukavasti. Päivävuorot kestävät konepuolella kello kahdeksasta viiteen illalla. Vahtivuorot ovat lyhempiä ja niitä on useamman kerran päivän aikana. Laivan kulkumatkoilla maihin pääsee joskus, laivat ovat kuitenkin harvoin pitkiä aikoja satamassa. Laivalla aika puuroutuu ja jokaiselle muodostuu omat rutiinit. Lisäksi laivahuumori on oma lajinsa, se toimii laivalla hyvin.

Ala sopii sosiaalisille henkilöille

Alalle hakeutuvan henkilön on Jukan mukaan hyvä omata vahvat sosiaaliset taidot.
– Laivalla ollaan kuitenkin tiiviisti yhdessä viikkoja. Lisäksi ahtaiden tilojen vuoksi pitää myös osata lukea muita työkavereita ja heidän tarvetta omalle tilalle. Yhteistyökyky on tärkeä ominaisuus. Suosittelen alaa myös tekniikasta kiinnostuneille, käsillä tekemisestä ja työn teosta pitäville henkilöille. Myös rauhalliset, tarkat ja järjestelmälliset henkilöt pärjäävät
alalla. Lisäksi uimataito lasketaan eduksi, hän hymyilee.

Tulevaisuudessa kohti työelämää

Jukka on aloittanut opinnot vuonna 2012, hänen on tarkoitus valmistua koulusta vuonna 2016 joulukuussa.
– Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu valmistuminen ja hakeutuminen työelämään mahdollisimman nopeasti, hän tuumaa.

Kirjoita kommentti

*