Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka: Kotka
 • opintojen kesto: 4,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • erillishaku 19.-30.9.2022, aloituspaikat 15
  • yhteishaku 15.-30.3.2023, aloituspaikat 25
 • tutkintonimike: insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka

 

Merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Kouluttaudu nykyaikaisen aluksen tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun insinööriopinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja järjestelmiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopintoja sovellat käytäntöön simulaatioharjoituksissa sekä koulualuksella ja kauppalaivoilla suoritettavissa tehtävissä.

Merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat johtamiseen, turvallisuuteen ja korkean automaatiotason alusten käyttötekniikkaan liittyvä asiantuntijaosaaminen sekä laadukkaat oppimisympäristöt. Muita koulutuksen ja tutkimuksen erikoisosaamisalojamme ovat meriympäristönsuojelu sekä meriturvallisuus.

Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa tutustut uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelet turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Xamkin merenkulun insinöörikoulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Koulutuksemme on Traficomin auditoima, ja se toteutetaan kansainvälisten sopimusten vaatimusten sekä ohjeiden mukaisesti. 

konemestari | konepäällikkö | laivainsinööri | laivatekniikka | merenkulku | merimies | vahtikonemestari |

Laajenna vahtikonemestarin koulutuksesi merenkulun insinööri (AMK) -tutkinnoksi.

Koulutus on tarkoitettu jo vahtikonemestarin tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat suorittaa merenkulun insinööri (AMK) tutkinnon. Koulutuksen suunniteltu kesto on kaksi vuotta ja opinnot ovat päiväopintoja.  

Koulutus on mahdollista myös suorittaa oman työn ohella, jos työantaja mahdollistaa joustavan opintojaksoille osallistumisen. Työn ohessa opiskelua varten kanssasi laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa suunnittelet vuosittaiset opintokokonaisuuksien suorittamiset. Yleensä se edellyttää opintojen jakamista useammalle kuin kahdelle vuodelle, sillä opintojaksojen opetuksen aikatauluun tai tehtäviin et voi vaikuttaa. On suositeltavaa hakea esimerkiksi opintovapaata opintojen suorittamisen ajaksi. 

 

Merenkulun insinööriopintojen rakenne (yhteensä 270 op), kun sinulla on vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja: 

 • perusopinnot 42 op 
 • ammattiopinnot 49,5 op  
 • hyväksiluettavat ammattiopinnot vahtikonemestarin tutkinnon perusteella 47,5 op 
 • simulaattoriopetus 3 op 
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op  
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op  
 • opinnäytetyö 15 op

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot 15 op (tutkinnon ylittäviä opintoja).

Erillishaku 19.-30.9.2022

www.opintopolku.fi

Opintojen sisältö

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon:

 • perusopinnot
 • operational-tason täydentävät opinnot
 • management-tason opinnot

Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Lisäksi vapaavalintaisena suoritettavat maavoimalaitospätevyydet mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa. 

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla. 

Päiväopintojen toteutus

Opinnot ovat päiväopintoja, joten opetusta järjestetään ryhmäkohtaisen lukujärjestyksen mukaisesti koko lukuvuoden ajan. Pääsääntöisesti opetus toteutetaan Xamkin Kotkan kampuksella, mutta opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa.  

Opetuksessamme hyödynnetään tehokkaasti etäopetusta ja verkkoympäristöjä. Päiväopintoihin kuitenkin kuuluu opintojaksoja, joissa on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä, jotka tulee huomioida omaa suunnitelmaa tehtäessä. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opinto-oppaasta

Opiskelijan hyvinvointi

Xamkissa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia monin eri tavoin ja palveluin.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööritutkinnon suoritettuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, voit toimia muun muassa projektipäällikköinä, konetarkastajana ja teknillisenä johtajana. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

 

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot ja ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä. Lue lisää konepäällystön pätevyyksistä Traficomin sivulta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Paljon harjoittelujaksoja laivoilla!

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Kaksi miesopiskelijaa kuvassa.

Joustavasti laineille!

Lue lisää opiskelijoiden tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610