Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta (erillishaku 2-4,5 v)
 • seuraavat hakuajat:
  • erillishaku 20.9.-1.10.2021
   • aloituspaikat 15
   • pohjakoulutusvaatimus: vahtikonemestari
  • yhteishaku 16.-30.3.2022
   • aloituspaikat 30
   • AMK-hakukelpoisuus

Merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Kouluttaudu nykyaikaisen aluksen tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun insinööriopinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja järjestelmiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopintoja sovellat käytännön harjoituksissa esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa.

Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa tutustut uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelet turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Xamkin merenkulun insinöörikoulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Koulutuksemme on Traficomin auditoima, ja se toteutetaan kansainvälisten sopimusten vaatimusten sekä ohjeiden mukaisesti. 

Merenkulun insinöörikoulutuksen vahvuuksia ovat johtamiseen, turvallisuuteen ja korkean automaatiotason alusten käyttötekniikkaan liittyvä asiantuntijaosaaminen sekä laadukkaat oppimisympäristöt. Muita koulutuksen ja tutkimuksen erikoisosaamisalojamme ovat meriympäristönsuojelu sekä meriturvallisuus.

konemestari | konepäällikkö | laivatekniikka |  meriliikenne | vahtikonemestari |

Erillishaku 20.9.-1.10.2021

Laajenna vahtikonemestarin tutkintosi merenkulun insinööri (AMK) -tutkinnoksi. Opinnot voit suorittaa jopa kahdessa vuodessa. 

Xamkissa alkaa tammikuussa 2022 uudenlainen toteutus merenkulun laivatekniikan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamiseksi.

Vahtikonemestarista merenkulun insinööriksi -opinnot on tarkoitettu jo vahtikonemestarin tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat suorittaa merenkulun insinööri (AMK) -tutkinnon.

Opintojesi suorittamisen voit sovittaa oman elämäntilanteesi mukaan. Opintoja on mahdollisuus nopeuttaa tai tehdä hitaammalla tahdilla suorittamalla opintojaksoja lukujärjestyksen puitteissa. 

Päiväopiskeluna suoritettavat opinnot ovat pääsääntöisesti Xamkin Kotkan kampuksella. Opetusta voidaan järjestää myös verkko-opintoina, erillisissä simulaattorioppimisympäristöissä tai muiden koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen tai yritysten tiloissa. Päiväopintoihin sisältyy opintojaksoja, joissa on läsnäolovelvoite, osallistumista edellyttäviä alus- tai yritysvierailuja sekä yksilöharjoitus- tai ryhmätehtäviä.

Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohella, jos työnantaja mahdollistaa joustavan opintojaksoille osallistumiseen. Työn ohessa opiskelua varten kanssasi laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Yleensä työn ohessa opiskelu edellyttää opintojen jakamista useammalle kuin kahdelle vuodelle, opintojaksojen aikataulutuksista johtuen.

HAE OPINTOPOLUSSA 20.9.-1.10.2021

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op).

Merenkulun insinööriopintojen rakenne:

 • perusopinnot 36 op
 • ammattiopinnot 106 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • ohjattu harjoittelu 108 op
 • opinnäytetyö 15 op

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: perus-, operational- ja management-tasoihin. Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Lisäksi vapaavalintaisena suoritettavat maavoimalaitospätevyydet mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa. 

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla. 

Päiväopintojen toteutus

Päiväopinnot sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja mahdollisesti maaorganisaatioissa. Saat opiskeltaviin asioihin perusteet teoriaopintojen aikana. Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusteiden hallintaa koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla.

Opetus on pääasiassa Xamkin Kotkan kampuksella. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.

Merenkulun insinööriopintojen rakenne, kun sinulla on vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja:

 • perusopinnot 42 op
 • ammattiopinnot 49,5 op
 • hyväksiluetut ammattiopinnot vahtikonemestarin tutkinnon perusteella 47,5 op
 • simulaattoriopetus 3 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • hyväksiluettava ohjattu harjoittelu 108 op
 • opinnäytetyö 15 op
 • yhteensä 270 op

Lisäksi on mahdollisuus suorittaa kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot 15 op (tutkinnon ylittäviä opintoja)

Harjoituksia ja harjoitteluja

Simulaattorikeskuksella sekä kone- ja sähkölaboratorioissa tehtävien harjoitusten lisäksi opinnot sisältävät muitakin käytännönläheisiä harjoituksia. Esimerkiksi henkilökohtaista pelastautumista, pelastusveneiden käyttöä ja hätätilanteissa toimimista harjoitellaan näihin erikseen suunnitelluissa simulaatiotiloissa. Palontorjuntaa, savusukellusta ja sammutusryhmän johtamista harjoitellaan aitoja tilanteita simuloiden.

Opintoihin kuuluvat ohjatut harjoittelut aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna koululaiva Katarinalla. Koululaivan autenttisessa oppimisympäristössä ja harjoitustilanteissa luodaan vahva perusosaaminen harjoitteluun erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

Opinnot sisältävät myös useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opinto-oppaasta

Opiskelijan hyvinvointi

Xamkissa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia monin eri tavoin ja palveluin.

Lue lisää opiskelijan hyvinvoinnista

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Monipuolisissa opinnoissamme saat tiedot ja taidot toimia merenkulun päällystö- sekä asiantuntijatehtävissä sekä mahdollisuuden työllistyä kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä.

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, voit toimia muun muassa projektipäällikköinä, konetarkastajana ja teknillisenä johtajana. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin. 

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Paljon harjoittelujaksoja laivoilla!

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Kaksi miesopiskelijaa kuvassa.

Joustavasti laineille!

Lue lisää opiskelijoiden tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610