Xamkin muodin ja puvustuksen opiskelija Inca Paatela sai kunnian järjestää muotinäytöksen Kouvolan kaupungin, Ydinkeskusta Ry:n, järjestämään Senioreiden Suhinat tapahtumaan, jonka lähtökohtaisena tarkoituksena on tarjota alueen Senioreille virikkeiden ja verkostoitumisen täyteinen päivä, jossa esitellään alueen toimijoita. Paatela vastasi muotinäytöksen organisoinnista yhteistyössä Kouvolan keskustan muotiliikkeiden kanssa ja hänen vastuullaan oli suunnitella näytös alusta loppuun, aina teeman valinnasta, mallien rekrytoinnista, käytännön toteutuksesta ja lopulta vielä itse näytöksen juonnosta lähtien. Tulevaisuudessa muotialan huipulle tähtäävälle Paatelalle vastuu näytöksen toteuttamisesta oli todella opettavainen ja arvokas kokemus. Pian valmistuvan muotialan osaajan suunnitelmissa on luoda uraa stailauksen ja muodin digitalisoimisen parissa. 

Kaikki alkoi elokuun lopulla, kun Incaa lähestyttiin asian tiimoilta koulun puolelta. Parhaillaan opinnäytetyötään kirjoittava Paatela pyörittää opintojensa ohella myös omaa digitaalista stailausyritystä ja hektisen arjen johdosta päätös projektiin tarttumisesta ei ollutkaan itsestäänselvyys. Mahdollisuus kehittää itseään ja omaa osaamistaan kuitenkin houkutteli ja lopulta hän päätyikin tarttumaan tilaisuuteen. Vielä tällöin Inca ei itsekään tiennyt, kuinka suuri vastuu hänellä todella tulisi olemaan muotinäytöksen järjestäjänä.

Aiemmin Stockmannin muotiosastolla työskennellyt Inca on opiskellut Xamkin muodin- ja puvustuksen opintoja nyt vuodesta 2018 alkaen. Intohimoisesti vaateteollisuuteen, muotiin ja kaikkeen esteettiseen suhtautuvalle nuorelle naiselle opinnot Muodin- ja Puvustuksen parissa tuntuivat luontevalta ratkaisulta. Erityisesti häntä kiinnostaa stailaaminen ja tulevaisuudessa Inca näkeekin itsensä stailaajan työssä. Erityisesti ajasta- ja paikasta riippumaton, digitaalisiin ratkaisuihin tukeutuva verkkostailaaminen kiehtoo häntä juuri nykyaikaisuutensa puolesta. Valmistumisen, joka häämöttääkin nopeutetun opiskeluaikataulun johdosta jo ensi vuoden alussa, jälkeen haaveena olisi muuttaa mahdollisesti ulkomaille. Paatela kertoo, että toki suunnittelutyö kiinnostaa myös ja itse urheiluun tavoitteellisesti suhtautuvana urheiluvaatemuoti on erityisesti lähellä naisen sydäntä. ”Muodin teknologiset ja digitaaliset mahdollisuudet kiehtovat ja mielenkiintoista olisikin päästä kehittämään uudenlaisia muotiapplikaatioita. Myös lisätty todellisuus ja esimerkiksi älyvaatteet ovat mielestäni todella mielenkiintoisia”, Inca kertoo. Parhaillaan valmistuva opinnäytetyö keskittyykin juuri muotiteollisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin.

Mahdollisuus osallistua opintojen aikana tosielämän projekteihin tarjoaa korvaamatonta käytännön oppia. Tuttu sanonta tekemällä oppii pitääkin siis todella paikkansa.

 

Muotinäytöksen suunnittelutyö opetti tulevaisuuden stailaaja-suunnittelijalle paljon. Incan vastuulla oli suunnitella muotinäytöksen kokonaisuus, jokaista yksityiskohtaa myöten. Näytöksen järjestämiseen liittyi esityksen suunnittelua, yhteistyötä vaatealan- ja kauneusalan yritysten kanssa, asujen valintaa, mallirekrytointia ja lopulta 15 hengen mallitiimin ohjaamista ja käytännön järjestelyistä vastaamista sekä lopulta tilaisuuden juontoa. Tärkeimpinä tekijöinä koko prosessin onnistumiselle Paatela listaa työryhmän tärkeyden ja delegoinnin taidon. Kun toimii projektin pääorganisoijana, tulee paineenkin keskellä toimia kannustavana ja järjestelmällisenä tiiminvetäjänä sekä uskaltaa luottaa omaan tiimiinsä. Tämän lisäksi projekti on opettanut jo entuudestaan stressaaviin olosuhteisiin tottuneelle henkilölle vielä lisää uudenlaista paineensietokykyä ja ymmärrystä siitä, että suunnitelmallisuudesta huolimatta tilanteet voivat elää ja kyky joustavuuteen ja nopeaan reagointikykyyn ovatkin korvaamattomia.

Samalla projekti antoi toki käytännönkokemusta erilaisten ihmisten stailaamisesta ja kokonaisuuksien luomisesta. Räiskyvä Ruska muotinäytöksessä nähtiinkin monipuolisia, tämän hetken trendejä esitteleviä asukokonaisuuksia niin arki-, juhla -, kuin urheiluvaatemuodista.

 

Mikäli opinnot tarjoavat tällaisia tosielämän mahdollisuuksia ja projekteja, kannattaa niihin ehdottomasti tarttua. Parhaillaan nämä projektit avaavat ovia tulevaisuuden mahdollisuuksille.

 

 

-Viveka Tiitola, Viestintäharjoittelija, Viestintä- ja Markkinointipalvelut, Xamk