Xamkissa Kouvolan kampuksella opiskeleva Heli lähti vaihtoon Namibiaan toisen opiskeluvuotensa keväällä.

Yksin hänen ei tarvinnut matkaan lähteä, vaan matkaseuraksi lähtivät kaksi luokkakaveria.

Heliä vaihtoon lähtö houkutteli jo ammattikorkeakouluopintoihin haettaessa. Yhtenä tärkeänä tekijänä Heli kertoo vaihtoon lähdössä olleen uuden kielen oppimisen. Hän halusi lähteä johonkin, missä näkisi paljon erilaista ja uutta – ja siihen Namibia tarjosikin oivan mahdollisuuden.

Ennen vaihtoon lähtöä Helikin joutui tekemään erilaisia järjestelyjä: piti hankkia passi sekä viisumi ja selvittää matkalle tarvittavat rokotukset – senkin puolesta järjestely kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Lisäksi koulun puolesta piti hoitaa opintojen suunnittelu niin, että vaihto mahdollistuu sekä käydä vaihtoon liittyvä opintojakso, johon kuului 5-6 erilaista tehtävää vaihtoon liittyen, joiden avulla esimerkiksi tutustutaan vaihtoon liittyviin asioihin.

Myös raha-asiat pitää hoitaa kuntoon ja haettava avustuksia, joita vaihtoon on mahdollisuus saada. Näitä ovat esimerkiksi Kelan korotettu opintoraha ja erilaisten järjestöjen tarjoamat apurahat. Myös koulu avustaa kuluissa.

Heli kertoo vaihdossa tapahtuneen harjoittelun olleen monipuolinen. Harjoittelussa pääsi tutustumaan sekä yksityiseen että kunnalliseen terveyden- ja sairaudenhoitoon, jotka sisälsivät harjoittelupäiviä sairaalassa osastotyössä ja päivystyksessä sekä psykiatrisen hoidon yksiköissä. Lisäksi hän pääsi näkemään muun muassa teho-osastolla tehtävää työtä ja leikkauksia, kuten sektion. Harjoittelujaksollaan he kävivät myös niin kutsutulla slummi-alueella jakamassa alueen lapsille ruokaa.

Myös vapaa-ajalla Namibiassa riittää nähtävää niin mahtavissa näköaloissa kuin villieläimissä. Heli suositteleekin etukäteen tutustumaan maan kulttuuriin ja elämäntapoihin. Namibiassa ihmiset tulevat helposti tutustumaan ja ovat ystävällisiä, mutta kuten muuallakin, on Namibiassakin myös omat turvallisuusriskinsä, joihin kannattaa etukäteen varautua ja tutustua.

Heli suosittelee vaihtoon lähtöä opiskelijoille, joilla on seikkailunhalua ja kiinnostusta tutustua erilaiseen kulttuuriin ja tapaan tehdä hoitotyötä. Yhtenä tärkeimpänä neuvona hän antaa vaihtoon haluavalle, että järjestely vaihtoon liittyen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.