Päiväopiskelu

Opintojen kesto 4 vuotta.

KOUVOLA
MIKKELI
 • 32 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

Opintojen kesto 4 vuotta.

 • Kouvola
  • 32 aloituspaikkaa
  • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024
  Mikkeli
  • 32 aloituspaikkaa
  • seuraava hakuaika 4.-14.9.2023

Terveydenhoitaja edistää väestön terveyttä

Terveys on tärkeä – siksi suomalaiset tutustuvat terveydenhoitajaan jo vauvasta lähtien.

Terveydenhoitajan opinnoissa perehdyt erilaisiin hoitotyön keinoihin ja menetelmiin terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä monipuolisessa toimintakyvyn tukemisessa.

Jos pidät itsenäisestä työstä, päätöksenteosta ja vastuun ottamisesta, terveydenhoitajan ammatti on sinulle sopiva.

Voit työskennellä valintasi mukaan terveydenhoitajana neuvolassa lasta odottavien, lasten ja perheiden kanssa, koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa, työterveydessä tai terveyden edistämisen järjestöissä.

Sen lisäksi voit työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä, sillä terveydenhoitajatutkinnon suorittanut saa sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan tutkintotodistukset. Työmahdollisuudet ovat siis laajat.

Terveydenhoitajana osaat edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työyhteisöjen ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä sairauksia. Osaat lisätä ja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Terveydenhoitajana osaat ottaa vastuun omasta toiminnastasi ja tunnet osaamisesi rajat. Osaat työskennellä sekä itsenäisesti että asiantuntijana yhteistyössä monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Tunnet sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön ja ammattieettiset periaatteet. Lisäksi sinulla on kyky etsiä ja omaksua näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltaa sitä käytännön terveydenhoitajatyössä.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

terveyden edistäminen | terveydenhoitaja | äitiys- ja lastenneuvola | kouluterveydenhuolto | työterveyshuolto | sosiaali- ja terveysala

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää
Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

Opintojen sisältö

Terveydenhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta sekä valtakunnallisesti määritellyt terveydenhoitajatyön osaamiskuvaukset.

Terveydenhoitajan tutkintokohtainen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista:

 • terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
 • yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
 • terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
 • yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
 • terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuina mahdollistavat todentuntuiset oppimisympäristöt.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja terveysalan yrityksissä sekä kolmannen sektorin toimipisteissä.

Opintojen toteutus

Xamkissa terveydenhoitajaksi voi opiskella Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla. Kouvolassa on aloitus syksyllä, Mikkelissä tammikuussa. Ajoittain on tarjolla myös muuntokoulutusta sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi.

Kouvolan päivätoteutuksessa ensimmäinen lukukausi opiskellaan lähitoteutuksena kampuksella.

Toisesta lukukaudesta alkaen opinnot toteutetaan osittain verkkopainotteisina. Tällöin teoriaopinnot voivat olla sekä lähi- että verkko-opintoja. Opintoihin kuuluvat työpajat, laboraatiot ja simulaatiot ovat aina lähiopintoina ja niihin osallistuminen on pakollista.

Lisäksi opintoihin sisältyy eri mittaisia harjoitteluja työelämässä.

Teoriaopiskelu sisältää lähi-, etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Opinnoissa on yksilö- ja ryhmätehtäviä, seminaareja sekä näyttö- ja kirjallisia kokeita, verkko-opintoja, simulaatioita ja projekteja.

Verkko-opiskelu tarjoaa ajan ja paikan suhteen vapaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia. Useilla Xamkin opintojaksoilla verkko-oppimisympäristöt toimivat myös perinteisen luokkaopetuksen tukena.

Opintoihin sisältyy eri mittaisia terveydenhoitajatyöhön liittyviä harjoitteluja työelämässä. Harjoittelussa noudatetaan harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää, ja harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

"Opiskelujen aloittamisen suhteen ei kannata jännittää!"

Siitä sainkin idean lähteä opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja toivon työllistyväni siten, että olisin nimenomaan ennaltaehkäisevässä työssä/kehittämässä ennalta ehkäisevää työtä.
Terveydenhoitajan ammatti antaa lukuisat mahdollisuudet työllistyä ja opiskelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa.

Anna Ropponen, terveydenhoitajaopiskelija

Lue, mitä Anna kertoo opintojen, perhe-elämän ja urheilu-uran yhdistämisestä

Terveydenhoitaja työelämässä

Terveydenhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla.

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvola, koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, sairaaloiden vuodeosasto, erilaiset kuntoutus- ja hoivakodit tai lääkäriasemat. Voit työllistyä myös suunnittelutehtäviin tai yrittäjäksi.

Terveydenhoitajat työllistyvät hyvin, ja heille on tarjolla monipuolisia työllistymismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Terveydenhoitajakoulutuksessa saat sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tutkinnon.

Työpaikkoja on esimerkiksi

 • terveyskeskuksissa
 • yksityisillä lääkäri- ja työterveysasemilla
 • oppilaitoksissa
 • neuvoloissa
 • sosiaalialan laitoksissa
 • sairaaloissa
 • nuoriso- ja vapaa-ajan toimessa
 • järjestöissä ja yhdistyksissä
 • erilaisissa hankkeissa

Tutustu terveydenhoitajien uratarinoihin!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kurkista opiskelijoiden kokemuksiin!

Fanni oli harjoittelussa Skotlannissa: ”Kaikki olivat todella mukavia ja ottivat hyvin mukaan, ja pitivät huolta, että pärjään vieraassa maassa”

Hanne suoritti työharjoittelun Espanjassa: ”Vaihto tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tutustumaan toisen maan kulttuuriin ja hoitotyöhön.”

Heli lähti vaihtoon Namibiaan.”Vaihto sopii niille, joilla on seikkailunhalua ja kiinnostusta tutustua erilaiseen kulttuuriin ja tapaan tehdä hoitotyötä.”

Elina halusi vaihtelua äitiyslomalle YAMK-opinnoista: ”Tulevaisuuden unelmaduuni on ihan vaan terveydenhoitaja tai jokin asiantuntijatehtävä terveyden edistämisen saralla.”

5 hyvää syytä opiskella terveydenhoitajaksi

 1. Terveydenhoitajan opinnoista saat pätevyyden sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tehtäviin.
 2. Hoitoalan työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat äärimmäisen hyvät.
 3. Saat tietää ja tuntea tekeväsi tärkeää työtä.
 4. Mieletön mahdollisuus suorittaa harjoitteluja ulkomailla.
 5. Hoitsuthan vaan on parhaita!

Opiskelussa kiinnostavinta ovat työharjoittelut, joita onkin kolmasosa opinnoista. Lisäksi täällä on modernit simulaatioympäristöt hoitoalan opiskelijoille.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kouvola
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610