Softanrakentaminen on asiantuntijatiimityötä. Työ edellyttää vahvaa teknistä osaamista, mutta yhtälailla hyviä sosiaalisia taitoja tehdä työtä yhdessä muiden kanssa. Kykyä ottaa itsenäisesti asioista selvää, ongelmanratkaisutaitoja ja kehittää itseään arvostetaan suuresti.

Observis Oy:llä innovaatioarkkitehtina työskentelevä Ville Venäläinen tekee yhteistyötä Xamkin ICT-koulutusten ja opiskelijoiden kanssa.

-Solmittu yhteistyösopimus – Observis Trainee Program – Xamkin ja Observiksen välillä on hieno osoitus oppilaitoksen kyvystä toimia tukien paikallista liiketoimintaa. Ohjelman valmistelu on mennyt hyvässä yhteistyöhengessä. Odotamme innolla ohjelman varsinaista käynnistymistä tänä syksynä, Venäläinen toteaa.

Ketkä pärjäävät ICT-alalla?

– ICT-alalla pärjää sitkeät tekijät, joilla ei ole vaikeuksia tulla muiden ihmisten kanssa toimeen. Pärjätäkseen pitää olla kehittyneet taidot ottaa itse asioista selvää ja kehittää itseään ammatillisesti

-Ohjelmistokehitys on jatkuvaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Vaikka ryhmässä tehdäänkin, niin aina jokaisella kehittäjällä on jokin oma tontti jonka puitteissa pitää kyetä tekemään itsenäisiä päätöksiä huomioiden sen mahdolliset vaikutukset muuhun järjestelmään sekä projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

ICT-alan työntekijöistä on pulaa

-Erityisesti kokeneista ammattilaisista on alalla pulaa. Ohjelmoijia tarvitaan erityisesti. Ohjelmointi on ammattina luonteeltaan sellainen, että kovaksi tekijäksi kasvetaan vuosien mittaan työskennellessä toimitusprojekteissa mutta myös junioritason ohjelmoijille on kysyntää.

-Ohjelmistoala on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka perustehtävä onkin tuottaa ohjelmistoja, voivat tehtävät projektit olla hyvinkin eri tyyppisiä. Sovelluskehityksessä pääseekin monesti kurkkaamaan useille eri toimialoille ja toimintaympäristöihin mikä tekee työstä osaltaan aika rikasta ja mielenkiintoista.

-Jos ohjelmistokehittäminen kiinnostaa ja erityisesti ohjelmointi, lähivuodet näyttävät erityisen valoisilta. Tarve on jo nyt suuri ja enemmänkin näyttäisi vain kasvavan.

Xamkin ICT-koulutuksen ja Observis Oy:n yhteistyö

-Xamkin koulutus on kohtuullisen hyvin linjassa suhteessa Observis Oy:n tarpeisiin. Ohjelmoinnin perustaidot ja teoria on syytä olla hallussa ennen kuin astuu työelämään. Jatkossa toivomme erityisesti ohjelmistotuotannon prosessiin liittyvien taitojen harjoittelua entistä laajemmin.

-Tuemme Xamkin opetusta tapauskohtaisesti mahdollisilla asiantuntijaluennoilla ja tarjoamalla reaalimaailman projekteja opiskelijaryhmille. Uskon että näin pääsemme jo kouluaikana lähemmäksi autenttista oppimista, missä työelämästä nousevat vaatimukset tulevat konkreettisemmin tutuiksi opiskelijoille.

Ville Venäläinen, Innovaatioarkkitehti, Observis Oy