Verkko-opiskelu

 • opintojen toteutus verkossa
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraavat hakuajat:
  • 28.8.-11.9.2024, aloituspaikkoja 25
  • 11.-25.3.2025, aloituspaikkoja 25

IT-tradenomi - sovelluskehittäjä

Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia eli työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Xamkin tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia sekä kehitystiimien jäsenenä että johdossa.  

Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käyttöön tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen. 

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja, ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista, ja opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista.  

Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu. Keskeisenä osana digitaalisissa sovelluksissa on usein jokin tietosisältö tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.  

ohjelmointi | sovelluskehitys | tietokannat ja tietosisällöt | UI/UX-suunnittelu | web-kehitys

Opintojen sisältö

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti: 

 • ydinosaaminen 130 op
 • täydentävä osaaminen 35 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana. 

Täydentäviä ja valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa osana tutkintoa täysin omien opintotavoitteidesi mukaisesti. Täydentävät opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista haluamaasi suuntaan. Opintoja voit valita mahdollisuuksien mukaan Xamkin muiden koulutusten tarjonnasta verkko-opintoihin sopivien kurssien lisäksi myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta (esimerkiksi CampusOnlinen kautta) tai hyödyntää Xamkin hankkeiden projektityömahdollisuuksia. 

Koulutuksen sisältönä on muun muassa

 • ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
 • tietokantojen ja –sisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua 
 • yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten UI/UX-suunnittelua, palvelumuotoilua tai testausta.

Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista.

Verkko-opintojen toteutus

Koulutus järjestetään verkko-opetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman yhtäaikaista läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun.  

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen työn lisäksi opintojaksoilla voi olla ryhmätöitä ja -keskusteluja sekä projektitöitä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä.  

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomeksi.  

Opinto-opas, verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää verkko-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Verkko-opinnot mahdollistavat opintojen aikataulutuksen hyvin vapaasti

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Verkko-opintojen tarjoama vapaus houkutteli!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opintojen ja vanhemmuuden yhdistäminen

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtäviisi voi kuulua sovellusten suunnittelun, kehittämisen ja toteutuksen lisäksi johtamiseen, koulutukseen, markkinointiin tai myyntiin liittyviä tehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. 

Valmistumisen jälkeen työura alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Observis Trainee Program

Xamkin IT-alan opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua Observis Trainee Program -ohjelmaan ja saada työelämän toimeksiantoja, harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöihin. Polku voi johtaa mahdolliseen työllistymiseen Observis Oy:ssä. Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • sovellus-/ohjelmistokehittäjä 
 • sovellus-/ohjelmistosuunnittelija 
 • UI/UX-suunnittelija  
 • web-suunnittelija 
 • ohjelmoija 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kuva miehestä.

Opiskelijoilta uutta ajattelua yrityksemme toimintaan!

Xamkin opiskelijoille olemme tarjonneet harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Rekrytoimme myös aika ajoin lisää tekijöitä tiimiimme. Mahdollisuuksia on tarjolla niin aloitteleville sovelluskehittäjille kuin pidemmän linjan ammattilaisillekin. Tehtäviä voi olla hyvinkin laidasta laitaan asiakaspalvelusta, koodaamiseen ja palvelinympäristöjen ylläpitoon.

Monesti vastavalmistuneet tai valmistumassa olevat opiskelijat ovatkin potentiaalisin joukko uusiksi työntekijöiksi.

Mikko Lampi, kehitysjohtaja, Metatavu Oy

Lue lisää Mikko Lammen ajatuksia ICT-alasta.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Marjo Puikkonen
Puh. 040 629 9103
marjo.puikkonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610