Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opintojen toteutus verkossa
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

IT-tradenomi - sovelluskehittäjä

Digitaalinen maailma ja sen sovellukset ovat tänä päivänä merkittävässä roolissa sekä työelämässä että ihmisten arjessa.

Jatkuvasti kasvava digitaalisten sovellusten ja palveluiden tarjonta vaatii sovellusten kehittäjiksi ammattitaitoisia osaajia eli työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida. Olet taitava itsenäinen toimija ja osaat toimia yhtä lailla kehitystiimien jäsenenä tai johdossa.

Sovelluskehityksen alalla olet profiloitunut erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjäksi. Omaat vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa.

Ymmärrät yhtä lailla sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen.

Yleisiin sovelluskehitystaitoihin kuuluu myös viestintä- ja kielitaidot sekä liiketoiminta- ja projektiosaaminen, jotka luonnollisesti ovat osana opintojasi.

IT | mobiilisovellukset | ohjelmointi | pelit | sovelluskehittäjä | verkkosovellukset

Ohjelmointia, tietosisältöjä ja sovelluskehitystaitoja

Tietojenkäsittelyn koulutuksen rakenne:

 • ydinosaaminen 125 op
 • täydentävä osaaminen 40 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet kaikille yhteisisä tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat vapaasti valittavissasi.

Opiskelu tapahtuu käytännön harjoitusten ja toteutusprojektien kautta unohtamatta teoreettisen tiedon käsittelyä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii myös itsenäistä opiskelua sekä aloitteellisuutta ja itse-ohjautuvuutta. Työharjoitteluissa kehität yleistä työelämäosaamistasi. Harjoitteluja suoritetaan opintojen kuluessa vähintään 30 opintopistettä.

Koulutuksen sisältönä on mm.:

 • ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
 • tietosisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua
 • yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten vaatimusmäärittely tai testaus

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista ja osaaminen kehittyy opintojen ajan.

Tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu kuuluvat olennaisena osana myös sovelluskehittäjän taitoihin. Digitaalisten sovelluksien keskeisenä osana on usein joku tietosisältö, kuten esim. tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita, 3D-malleja, paikkatietoa, tietokantoja jne. 

Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esim. graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista

Verkko-opintojen toteutus

Koulutus järjestetään etäopetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esim. työn ohella opiskeluun. Läsnäolo on kuitenkin vaatimuksena joissakin poikkeustapauksissa koulutuksen aikana kuten esim. orientaatiojaksopäivänä opintojen alkaessa, valintakokeessa tai valmistumisvaiheen seminaareissa.

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitteet ja sisältö on verkko-opetuksessa samat kuin päivätoteutuksessa. Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaansa tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. Opintosuoritukset validoidaan opintojaksokohtaisesti esim. henkilökohtaisilla haastatteluilla tai testeillä.  

BYOD – Bring Your Own Device

Aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Tietojenkäsittelyn päiväopiskelijoiden laitevaatimukset poikkeavat muille koulutuksille asetetuista vaatimuksista. Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta. BYOD ei koske verkko-opiskelijoita.

Xamk aloittaa Certiport-testikeskustoiminnan

Xamkin testikeskuksessa voi suorittaa Microsoftin MCE-, MTA- ja MOS-sertifikaatteja. Vastaavia testikeskuksia Suomessa on vain muutamia. Lue lisää.

Linkki tietojenkäsittelyn koulutuksen Facebook-sivulle tästä.

 

Ohjelmoijista on nyt kova kysyntä!

Ohjelmointi on ammattina luonteeltaan sellainen, että kovaksi tekijäksi kasvetaan vuosien mittaan työskennellessä toimitusprojekteissa, mutta myös junioritason ohjelmoijille on kysyntää.

Jos ohjelmistokehittäminen kiinnostaa ja erityisesti ohjelmointi, lähivuodet näyttävät erityisen valoisilta. Tarve on jo nyt suuri ja näyttäisi vain kasvavan.

Ville Venäläinen, Innovaatioarkkitehti, Observis Oy

Lue lisää Ville Venäläisen näkemyksiä ICT-alalta.

Mikkelin kampus

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Emma Gaala osana opintojani!

Etukäteen olen kuvannut artistihaastatteluja, somemateriaalia ja dokumentaarista elokuvaa gaalan kulisseista. Varsinaiselta gaalalta odotan todella kiireistä ja hektistä päivää. Tulen kuvaamaan punaisella matolla, jossa varmasti tulee olemaan hälinää ja nopeita tilanteita

Niklas Gabrielsson, tietojenkäsittelyn opiskelija.

Lue lisää Niklaksen opiskelusta.

IT-alan työtehtäviä

Työelämätaitojasi pääset harjoittamaan jo opintojesi aikana. Opiskelet projektin hallintaa ja suunnittelua käytännönläheissesti aidoissa työelämän toimeksiannoissa. Asiakkaiden vaatimukset, heidän kanssa toimiminen sekä aidot toimintaympäristöt tulevat sinulle tutuksi jo opiskeluaikana.

Valmistuttuasi työskentelet sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä, johtamistehtäviä, koulutustehtäviä tai markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työurasi alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurasi edetessä etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Observis Trainee Program

Xamkin IT-alan opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua Observis Trainee Program -ohjelmaan ja saada työelämän toimeksiantoja, harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöihin. Polku voi johtaa mahdolliseen työllistymiseen Observis Oy:ssä. Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • sovelluskehittäjä
 • ohjelmistokehittäjä
 • ohjelmistosuunnittelija
 • software developer
 • software designer
 • web designer
 • media-asiantuntija
 • ohjelmoija

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Janne Turunen
puh. 050 312 5013
janne.turunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu