Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opintojen toteutus verkossa
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • 4.-14.9.2023
  • 13. – 27.3.2024

IT-tradenomi - sovelluskehittäjä

Jatkuvasti lisääntyvät digitaaliset sovellukset ja palvelut tarvitsevat kehittäjikseen alan ammattilaisia eli työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuessasi olet monipuolisesti erilaisia tietojenkäsittelytaitoja hallitseva sovelluskehittäjä, joka osaa ohjelmoida.

Sovelluskehityksen alalla olet erityisesti ihmisten käytettäväksi tarkoitettujen sovellusten kehittäjä. Sinulla on vahvat tekniset taidot esimerkiksi ohjelmoinnissa tai tietosisältöjen hallinnoinnissa. Ymmärrät sovelluskehityksen kokonaiskuvan, käyttäjäkohtaisen tarpeen, käyttäjäkokemuksen ja -elämyksen sekä laadukkaan toiminnan merkityksen. 

Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esim. graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista.

Keskeisenä osana digitaalisissa sovelluksissa on usein jokin tietosisältö tai tietokanta. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa saat vahvat tiedot ja taidot myös tälle sovelluskehityksen osa-alueelle.

digitaaliset tietosisällöt | ohjelmointi | pelit ja pelillisyys | sovelluskehitys | tietokannat

Ohjelmointia, tietosisältöjä ja sovelluskehitystaitoja

Tietojenkäsittelyn koulutuksen 210 opintopisteen kokonaisuus rakentuu neljästä eri kokonaisuudesta seuraavasti: 

 • ydinosaaminen 130 op
 • täydentävä osaaminen 35 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet kaikille yhteisisä tietoja ja taitoja, joita edellytetään tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneelta. Ydinosaamisen opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin ja ne suoritetaan tyypillisesti kahden ja puolen ensimmäisen opintovuoden aikana.

Täydentävän osaamisen opintosisällöt ovat vapaasti valittavissasi. Nämä valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat tutkinnon ydinosaamista. Valinnoillasi voit myös suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Koulutuksen sisältönä on muun muassa

 • ohjelmointia ja sovellusten suunnittelua
 • tietokantojen ja –sisältöjen hallintaa, toteuttamista ja muotoilua 
 • yleisiä sovelluskehitystaitoja, kuten UI/UX-suunnittelua, palvelumuotoilua tai testausta.

Sovelluskehittäjän ammatti vaatii ohjelmointitaitoja ja ohjelmointi onkin yksi tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisistä sisällöistä. Ohjelmoinnin opiskelu aloitetaan perusteista ja osaaminen kehittyy opintojen ajan. Opintojen päättyessä kaikilla tutkinnon suorittaneilla on yleiseen sovelluskehitykseen riittävät taidot ohjelmoinnista. 

Ohjelmoinnin lisäksi sovelluskehittäjän taitoihin kuuluvat erilaisten tietosisältöjen hallinta, toteuttaminen ja muotoilu.

Digitaalisten sovellusten kehittämisessä vaaditaan ohjelmoinnin ja tietosisältöosaamisen lisäksi myös muita taitoja. Nämä yleiset sovelluskehitystaidot ovat joko esimerkiksi graafisen suunnittelun tai palvelumuotoilun osaamista tai ohjelmistotuotannon eri osa-alueiden, kuten vaatimusmäärittelyn, testauksen tai tietoturvallisuuden osaamista.

Verkko-opintojen toteutus

Koulutus järjestetään verkko-opetuksena. Opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman yhtäaikaista läsnäoloa opetustilanteissa ja soveltuu esimerkiksi työn ohella opiskeluun.  

Verkko-opinnoissa opetus ja opiskelu pyritään järjestämään mahdollisimman paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Opintojen suorittamisen aikataulu ja tahti on kuitenkin kontrolloitua. Opintojen on edettävä määrätyssä järjestyksessä, jotta osaamisen kehittyminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti.

Verkko-opiskelu vaatii aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnoissasi käytät itse hankkimaasi tietokonetta ja verkkoyhteyttä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla itsenäisesti opetusmateriaaleihin ja -esityksiin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä tai tenttejä. 

Opetuskieli on viestinnässä ja opetuksen vuorovaikutustilanteissa ensisijaisesti suomi. Pääosa oppimateriaaleista on kuitenkin englanniksi, ja osa vapaasti valittavista opinnoista on tarjolla vain englanninkielisinä. Opinnäytetyön raportointi tehdään suomen kielellä. 

Opinto-opas, verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää verkko-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Verkko-opinnot mahdollistavat opintojen aikataulutuksen hyvin vapaasti

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Kovalla motivaatiolla ja halulla oppia pärjää!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Opintojen ja vanhemmuuden yhdistäminen

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sovelluskehityksen parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Työtehtävät voivat olla sovellusten suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtäviä tai johtamis-, koulutus-, markkinointi- ja myyntitehtäviä. Koulutus antaa valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen.

Valmistumisen jälkeen työura alkaa tyypillisesti asiantuntijatason tehtävissä, johon kuuluu suunnittelu- ja hallintotöiden lisäksi paljon käytännön toteutusta. Työurallasi etenet mahdollisesti päällikkö- ja johtamistason tehtäviin.

Observis Trainee Program

Xamkin IT-alan opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua Observis Trainee Program -ohjelmaan ja saada työelämän toimeksiantoja, harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöihin. Polku voi johtaa mahdolliseen työllistymiseen Observis Oy:ssä. Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • sovellus-/ohjelmistokehittäjä 
 • sovellus-/ohjelmistosuunnittelija 
 • software developer 
 • web designer 
 • ohjelmoija.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kuva miehestä.

Opiskelijoilta uutta ajattelua yrityksemme toimintaan!

Xamkin opiskelijoille olemme tarjonneet harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Rekrytoimme myös aika ajoin lisää tekijöitä tiimiimme. Mahdollisuuksia on tarjolla niin aloitteleville sovelluskehittäjille kuin pidemmän linjan ammattilaisillekin. Tehtäviä voi olla hyvinkin laidasta laitaan asiakaspalvelusta, koodaamiseen ja palvelinympäristöjen ylläpitoon.

Monesti vastavalmistuneet tai valmistumassa olevat opiskelijat ovatkin potentiaalisin joukko uusiksi työntekijöiksi.

Mikko Lampi, kehitysjohtaja, Metatavu Oy

Lue lisää Mikko Lammen ajatuksia ICT-alasta.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Janne Turunen
puh. 050 312 5013
janne.turunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610