Se alkoi lokakuussa 2017. Opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyö kuuluu sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-opintoihin, jotka aloitin samana syksynä. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Xamk eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Opinnäytetyön kehittämismenetelmäksi valikoitui palvelumuotoilu, ja minusta tuli palvelumuotoilija. Aloin kehittää palvelumuotoilijan roolissa Ossi-hankkeelle kotona kuntoutumisen suunnitelmaa. Siitä tuli opinnäytetyöni aihe. Aloin hakea ohjausta ja perehdyin aiheeseen.

Opinnäytetyön kehittämismenetelmäksi valikoitui palvelumuotoilu, ja minusta tuli palvelumuotoilija.

 

Ossi-hanke eli Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon 2016 – 2018 on sosiaali- ja terveysministeriön I&0-kärkihanke. Hanke toimii Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella. Xamk toimii hankkeessa osatoteuttajana. Ossi-hankkeen toimesta on Etelä-Savoon perustettu omais- ja perhehoidon keskus Ossi, koulutettu perhehoitajia ja perustettu perhekoteja ikäihmisille, otettu käyttöön teknologisia kotiin vietäviä ratkaisuja ja luotu omaishoitoon toimintamalli. Ossi-hankkeelle on tehty useita opinnäytetöitä. Liityin joukkoon.

Palvelumuotoilu on menetelmä, jonka avulla kehitetään jotain olemassa olevaa palvelua, prosessia tai luodaan jotain aivan uutta. Valitsin tämän menetelmän, koska se tuntui kiinnostavalta, uudelta sekä ennen kaikkea soveltuvalta tämän opinnäytetyön tarkoituksiin. Menetelmä houkutti.

Opinnäytetyössä käyttämäni palvelumuotoilumenetelmä osallistaa kehittämisryhmän ja asiakkaat mukaan kehittämiseen, käyttää kehittämisessä erilaisia luovia menetelmiä ja tuottaa visuaalista materiaalia. Haluan tehdä opinnäytetyöni tavalla, joka on minulle vieras ja antaa mahdollisuuden vahvistaa osaamistani muun muassa visuaalisen materiaalin tuottajana.

Haluan tehdä opinnäytetyöni tavalla, joka on minulle vieras ja antaa mahdollisuuden vahvistaa osaamistani muun muassa visuaalisen materiaalin tuottajana.

 

Opinnäytetyö on syksystä lähtien pitänyt minut otteessaan. Olen käynyt työtä helpottavat tutkimisen ja kehittämisen perusopinnot, perehtynyt opinnäytetyön menetelmä- ja tutkimuskirjallisuuteen sekä kirjoittanut opinnäytetyön suunnitelman. Menneen talven aikana olen hionut suunnitelmatekstiä aina uudestaan ja uudestaan, tsempannut itseäni eteenpäin ja etsinyt ajan työstää opinnäytetyötäni eteenpäin.

Olen tehnyt yhteistyötä työhön liittyvien tahojen kanssa varmistellakseni, että työni etenisi oikeaan suuntaan. Olen saanut neuvoja ja tukea monilta tahoilta: ohjaavilta opettajilta, työn toimeksiantajalta, opponentilta, työpaikaltani ja omalta perheeltä. Nyt on tehty sopimus opinnäytetyön tekemisestä ja pidetty idea- ja suunnitelmaseminaari, joten opinnäytetyön toteutus voi alkaa. Tällä hetkellä koen olevani opinnäytetyöni tekemisessä puolivälissä.

Opinnäytetyöni etenee seuraavien vaiheiden mukaan:

  1. aiheen valinta ja alkutilanteen kartoitus
  2. opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen
  3. opinnäytetyön toteutus eli haastattelut, työpajat ja kotona kuntoutumisen suunnitelman muotoilu
  4. opinnäytetyön raportin kirjoittaminen.

Opinnäytetyön esitysseminaari on marraskuussa 2018. Silloin on valmista ja työ tehtynä. Ennen sitä luovutan kotona kuntoutumisen suunnitelman luonnoksen Ossi-hankkeelle ja kirjoitan opinnäytetyön raportin.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvää suunnittelua ja aikatauluissa pysymistä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Luotan opinnäytetyöni suunnitelmaan. Luotan, että se kantaa. Opinnäytetyöni suunnitelmassa on kuvattu työn toteutuksen vaiheet ja tarvittava taustatieto. Kaikkea tuota tarvitaan opinnäytetyön toteutuksessa. Edessä ovat haasteelliset, mutta mielenkiintoiset ajat!

 

Leena Torniainen, kotihoidon ja asumispalvelujen esimies
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

 

Lue lisää:
Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ossi/

Kuva: Leena Torniainen 19.5.2018

Kirjoita kommentti

*