Mikkelistä kotoisin oleva Konsta Viljakainen on valmistunut insinööriksi sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta. Pohjakoulutuksena hänellä oli sähköasentajan tutkinto ammattikoulusta vuodelta 2007, jonka jälkeen työkokemusta sähköasentajan työtehtävistä hänelle oli kertynyt yhteensä noin 3 vuotta eri sähköasennusfirmoista.

– Valitsin alan aikaisemman kokemuksen takia. Jo ammattikoulun aikana ajattelin joskus opiskelevani ammattikorkeakoulussa. Ajattelin myös koulutuksesta olevan hyötyä tulevaisuudessa sekä tulevissa työtehtävissä. Halu kehittää omaa osaamistani sekä kiinnostuneisuus alasta olivat myös syitä jatkokouluttautumiseen kyseisessä koulutuksessa. Kävin myös aikaisemmin opiskelemassa Lahden ammattikorkeakoulussa mekatroniikka-linjalla, mutta ala ei kiinnostanut joten päätin vaihtaa sähkötekniikkaan, joka oli minulle entuudestaan tuttu ala.

Sähköpätevyys 1-tutkinto ja eCelica sähköauto

– Olen oppinut omalta alaltani paljon muun muassa sähköteknistä laskentaa ja suunnittelua. Mielenkiintoisinta opiskelussa ovat olleet laboraatiot, joissa pääsee käytännössä kokeilemaan sovelluksia. Hyödyllisin kurssi mielestäni on ollut sähköasennusmääräykset, jonka puitteissa suoritimme Sähköpätevyys 1 -tutkinnon, josta on hyötyä työelämässä ja tulevaisuudessa. Haastavinta mielestäni on ollut sähkötekninen laskenta, mutta kaikesta on selvitty kunnialla ja kovalla työllä.

– Työharjoittelut suoritin kesälomien aikana. Aikaisemmasta työkokemuksesta alalta oli myös hyötyä. Toimin sähköasentajana sähköasennusfirmoissa, sekä kesätöissä pääsin harjoittelemaan työjohdollisia tehtäviä vähäksi aikaa. Olin myös mukana oppilaitoksen tuuli- ja aurinkosähköenergia projektissa, jossa oppilaitokselle kehitettiin tuuli- ja aurinkoenergian pienossähkösovelluksille testaus ja opetusympäristö. Tuotetulla ”vihreällä” energialla on tarkoitus ladata oppilaitoksella rakennettua eCelica sähköautoa. Tein myös opinnäytetyöni tuuli- ja aurinkosähkön pienoissovelluksiin sekä niihin kuuluviin laitteistoihin liittyen.

Kenelle suosittelisit alaa?

– Opiskelu oli mielestäni rentoa, mutta toisaalta myös haastavaa. Työtä opiskelun eteen on tehtävä, jotta suoriutuu kaikista kursseista ja tenteistä. Mielestäni opetuksen taso oli yleisesti ottaen hyvällä tasolla ja se tuki lähes kaiken tasoisia opiskelijoita. Jos on kiinnostunut sähkötekniikasta niin Xamkin sähkövoimatekniikan linja on hyvä valinta monipuolisen kurrsitarjonnan ansiosta.

Myös ammattikoulusta valmistuneiden kannattaa rohkeasti tulla opiskelemaan, eikä jännittää kuinka pärjää opinnoissa. Alku saattaa tuntua vaikealta, mutta kursseilla pyritään pitämään opiskelutahti sellaisena, että kaikki pysyvät kelkassa mukana.