Kaarina Kärnä on valmistunut Ympäristöteknologian YAMK -koulutuksesta suuntautumisvaihtoehtonaan kestävä yhdyskunta.

– Aiemmalta koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri, pääaineenani oli kuluttajaekonomia, sivuaineina ympäristönsuojelutiede ja käytännöllinen filosofia. Olen työskennellet vuodesta 2004 alkaen yhtä ympäristöterveydenhuollon osa-aluetta, kuluttajaturvallisuusvalvontaa, ohjaavassa keskusvirastossa, joka oli vuoteen 2010 saakka Kuluttajavirasto, ja tuon vuoden alusta alkaen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes on nykyinen työpaikkani. Ennen Kuluttajavirastoa työskentelin Tullissa kuluttajansuojelutehtävissä, jotka liittyivät pääasiassa maahantuotaviin elintarvikkeisiin.

Opinnot olivat hengähdystauko työelämästä

– Ympäristöteknologian koulutus tukee työtäni ympäristöterveydenhuollon parissa. Monet kuluttajaturvallisuusvalvontaa kunnissa tekevistä terveystarkastajista ovat Mikkelin kampukselta valmistuneita insinöörejä.

– Opetus oli laadukasta ja vieraileviin luennoitsijoihin mahtui useita huippuasiantuntijoita. Minulle sopi opiskelumalli, jossa ei ollut tenttejä, vaan työskentely perustui laajoihin harjoitustöihin. Lähiopetuspäivät toivat mukavaa vaihtelua yksin puurtamiseen. Työelämässä on harvoin aikaa perehtyä asioihin kunnolla, mutta opiskellessa sai kerrankin lukea ja etsiä tietoa rauhassa. Toki tahti oli opinnoissakin välillä tiukka, mutta ei epäinhimillinen ainakaan opintovapaalaisen näkökulmasta. Opinnot olivat hengähdystauko työelämästä, aikaa, jossa sai elää vapaammin ja kehittää itseään ja osaamistaan.

Miksi YAMK-tutkinto kannattaa suorittaa?

– YAMK-tutkintoni valmistumisen jälkeen minun on vielä vaikea sanoa, kuinka hyödyn koulutuksesta uran näkökulmasta. Olen toistaiseksi samoissa tehtävissä kuin ennenkin. Mutta itse koen, että olen päivitettyäni osaamistani monessa asiassa varmemmalla pohjalla kuin ennen. Minun kohdallani osaaminen ei niinkään syventynyt kuin laajentui. Opinnoissa en suoraan syventänyt juuri kuluttajaturvallisuusvalvonnan osaamista, vaan laajensin kentän tuntemusta uusillekin alueille.

Askel kannattaa ottaa. Opiskelu on äärimmäisen mukavaa ja aikuisena opiskelu on ihan eri tavalla antoisaa kuin nuorempana. Yhtään kertaa en katunut opiskelemaan lähtöäni!

Miten sait ”arjen” pyörimään työelämän ja opiskelun yhdistelmässä?

– Opiskelujen ajaksi jäin opintovapaalle ja opiskelin Koulutusrahaston tuella. Lapseni olivat opintojen alkaessa 3- ja 5-vuotiaat, joten en edes harkinnut opiskelemista työn ohessa, vaan opintovapaa oli minulle ainoa järkevä vaihtoehto. Käytännössä opiskelin neljä työpäivää viikossa, muun ajan vietin perheen kanssa. Perhe ei ns. kärsinyt opinnoistani, vaan minulla oli päinvastoin enemmän aikaa lapsillekin.