Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Opiskele ympäristösuojelua, ympäristöterveyttä ja niiden johtamista

Ympäristöteknologian YAMK-tutkinnon jälkeen sinulla on tieto ympäristömme vaaroista ja riskeistä, niiden arvioinnista ja hallinnasta. Koulutuksen aikana myös verkostoidut alan muihin osaajiin.

YAMK-koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin ja hankit uutta osaamista mm.:

 • ympäristöturvallisuuden riskeistä, niiden arvioinnista ja haasteista
 • riskien arvioinnissa ja hallinnassa käytettävistä valvonnallisista ja lainsäädännöllisistä menetelmistä
 • puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta
 • työelämälähtöisen kehittämistehtävän menetelmä- ja raportointitaidoista

Lisäksi voit valita opintoja esim. organisaation ympäristövastuullisuudesta, kiertotaloudesta, johtamisesta, esimiestaidoista. Opintoihin sisältyy myös osallistuminen ympäristötieteen päiville, ja näin saat kuvan alan nykytilasta huippuasiantuntijoiden alustamina.

Koulutus on suunnattu soveltuvan tekniikan alan AMK-tutkinnon suorittaneille insinööreille tai muille soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen ympäristösuojelun ja ympäristöterveyden toimintojen edistämisessä ja johtamisessa. Osaat soveltaa ympäristöalan uusinta tietoa oman osaamisesi ja työelämän toimintojen kehittämisessä sekä osaat työskennellä tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Samalla olet verkostoitunut alan osaajiin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusta on kerrallaan 2-3 päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka yleensä palautettava ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköisestä oppimisalustasta (Moodle) tai e-kirjastosta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alan viranomaiset, esim. aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä alan suunnittelu- ja insinööritoimistot. Koulutukseen pyrimme tuomaan erityisasiantuntijaluentoja työelämäkumppaneilta.

Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Lisäksi useille opintojaksoille pyritään löytämään yksi tai useampi vieraileva opettaja työelämästä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • hallinto ja lainsäädäntö
 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta
 • rakennusten sisäilmasto
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen.Opinnäytetyössäsi tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita ja vastaat niihin suunnittelemalla ja toteuttamalla työelämän ja ammattialan muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Opinnäytetyö voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen tai voit toteuttaa sen Xamkin TKI-toiminnassa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Mahdollisuus uusien ja vaativimpien tehtävien hakemiseen Puolustusvoimissa!

Oman urakehitykseni sekä työtehtävieni kannalta saan koulutuksesta hyvät lähtökohdat oman organisaationi minulle antamien tehtävien toteuttamiseen.

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa minulle myös uusien ja vaativampien tehtävien hakemisen Puolustusvoimien sisällä.

Lue lisää Mika Heiskasen opinnoista

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu