Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Opiskele ympäristösuojelua, ympäristöterveyttä ja niiden johtamista

Ympäristöteknologian YAMK-tutkinnon jälkeen sinulla on tieto ympäristömme vaaroista ja riskeistä, niiden arvioinnista ja hallinnasta. Koulutuksen aikana myös verkostoidut alan muihin osaajiin.

YAMK-koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin ja hankit uutta osaamista mm.:

 • ympäristöturvallisuuden riskeistä, niiden arvioinnista ja haasteista
 • riskien arvioinnissa ja hallinnassa käytettävistä valvonnallisista ja lainsäädännöllisistä menetelmistä
 • puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta
 • työelämälähtöisen kehittämistehtävän menetelmä- ja raportointitaidoista

Lisäksi voit valita opintoja esim. organisaation ympäristövastuullisuudesta, kiertotaloudesta, johtamisesta, esimiestaidoista. 

Ympäristöteknologian opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin projekteihin osana opintojasi ja/tai tekemällä niissä opinnäytetyösi. Pääosa opinnoista rakentuu teoriaopintojen lisäksi oman työsi kehittämiseen teorian ja käytännön sulautuessa toisiinsa. Oppiminen rakentuu siis aidoille työelämän kehittämistarpeille ja ongelmatilanteille.

Koulutus on suunnattu soveltuvan tekniikan alan AMK-tutkinnon suorittaneille insinööreille tai muille soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkinnon suoritettuasisinulla on monipuolinen osaaminen ympäristösuojelun ja ympäristöterveyden toimintojen edistämisessä ja johtamisessa. Osaat soveltaa ympäristöalan uusinta tietoa oman osaamisesi ja työelämän toimintojen kehittämisessä.  Opintojesi aikana verkostoidut muihin alan osaajiin. 

ympäristösuojelu | ympäristöterveys  ympäristöturvallisuus  sisäilma 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään verkkopainotteisina monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Kontaktiopetusta on kerrallaan 1 päivä kuukaudessa. Koulutuksen kontaktipäivät päätetään myöhemmin ja ne voivat olla joko lähipäiviä Mikkelin kampuksella tai etäpäiviä etäyhteydellä. Kontaktipäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka ovat yleensä palautettava ennen seuraavaa opetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköisestä oppimisalustasta (Learn) tai e-kirjastosta.  

Tehtävien suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tehtävien suorittaminen asettaa haasteita ajankäytölle ja työn ja opintojen yhteensovittamiselle. Erityisesti opinnäytetyön tekeminen (30 opintopistettä, mikä vastaa 800 tunnin työpanosta) edistyy parhaiten, jos pystyy järjestämään itselleen muutamien päivien tai viikkojen yhtämittaisia opiskelujaksoja. Opiskelijat, jotka ovat olleet työstään 3-5 kuukauden opintovapaalla, ovat pystyneet valmistumaan määräajassa.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alan viranomaiset, esim. aluehallintovirasto (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä alan suunnittelu- ja insinööritoimistot. Koulutukseen pyrimme tuomaan erityisasiantuntijaluentoja työelämäkumppaneilta.

Opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Lisäksi useille opintojaksoille pyritään löytämään yksi tai useampi vieraileva opettaja työelämästä.  

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • hallinto ja lainsäädäntö
 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta
 • rakennusten sisäilmasto
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista: 

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Opintojaksoilla käytettävä materiaali on osittain kansainvälistä, jolloin englannin kieli saattaa olla suuressa roolissa opintojaksolla.  Xamkin ulkomaalaiset kumppaniyliopistot tarjoavat mahdollisuuden opiskella tai jopa työskennellä myös ulkomailla. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää Byodista

Mahdollisuus uusien ja vaativimpien tehtävien hakemiseen Puolustusvoimissa!

Oman urakehitykseni sekä työtehtävieni kannalta saan koulutuksesta hyvät lähtökohdat oman organisaationi minulle antamien tehtävien toteuttamiseen.

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa minulle myös uusien ja vaativampien tehtävien hakemisen Puolustusvoimien sisällä.

Lue lisää Mika Heiskasen opinnoista

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu YAMK-tutkintoihin

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Arto Sormunen
puh. 050 312 5055
arto.sormunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi