Täydennyskoulutus_Sara LaineXamkin Akuuttihoitotyön YAMK-tutkintoa suorittava Sara Laine aloitti YAMK-polkuopiskelijana syksyllä 2021. Mahdollisuus polkuopintoihin sinetöi Saran päätöksen aloittaa opiskelut.

Turkulainen Sara Laine ei ollut alun perin suunnitellut jatko-opintoja, sillä kehittymishalusta huolimatta hän ei kokenut, että koulutus antaisi selkeää vastinetta kliiniseen työhön ja sen kehittämiseen.

– Tutustuessani opintotarjontaan minulle oli tärkeää koulutuksen käytännönläheisyys ja monimuotototeutus. Lisäksi ajoituksen oli sovittava aikatauluuni. Xamkin Akuuttihoitotyön opintosuunnitelma oli minusta heti kiinnostava, Sara kertoo.

Organisaation kliininen urapolku antoi motivaation lähteä hakemaan lisää osaamista ja kehittämään uraa eteenpäin.

 

EX-TEMPORE OPISKELEMAAN

Työssä käydyn kehityskeskustelun kautta Sara kuuli organisaationsa kliinisestä urapolusta, joka antoi motivaation lähteä hakemaan lisää osaamista ja kehittämään uraa eteenpäin. Tulevaisuudessa uusista taidoista kun olisi hyötyä.

– Idea opinnoista syntyi ex-tempore keväällä 2021, kun yhteishaku oli mennyt jo umpeen. Olen erittäin kiitollinen mahdollisuudesta päästä mukaan Xamkin polkuopintoihin heti, kun innostus ja aikaikkuna oli avoinna. Se myös sinetöi päätökseni. Muutoin olisin joutunut odottamaan vuoden verran eteenpäin.

Sara on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hän valmistui ammattiinsa vuonna 2009. Siitä lähtien hän on toiminut tehohoitajana yliopistosairaalan teho-osastolla.

– Työssäni toimin vaihtelevissa tehtävissä esimerkiksi MET-hoitajana ylipainehappihoidon parissa ja erilaisten laitteiden kanssa. Tärkeimpänä on kuitenkin vastuutehtäväni eli olen useita vuosia työskennellyt vastuu- ja asiantuntijaroolissa hengityslaitteiden ja hengitysasioiden parissa. Asiantuntijaroolissani toimin muun muassa kouluttajana, bedside-konsulttina, ohjeiden päivittäjänä ja perehdyttäjänä.

Kiinnostavinta on ollut itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen.

 

OPINNOT SOPIVAT MYÖS HEKTISEEN ELÄMÄÄN

Sara sanoo, että opiskelu on ollut joustavaa ja että hän on voinut edetä täysin ryhmän mukana. Opinnäytetyö alkoi samassa aikataulussa muiden kanssa ja valmistuminen on suunnitelmissa vuodenvaihteessa 2022–2023. Sara sanoi yllättyneensä positiivisesti, että polulla aloittaminen ei laittanut häntä lainkaan eriarvoiseen asemaan muiden opiskelijoiden kanssa, ja että siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi sujui täysin ilman ongelmia.

– Yllättävää on ollut myös hektisen elämäntilanteen, vaativan työn ja opiskelun yhteensovittaminen, joka on sujunut paremmin kuin olisin koskaan voinut kuvitella.

Aikuisena opiskelu tuntuu hyvin erilaiselta kuin nuorena.

 

Saran mielestä opiskeluissa kiinnostavinta on ollut itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen. Opintojen aloittaminen on hänen mukaansa ollut yksi elämän parhaista päätöksistä. Sara suositteleekin avoimen AMK:n opintoja kaikille kiinnostuneille.

– Olen saanut valtavasti varmuutta osaamisestani ja itsestäni opiskelijana. Aikuisena opiskelu tuntuu hyvin erilaiselta kuin nuorena, ainakin oman kokemukseni mukaan. Olen kasvanut ihmisenä ja ajattelijana. Asiantuntijuus ja omien näkemysten esittäminen on luontevaa ja varmaa, Sara sanoo.

Saran mukaan sairaanhoitajien työtilanne ja tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, mutta hän toivoo, että erilaiset asiantuntijaroolit kehittyvät ja yhtenäistyvät.

– Tulevaisuudensuunnitelmieni suhteen haluan pitää mieleni avoimena. Lähtökohtani on edetä urapolulla ja jatkaa kliinisessä työssä, mutta samaan aikaan haluaisin asiantuntijana viedä kliinisen työn kehitystä eteenpäin.

 

YAMK-polkuopintojen tarjonnan löydät koulutuskalenterista.

Lue lisää Xamk Pulsen  avoimesta AMK:sta tai täydennyskoulutuksesta.