Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • seuraavat hakuajat:

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Haluatko akuutin hoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi, lähiesimieheksi ja kehittäjäksi?

Kehitä osaamistasi kliinisen asiantuntijan monimuotoisiin tehtäviin päivystys-, teho- ja perioperatiivisessa hoitotyössä. Lisäksi saat valmiuksia akuutin hoitotyön lähiesihenkilötehtäviin.

Koulutus antaa valmiuksia akuuttihoitotyön asiantuntija- ja johtotehtäviin. Koulutuksessa painottuu monipuolinen akuuttihoitotyön johtamis- ja kehittämisosaaminen. Valmistuttuasi kykenet vahvaan asiantuntijuuteen omalla asiantuntijuusalallasi.

Saat valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan tehtävissä, esihenkilötyössä sekä kehittämistehtävissä.

Koulutus on suunnattu akuutin hoitotyön tehtävissä toimiville sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

akuutti hoitotyö | tehohoitotyö | päivystyshoitotyö | ensihoito | tutkiva kehittäminen | näyttöön perustuva hoitotyö | sairaanhoitaja | terveydenhoitaja | ensihoitaja | kliininen asiantuntija

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne:

 • Ydinosaaminen 40 op
  • Akuuttihoitotyön vaativa kliininen osaaminen
  • Lähiesihenkilö akuuttihoitotyössä
 • Täydentävä osaaminen 20 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi kehittyvässä kliinisessä asiantuntijuudessa ja akuutin hoitotyön lähiesimiestyössä, kuten

 • vaativassa kliinisessä erityisosaamisessa
 • asiantuntijuuden kehittämisessä
 • näyttöön perustuvassa toiminnassa
 • simulaation käytössä osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa
 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esihenkilötyössä.

Koulutuksessa voit myös suorittaa simulaatio-ohjaaja koulutuksen.

Täydentävän osaamisen saat hankittua koko Xamkin Master Schoolin yhteisestä, monialaisesta täydentävän osaamisen opintotarjonnasta.

Valintojesi kautta voit painottaa kehittämis- tai johtamisosaamista omien tavoitteidesi mukaan. Mahdolliset valittavat opintojaksot liittyvät muun muassa potilasturvallisuuskulttuuriin, hoitotyön laatuun, ammatilliseen viestintään ja potilasohjaukseen.

Opintojen alussa osaaminen rakentuu tutkintokohtaisen kaikille yhteisen ydinosaamisen kautta. Opintojen edetessä lisääntyy Master Schoolin täydentävän osaamisen merkitys henkilökohtaisen osaamisen rakentumisessa.

Master Schoolissa oppimisen ja osaamisen tuottaminen on vahvasti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Master School vastaa yksilöllisiin tarpeisiin erityisesti mielekkäillä yhteisöllisillä ja työelämäläheisillä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosesseilla, mutta myös opintojen yksilöllisillä suoritustavoilla.

Monialaisuuteen liittyen yhteisöllisiä osaamisen kehittymisprosesseja edistetään eri koulutusalojen, myös työelämäkumppaneille avoimissa, oppivissa yhteisöissä.

 

Opiskele joustavasti työn ohella

Opiskeluaika on noin 1,5–2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Xamkin Kotkan kampus. Lähiopetusta on keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, ja voit halutessasi kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyön työpaikkasi kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa, että lähiopetus, kliinisten erityisasiantuntijoiden luento-opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verkkoympäristössä opiskelu, ainutlaatuisessa simulaatio-oppimisympäristössä harjoittelu, käytännön työ sekä teorian ja käytännön integroivat oppimistehtävät muodostavat innostavan ja laadukkaan kokonaisuuden.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Verkostot työelämään mukaan

Yamk-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat mm. eri sairaanhoitopiirit, kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kolmannen sektorin toimijat.

Opinnot joustavat hektisessä arjessa

Akuutin hoitotyön YAMK-koulutuksessa opiskelevan Sara Laineen mielestä opiskeluissa kiinnostavinta on ollut itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen. Opintojen aloittaminen on hänen mukaansa ollut yksi elämän parhaista päätöksistä.

– Olen saanut valtavasti varmuutta osaamisestani ja itsestäni opiskelijana. Aikuisena opiskelu tuntuu hyvin erilaiselta kuin nuorena, ainakin oman kokemukseni mukaan. Olen kasvanut ihmisenä ja ajattelijana. Asiantuntijuus ja omien näkemysten esittäminen on luontevaa ja varmaa, Sara sanoo ja jatkaa:

– Myös hektisen elämäntilanteen, vaativan työn ja opiskelun yhteensovittaminen on sujunut paremmin kuin olisin koskaan voinut kuvitella.

Lue Saran tarina

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava
Niina Ervaala
p. 044 702 8792
niina.ervaala@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi