Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • hakuaika 14.-28.3.2018
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Haluatko akuutin hoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi, lähiesimieheksi ja kehittäjäksi?

Ylempään AMK-tutkintoon johtava akuutin hoitotyön koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille, jotka toimivat akuutin hoitotyön tehtävissä.

Työelämä tarvitsee kliinisiä asiantuntijoita ja hoitotyön esimiehiä, jotka vastaavat uusiin ja muuttuviin akuutin hoitotyön toimintaympäristön haasteisiin.

Suorittamalla akuutin hoitotyön ylemmän AMK-tutkinnon saat paremmat valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan monimuotoisissa tehtävissä päivystys-, teho- ja perioperatiivisessa hoitotyössä.

Lisäksi kehität valmiuksiasi akuutin hoitotyön lähiesimiestehtävissä.

Koulutus perehdyttää tietoihin ja taitoihin, joita lisääntyvät osaamisvaatimukset, nopeasti muuttuva ja kehittyvä akuutin hoitotyön toimintaympäristö tulee alan ammattilaisilta edellyttämään.

Koulutus on suunnattu akuutin hoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi

 • akuuttihoidon vaativassa kliinisessä osaamisessa
 • asiantuntijuuden kehittämisessä
 • näyttöön perustuvassa toiminnassa
 • simulaation käytössä akuuttihoidon osaamisen kehittämisessä
 • lähiesimiestyössä
 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä.

Hankit ylemmän AMK -tutkinnon täydentävän osaamisen Master Schoolin yhteisestä täydentävän osaamisen opintotarjonnasta, josta valitset yhteensä 30 opintopisteen opinnot 90 opintopisteen tutkinnossa.

Opiskelu monimuotona

Opiskeluaika on 1,5-2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kotkan kampus.

Akuutin hoitotyön ylemmässä AMK -tutkinnossa tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina ja englanninkielisinä opintojaksoina.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa, jolloin keskitytään asiantuntijaluentoihin, ryhmätyöskentelyyn ja simulaatio-oppimiseen.

Valintojesi kautta voit painottaa omaa kehittymisaluettasi akuuttihoidon kliiniseen osaamiseen, toimintaympäristöön, kehittämiseen tai johtamiseen omien tavoitteidesi mukaan.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opiskelemalla eteenpäin uralla

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat ydinosaaminen (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kehittyvä kliininen asiantuntijuus
 • lähiesimiestyö
 • tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • viestintätaidot
 • johtamisopinnot
 • ajankohtaiset teemat

Täydentävän osaamisen (20 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta tarjonnasta.

Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • viestintätaidosta
 • ajankohtaisia ensihoidon teemoja käsittelevistä opintojaksoista

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Teknistä sairaanhoitoa

Ylemmän AMK-tutkinnon pitäisi antaa ensisijaisesti valmiuksia lähiesimiestehtäviin. Perusasiat, kuten päivittäinen henkilöstöjohtaminen, työvuorosuunnittelu, taloudellinen johtaminen, hankinnat ja prosessien suunnittelu kuuluvat lähiesimiehen tehtäviin.

Tiina Vierula – Carean palvelutoiminnan esimies, teho- ja valvontahoito sekä sydäntutkimusyksiköt – oli mukana kehittämässä akuutti hoitotyön ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Lue lisää Tiinan havaintoja akuutti hoitotyön YAMK-tutkinnon kehittämisestä

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Akuutin hoitotyön koulutusvastaava
Hilla Sumanen
044 702 8780
hilla.sumanen@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi

Share This