Kouvolalainen Jaana Ahola valmistui matkailupuolen restonomi (AMK):ksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta muutama vuosi sitten ja jatkaa nyt opintojaan tekemällä ylemmän AMK-tason restonomiopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa Xamkissa. Jaana työskentelee SeikkailuviiKari-nimisessä perheyrityksessä, joka tarjoaa ohjelmapalveluita, kuten esim. kalliolaskeutumista, patikointia, eräruokailua, veneretkiä sekä melontaa.

 

 

Jaanalla on vaikuttava koulutushistoria, hän on liikunnanohjaaja, ammatillisten aineiden opettaja, köysitoiminnanohjaaja, koskenlaskuveneen kuljettaja, matkailualan turvallisuuspassikouluttaja ja valokuvaaja. Omassa yrityksessä kaikki tiedot ja taidot tulevat hyödynnetyksi täysimääräisesti.


Monipuolinen työkokemus

– Olen opiskelut AMK-restonomiksi ja suorittanut  ammatillisten aineiden opettajaopinnot. Pohjakoulutukseltani olen liikunnanohjaaja. Meillä on matkailualan perheyritys, joten matkailualan työkokemusta löytyy jo pitkältä ajalta. Olen myös työskennellyt erilaisissa matkailualan yrityksissä mm. toiminnanjohtajana sekä ohjelmapalveluvastaavana. Oman yritykseni lisäksi toimin Kouvolan seudun ammattiopistolla hankevastaavana. Olen toiminut samassa oppilaitoksessa myös matkailualan opettajana.

Kipinä jatkuvaan itsensä kehittämiseen

Jaanan opiskelumotiiveja ei tarvitse kaukaa hakea.  – Haluan kehittää itseäni ja etsiä uusia näkemyksiä, haluan löytää mahdollisuuksia ja saada lopulta pätevyyden opiskeltavaan asiaan.  Näen suurimman hyödyn olevan sen, että opiskelu tavallaan pakottaa ajattelemaan uudella tavalla, laajemmin. Opiskelu avaa mahdollisuuksia ja tuo tietoa.

 Parasta opinnoissa uudet asiat ja opiskelukaverit

– Tänä syksynä aloitin hiukan useammalla kurssilla. Minulla on nyt menossa mm. Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen, Projektin johtaminen, eMentorointi ja Palvelumuotoilu. Osan opinnoista teen verkossa ja osan Xamkin Kouvolan toimipisteessä. Minusta on ihan luontevaa, että paikka välillä muuttuu. Käytänteet ovat kuitenkin samat. Parasta opinnoissa on eteneminen ja uuden oppiminen. Opiskelupäivät katkaisevat mukavasti arjen. On myös mukava tehdä yhteistyötä opiskelukavereiden kanssa.

Opinnäytetyö hyödyttää koko matkailualaa

Jaanan tavoitteena on saada restonomin YAMK-tutkintoon liittyvä opinnäytetyö valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä. – Opinnäytetyöni aihe tulee liittymään kiinteästi valmismatkalakiuudistukseen, joka on nyt ajankohtainen. Aiheeni on mielenkiintoinen ja valmistuttuaan se tulee hyödyttämään paitsi minua niin myös muita alan yrittäjiä. Opinnäytteeni on kattava tietopaketti ja siihen tulee mukaan myös yrittäjien näkökulmia, eli haastattelen työhöni useita matkailualan pk-yrittäjiä.

Joustavuus houkutteli

– Koska AMK-restonomitutkintoni on Mikkelistä, oli luontevaa tulla jatkamaan opintoja samaan paikkaan. Erityisesti pidän opiskelujen joustavuudesta. Opiskelujen henkilökohtaistaminen oli minulle tärkeää ja se toteutui hyvin. Henkilökunnan kanssa oli helppo ja nopea asioida. Suosittelisinkin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sellaiselle henkilölle, joka haluaa edetä omaa tahtia. Näin myös opiskelu töiden ohella mahdollistuu.