Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • tutkintonimike restonomi (ylempi AMK)
 • hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Restonomi (ylempi AMK) on matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäjä

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemispalvelujen liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.

Tutkinto antaa sinulle myös kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä teemoja ovat myös teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen matkailu- ja ravitsemisalalla.

Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen.

Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

 Kaikille yhteisiä opintoja ovat johtamis- ja kehittämisosaaminen, innovatiiviset matkailu- ja ravitsemisalan palvelut sekä palveluliiketoiminnan kehittäminen.

Työelämässä Matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-opiskelijat toimivat pääsääntöisesti koulutusalan tai lähialojen tehtävissä. Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
 • kaupan esimiestehtävät
 • kehittämispäällikkö
 • lehtori (amk)
 • markkinointipäällikkö, -johtaja
 • matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
 • yrittäjä

Lisähaun valinnat

Lisähaun valintakokeet on pidetty ja valinnat tehdään mahdollisimman pian. Mikäli saat haussa opiskelupaikan, opiskelu alkaa elokuussa.

Tietoa opintojen aloittamisesta

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen. Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä. Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö.

Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa puolentoista vuoden ajan. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö.

Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Koulutus (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot ovat

 • Johtamis- ja kehittämisosaaminen
 • Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemisalan palvelut
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Täydentävän osaamisen opintokokonaisuuden voit koota oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti Master School -tarjonnasta tai muista YAMK-tasoisista korkeakouluopinnoista.

Master Schoolissa on tarjolla esimerkiksi

 • yrittäjyysopintoja
 • johtamisopintoja
 • tutkimus- ja kehittämisopintoja
 • Venäjä-opintoja
 • ajankohtaisia teemoja

BYOD – Bring Your Own Device

Syksyllä 2017 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Panosta uraasi, opiskele ylempi AMK-tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi ja mahdollistaa uralla etenemisen matkailu- ja ravitsemisalan vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä kotimaassa että kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot antavat pätevyyden ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään Marata-alalla.

Pois Helsinki-keskeisyydestä

Kaikki kehitystyö on tehty työpaikalle, joten työnantaja on hyötynyt joka välissä. Työpaikalla on ollut jokin konkreettinen ongelma, johon haetaan vastausta. Opiskeltavat kokonaisuudet ovat niin laajasti määriteltyjä, että jokainen pystyy työstämään omia juttujaan opinnoissa.

Heikki Hytönen, matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija

Lue lisää Heikin mietteitä opinnoista

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Riitta Tuikkanen
puh. 040 772 3385
riitta.tuikkanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu