Monimuoto-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Restonomi YAMK on matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäjä

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK-koulutus tarjoaa sinulle matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuusnäkymiä, palvelualan johtamista, työn kehittämistaitoja ja uralla etenemisen välineitä.

Koulutuksen keskiössä on kestävä kehitys, elämyksellisyys ja digitaalisaatio. Koulutuksessa päivität ja laajennat osaamistasi matkailu- ja ravitsemisalan toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä.

Saat varmuutta ja työkaluja palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan. Restonomi yamk on ylempi korkeakoulututkinto, jolla voit hakea maisteritason tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla ja edetä urallasi tai lähteä kokonaan uusille urille.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.

Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, vastuullisuus, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

palveluliiketoiminta | palvelujen johtaminen | digitalisaatio | vastuullisuus | tulevaisuus | talouden hallinta | matkailupalvelut | ravitsemispalvelut | johtaja | kehittäjä

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkinnon ydinosaaminen koostuu seuraavista opinnoista

 • Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
 • Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen
 • Future challenges in hospitality services (opetus suomeksi)
 • Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus
 • Matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Elämyspalvelujen johtaminen
 • Opinnäytetyö

 

Laajennat ydinosaamistasi valitsemalla täydentävät opinnot ammatillisen mielenkiintosi mukaan kaikille Xamkin YAMK-opiskelijoille yhteisestä laajasta tarjonnasta tai muista vastaavan tason korkeakouluopinnoista. Näin rakennat omien tavoitteittesi mukaisen polun.

Täydentävien opintojen teemoja ovat

 • tutkimus- ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • digitaalisuus
 • tieto ja verkostot sekä
 • kansainvälinen työympäristö.

Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö, jonka voit tehdä joko työpaikkaasi, muuhun kiinnostavaan työpaikkaan tai Xamkin hankkeeseen. Opinnäytetyön voit aloittaa heti opintojen alussa tai muuna omaan aikatauluusi sopivana ajankohtana.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin liittyvä ja omaa urakehitystäsi tukeva kehittämistehtävä.

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen paikan päällä tai etänä. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä.

Lähiopetukseen voit osallistua myös etänä verkkoalustojen kautta (esim. Teams) tai jos et voi osallistua lähipäivien opetukseen edes etänä, voit usein kuunnella opetuksen luento-osuudet videotallenteina.

Syksyllä 2024 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin. 

 • To 22.8. Orientaatiopäivä
 • Pe 23.8., to 26.9. sekä pe 27.9. Matkailu-ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
 • To 17.10, Pe 18.10 sekä pe 29.11. Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen
 • To 7.11, pe. 8.11 sekä to 28.11. Future Future challenges in hospitality services

Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena eli opintojaksoihin kuuluu kontaktipäiviä Mikkelin kampuksella. Opinnot on halutessaan mahdollista suorittaa myös etänä, koska luennot nauhoitetaan ja useimmiten kampuksella tapahtuvaa opetusta on mahdollista seurata Teamsin välityksellä reaaliaikaisesti.

Ydinopintojen lisäksi lähipäiviä tulee täydentävistä opinnoista, joita opiskelijat alkavat suorittaa useimmiten vähitellen ensimmäisestä kevätlukukaudesta alkaen. Jos et pääse paikalle lähiopetuspäivään, voit osallistua lähipäiviin myös etänä.

Huomaa, että täydentäviä opintojaksoja on tarjolla Mikkelin, Kouvolan, Kotkan ja Savonlinnan kampuksilla ja valittavana on myös paljon verkkokursseja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaminen onnistuu siis kaukaakin, jopa ulkomailta.

Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvin monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä, esimerkiksi:

 • hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
 • kaupan esimiestehtävät
 • kehittämispäällikkö
 • lehtori (amk)
 • markkinointipäällikkö, -johtaja
 • matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
 • yrittäjä

Pois Helsinki-keskeisyydestä

Kaikki kehitystyö on tehty työpaikalle, joten työnantaja on hyötynyt joka välissä. Työpaikalla on ollut jokin konkreettinen ongelma, johon haetaan vastausta. Opiskeltavat kokonaisuudet ovat niin laajasti määriteltyjä, että jokainen pystyy työstämään omia juttujaan opinnoissa.

Heikki Hytönen, matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Marjut Kasper
puh. 040 572 0474
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi