Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • tutkintonimike restonomi (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Restonomi YAMK on matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäjä

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan YAMK-koulutus tarjoaa sinulle matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuusnäkymiä, palvelualan johtamista, työn kehittämistaitoja ja uralla etenemisen välineitä.

Koulutuksen keskiössä on kestävä kehitys, elämyksellisyys ja digitaalisaatio. Koulutuksessa päivität ja laajennat osaamistasi matkailu- ja ravitsemisalan toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä.

Saat itsevarmuutta palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan. Restonomi YAMK on ylempi korkeakoulututkinto, jolla voit hakea julkisiin tehtäviin ja edetä urallasi vaativampiin tehtäviin tai lähteä kokonaan uusille urille.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.

Tutkinto antaa sinulle myös kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, kuten julkisia virkoja tai amk-opettajan tehtäviä.

Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

digitalisaatio | matkailupalvelut | palvelujen johtaminen | palveluliiketoiminta | ravitsemispalvelut | talouden hallinta | tulevaisuus | vastuullisuus

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen paikan päällä tai etänä.  Opintojen kesto on noin 2 vuotta.  Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä.

Syksyllä 2021 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin.

Lähiopetukseen voit osallistua myös etänä virtuaalisten oppimisympäristöjen kautta (esim. Teams, Adobe Connect) tai jos et voi osallistua lähipäivien opetukseen edes etänä, voit usein kuunnella opetuksen luento-osuudet videotallenteina.

Ydinopintojen lisäksi lähipäiviä tulee vaihtoehtoisista opinnoista, joita opiskelijat alkavat suorittaa useimmiten vähitellen ensimmäisestä kevätlukukaudesta alkaen. Jos et pääse paikalle lähiopetuspäivään, voit osallistua lähipäiviin myös etänä tai korvata niitä opettajan kanssa sovitulla tavalla

Täydentäviä Master Schoolin opintoja toteutetaan kaikilla Xamkin kampuksilla, joita on Mikkelin lisäksi Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Valittavana on myös paljon verkkokursseja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvin monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä, esimerkiksi:

 • hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
 • kaupan esimiestehtävät
 • kehittämispäällikkö
 • lehtori (amk)
 • markkinointipäällikkö, -johtaja
 • matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
 • yrittäjä

Pois Helsinki-keskeisyydestä

Kaikki kehitystyö on tehty työpaikalle, joten työnantaja on hyötynyt joka välissä. Työpaikalla on ollut jokin konkreettinen ongelma, johon haetaan vastausta. Opiskeltavat kokonaisuudet ovat niin laajasti määriteltyjä, että jokainen pystyy työstämään omia juttujaan opinnoissa.

Heikki Hytönen, matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen 30 op

Tutkintokohtainen ydinosaaminen koostuu seuraavista opinnoista

 • Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
 • Research and development of user experience
 • Future challenges in hospitality services
 • Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus
 • Matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Elämyspalvelujen johtaminen
 • Opinnäytetyö

Täydentävä osaaminen 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö 30 op

Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö, jonka voit tehdä joko työpaikkaasi, muuhun kiinnostavaan työpaikkaan tai Xamkin hankkeeseen. Opinnäytetyön voit aloittaa heti opintojen alussa tai muuna omaan aikatauluusi sopivana ajankohtana.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, koulutusohjelman ydinosaamisalueisiin liittyvä ja omaa urakehitystäsi tukeva kehittämistehtävä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Nainen pilvenpiirtäjän parvekkeella.

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Riitta Tuikkanen
puh. 040 772 3385
riitta.tuikkanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi