Istuin luokassa ja kuuntelin opettajan puhetta ajatellen, mihin ihmeeseen olin itseni saattanut.

Elokuu 2017 – ensimmäiset koulupäivät Xamkissa alkoivat paniikinsekaisin tunnelmin. Uutta asiaa tuli paljon, ja aikataulut olivat uhkaavasti jokaisen luokkalaisen nähtävissä. Pystyisinkö opiskelemaan työn ohella ylemmän korkeakoulututkinnon, vai olisiko tämä elämäni ensimmäinen etappi, jossa totean haalineeni liian ison palan? Motivaationi oli huipussaan, sillä olinhan kesälomalla sijoittanut lomarahani kannettavaan tietokoneeseen Xamkin sitä vaatiessa.

 

Ensimmäiset tunnit käsittelivät terveyden edistämisen teoreettisia malleja, joiden muassa esiintyi termi ”resilienssi”. Resilienssin pystyy karkeasti määrittämään psyykkisenä selviytymiskeinona eli kykynä palautua vastoinkäymisistä. Aiheeseen paneuduttuani ja pidettyäni siitä esitelmän muulle luokalle huomasinkin olevani sitoutunut tekemään opinnäytetyöni aiheesta ”Resilienssi ja sen taitojen lisääminen työuupumuksen ehkäisemiseksi”.

Kaikki tuntui etenevän todella nopeasti; haalin kursseja jopa edellisten vuoden opiskelijoiden ryhmästä, aloitin opinnäytetyön tekemisen, kävin töissä, harrastin ja hoidin omaa parisuhdettani. Kaikki nämä pyörivät samanaikaisesti elokuusta joulukuuhun.

Välillä tuli vietettyjä unettomia öitä ja pohdittua, oliko tämä kaikki työ ja paineensieto sen arvoista.

 

Välillä tuli vietettyjä unettomia öitä ja pohdittua, oliko tämä kaikki työ ja paineensieto sen arvoista. Mistä keräisin itse voimia hoitaa kouluasiat, työn sekä perhesuhteet kunnialla läpi? Ajatus siitä resilientistä ihmisestä, joka pystyy selviytymään vastoinkäymisistä, hyväksymään asiat sellaisina kuin ne tulevat vastaan ja on itselleen armollinen epäonnistumisen sattuessa, sai minut jaksamaan opiskelujen rankan aloitusajan. Voimistavaa oli myös huomata, että pystyy ja kykenee hoitamaan monta asiaa onnistuneesti maaliin samanaikaisesti.

Sote-uudistuksen myötä ei vielä tiedä, mistä tai kenen palveluksesta sitä itsensä löytää, mutta aloitin valmistautumisen uudistukseen päivittämällä osaamistani ja asiantuntijuuttani Xamkin ylemmällä korkeakoulututkinnolla. Ajatus valoisasta tulevaisuudesta ja avarakatseisuudesta kuuluvat resilientin yksilön ominaisuuksiin, ja näitä taitoja meidän jokaisen tulisi kehittää muutostilanteissa ja vastoinkäymisten sattuessa.

 

Mikko Kotola, sairaanhoitaja (AMK), Terveyden edistäminen (YAMK)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola

 

Lue lisää:
Resilienssi työyhteisössä https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyon-kehittaminen/mita-on-resilienssi/
Resilienssi on sinikkyyttä ja selviytymiskykyä https://oivaltaen.fi/resilienssi/
Mitä ovat mindfulness -tietoisuustaidot? https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/mit%C3%A4-ovat-mindfulness-tietoisuustaidot

Kirjoita kommentti

*