Monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hanki valmiudet vaativiin terveyden edistämisen asiantuntijatehtäviin

Terveyden edistämisen yamk-koulutus antaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille monipuoliset valmiudet toimia terveyden edistämisen asiantuntijana.

Opintojen myötä vahvistat omaa osaamistasi toimia monialaisessa toimintaympäristössä terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä sekä johtamis- ja esimiestyössä.

Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittäminen terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelijana, koordinaattorina ja projektityöntekijänä sekä terveyden edistämistaitojen kehittäminen työelämän toimintaympäristöissä.

Johtamisopintojen tavoitteena on saavuttaa lähiesimiestehtäviin liittyvät taidot ja sijoittua työelämässä aiemman tutkinnon ja asiantuntijuuden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon, vanhuspalvelujen tai liikunnan esimiestehtäviin.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan opiskelun aikana itse- ja vertaisarvioinnin, ryhmäreflektion ja tehtävistä saadun palautteen avulla. Johtamisvalmiuksien kehittymistä arvioidaan myös pienryhmätyöskentelyssä.

Terveyden edistäminen | Ennalta ehkäisevä hoitotyö | Näyttöön perustuva toiminta | Tutkiva kehittäminen | Tiedolla johtaminen | Asiakaslähtöiset palvelut

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) jakautuu terveyden edistämisen ydinosaamiseen (30 op), täydentävään osaamiseen 30 (op) ja opinnäytetyöhön (30op)

Ydinosaamisen sisältö koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettinen perusta
 • Terveyden edistämisen teoreettiset mallit ja menetelmät yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla
 • Näyttöön perustuva terveyden edistämisen toiminta ja sen kehittäminen
 • Terveyden edistämisen strategiat ja tiedolla johtaminen
 • Asiakaslähtöisyys terveyttä edistävissä palveluissa ja niiden kehittämisessä
 • Terveyden edistämisen asiantuntijuus, johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opintojen toteutus

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3­‑5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan Kotkassa, Kouvolassa ja etäyhteyden kautta. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Xamkin Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Mahdollisuus monenlaiseen urakehitykseen

Terveyden edistämisen yamk-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • osastonhoitaja
 • apulaisosastonhoitaja
 • palvelukodin johtaja
 • palvelukodin vastaava
 • palvelupäällikkö
 • kotihoidon aluejohtaja
 • kuntoutuspäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • projektityöntekijä
 • hyvinvointikoordinaattori
 • työhyvinvointikoordinaattori

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ylemmän AMK-tutkinnon. Johtamisopintojen perusteella opiskelija on pätevä lähiesimiestehtäviin, jolloin sijoittumispaikka on riippuvainen aiemmasta tutkinnosta.

Terveyden edistämisen opintojen perusteella opiskelija on pätevä terveyden edistämisen hankkeiden koordinaattorin ja projektityöntekijän tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

Paremmaksi esihenkilöksi

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä. Minulle oli heti selvää mihin keskityn opinnoissa ja olen hyvin onnistunut poimimaan omat jutut Master-tarjottimelta myös muilta aloilta.

Marja Vaitinen

Lue lisää Marjan mietteitä opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Virpi Maijala
puh. 050 470 4931
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi