Monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hanki valmiudet vaativiin terveyden edistämisen asiantuntijatehtäviin

Terveyden edistämisen yamk-koulutus antaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille monipuoliset valmiudet toimia terveyden edistämisen asiantuntijana.

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä ja johtajana eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. Koulutuksessa painottuu monipuolinen terveyden edistämisen kehittämisosaaminen.

Opintojen myötä vahvistat omaa osaamistasi toimia monialaisessa toimintaympäristössä terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä sekä johtamis- ja esihenkilötyössä.

Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittäminen terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelijana, koordinaattorina ja projektityöntekijänä sekä terveyden edistämistaitojen kehittäminen työelämän toimintaympäristöissä.

Johtamisopintojen tavoitteena on saavuttaa lähiesihenkilötehtäviin liittyvät taidot ja sijoittua työelämässä aiemman tutkinnon ja asiantuntijuuden perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon, vanhuspalvelujen tai liikunnan esihenkilötehtäviin.

Terveyden edistäminen | Ennalta ehkäisevä hoitotyö | Näyttöön perustuva toiminta | Tutkiva kehittäminen | Tiedolla johtaminen | Asiakaslähtöiset palvelut

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) jakautuu terveyden edistämisen ydinosaamiseen (30 op), täydentävään osaamiseen 30 (op) ja opinnäytetyöhön (30op)

Ydinosaamisen sisältö (30 op)

 • Terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettinen perusta
 • Terveyden edistämisen teoreettiset mallit ja menetelmät yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla
 • Näyttöön perustuva terveyden edistämisen toiminta ja sen kehittäminen
 • Terveyden edistämisen strategiat ja tiedolla johtaminen
 • Asiakaslähtöisyys terveyttä edistävissä palveluissa ja niiden kehittämisessä
 • Terveyden edistämisen asiantuntijuus, johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opiskele joustavasti

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen toteutus

Opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Opintojen alkaessa on kolme ensimmäistä päivää Kotkan kampuksella, jolloin verkostoidut ryhmäsi muiden opiskelijoiden kanssa.

Opinnot jatkuvat verkossa ja kontaktiopetusta on pääsääntöisesti kahtena päivänä kuukaudessa ensimmäisenä vuonna. Kontaktiopetus tapahtuu etäyhteydellä (esim. Teams).

Kontaktiopetuskertojen välillä on itsenäistä opiskelua. Syksyn 2024 kontaktiopetuspäivät ovat

 • 28.-30.8 (Kotkassa)
 • 26.-27.9 (Teamsillä)
 • 31.10-1.11 (Teamsillä)
 • 5.12 (Teamsillä)
 • 13.12 (Teamsillä)

Verkossa tapahtuva opiskelu voi sisältää verkkoluentoja, seminaarityyppisiä tapaamisia ja aikataulutettua verkkotyöskentelyä.

Master schoolin täydentävän osaamisen opinnoissa voi olla lähiopetuspäiviä eri kampuksilla. Pääosa Master schoolin opinnoista on verkossa ja voit itse valita omaan osaamisprofiilisiin sopivat opinnot.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Mahdollisuus monenlaiseen urakehitykseen

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat opinnäytetyö ja täydentävän osaamisen opinnot.

Esimerkiksi esihenkilötehtävät (osastonhoitaja, palvelupäällikkö), kehittämisprojekteissa toimiminen (projektipäällikkö, tki-asiantuntija) ja terveyden edistämisen asiantuntijatehtävät (hyvinvointikoordinaattori, työhyvinvointikoordinaattori) ovat mahdollisia työtehtäviä.

Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

Paremmaksi esihenkilöksi

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä. Minulle oli heti selvää mihin keskityn opinnoissa ja olen hyvin onnistunut poimimaan omat jutut Master-tarjottimelta myös muilta aloilta.

Marja Vaitinen

Lue lisää Marjan mietteitä opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Sari Laanterä
puh. 040 6474 520
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi