Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka: Kotka, Kouvola
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Hanki valmiudet vaativiin terveyden edistämisen asiantuntijatehtäviin

Opintojen avulla jo työelämässä mukana olevat parantavat valmiuksiaan selviytyä vaativista asiantuntijatehtävistä.

Opiskelijana hankit tietoa uusista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähestymistavoista ja työmenetelmistä sekä paneudut työelämän kehittämistehtäviin. Opiskelu tapahtuu osittain englanniksi. Opinnäytetöiden aiheet kytketään Kymenlaakson aluetta koskeviin terveyden edistämisen hankkeisiin.

Koulutuksesta valmistuneet osaavat kehittää palvelukokonaisuuksia sekä hallitsevat osaamista kehittävän johtamistavan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijana saat valmiudet toimia työyhteisöjen terveyttä edistävän toiminnan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä projekti- ja hallinnollisissa tehtävissä.

Koulutus antaa valmiudet myös sosiaali- ja terveysalan yksiköiden esimiestehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnot ovat monimuotoisia

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ovat

 • Terveyden edistämisen syventävät opinnot
 • Kehittämistyö ja opinnäytetyö
 • Täydentävät opinnot

Syventävien opintojen keskeinen sisältö muodostuu väestön, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden arvioinnista, epidemiologisen tiedon käytöstä, terveyden edistämisen teorioista ja malleista sekä terveyden edistämisen menetelmien opinnoista.

Hyvinvointistrategioiden merkitys väestön hyvinvoinnin rakentumisessa ja vapaaehtoisjärjestöjen rooli muodostavat osan syventävistä opinnoista.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteiden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta sisältyvät syventäviin opintoihin.

Täydentävät johtamisopinnot keskittyvät ihmisten johtamiseen, lähiesimiestyöhön, työhyvinvointiin ja johtamisjärjestelmiin. Täydentävät opinnot suoritetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Master Schoolissa, joka on ylempiä AMK-tutkintoja yhdistävä toimintakonsepti.

Opiskelua monimuotoisesti

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3-5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan sekä Kotkassa että Kouvolassa. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Mahdollisuus monenlaiseen urakehitykseen

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • osastonhoitaja
 • apulaisosastonhoitaja
 • palvelukodin johtaja
 • palvelukodin vastaava
 • palvelupäällikkö
 • kotihoidon aluejohtaja
 • kuntoutuspäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • projektityöntekijä

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Paremmaksi esimieheksi

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöisempi ja -läheisempi kuin vastaava yliopistossa. Pystyn siis paremmin hyödyntämään opintoja työelämässä. Minulle oli heti selvää mihin keskityn opinnoissa ja olen hyvin onnistunut poimimaan omat jutut Master-tarjottimelta myös muilta aloilta. Projetityötaidot ovat jo kehittyneet vaikka takana on vasta 30 opintopistettä opiskelua.

Marja Vaitinen, Terveyden edistämisen YAMK-opiskelija

Lue lisää Marjan mietteitä opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Päivi Mäenpää
puh. 044 702 8707
paivi.maenpaa@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi