Jasmin opiskelee Xamkissa restaurointia eli hänen erikoisalaansa ovat vanhojen rakennusinteriöörien eli sisätilojen ja huonekalujen sekä erilaisten esineiden suojelu ja säilyttäminen. Seuraavassa hän kertoo, millaista opiskelu päiväopinnoissa on, ja millainen yhteisöllisyys restauroinnin porukan kesken on.

”Xamkissa opiskellessani olen saanut alani muista opiskelijoista elinikäisiä ystäviä. Varsinkin meillä täällä Kouvolan kampuksella kulttuurialoilla on todella lämmin ja yhteisöllinen ilmapiiri. Alallamme vallitsee samanhenkisyys. Vietämme paljon aikaa saman katon alla, joten väkisinkin tulee nähtyä paljon muitakin kuin juuri oman koulutusalan opiskelijoita. Samoilla käytävillä kasvot tulevat nopeasti tutuiksi.

Dokumentointi on suuressa osassa alan opinnoissa. Restauroinnin toisen vuoden opiskelijat pääsivät tekemään vanhan talon julkisivusta väritystutkimusta. Kuvassa dokumentoidaan yhdessä väriportaikon eri värejä. Aina ei omat kädet riitä, mutta onneksi apua saa luokkakavereilta!

Restauroinnin koulutusalalla työskentelemme työmaakohteissa ja teemme paljon erilaisia projekteja ryhmänä. Kaikkien vuosiluokkien kesken tehdään tiiviisti yhteistyötä. Apua ja neuvoa on aina saatavilla. Kaikkea ei tarvitse itse tietää, vaan ratkaisuja voi pohtia yhdessä opiskelijakollegojen kanssa. Joku hallitsee paremmin materiaalikemian ja joku on taitavampi tunnistamaan eri tyylikausia.

Hyödynnämme paljon toistemme erityisosaamista ja konsultoimme toisiamme. Sitähän se opiskelu parhaimmillaan on; yhdessä oppimista ja tekemisen iloa.”

”Restauroinnin opinnoissa päivätoteutus on paras opiskelumuoto. Alallamme lähiopetus on välttämätöntä; käytännön restaurointityö vaatii hyvät tilat, materiaalit ja välineet – ja koulumme pajalta löytyy kaikki tarvittava.

Päivä on mukava aloittaa heti käytännön työllä ja aamuväsymys karistetaan reippaalla tekemisellä. Koulupäivän päätyttyä voi halutessaan jäädä vielä pajalle työskentelemään omien projektien parissa.

Hyödynnämme tätä paljonkin koulukavereideni kanssa. Saatamme tehdä iltaan asti hommia samalla musiikkia kuunnellen ja välipalaa nautiskellen.

Restauroinnin koulutus sisältää myös teoriaopintoja, mutta konkreettisen tekemisen osuus on huomattavasti laajempi. Käytännön restaurointityöt toteutetaan koululla tai erilaisissa kohteissa. Teoriaopintoja järjestetään pääasiassa lähiopetuksena. Osa teoriasta voidaan järjestää etätunteina esim. videopuheluina, mikä helpottaa etenkin muilta paikkakunnilta kulkevia opiskelijoita.

Muutaman kurssin olemme suorittaneet kokonaan itsenäisenä verkkokurssina. Tämä mahdollistaa kurssin suorittamisen opiskelijalle itselle sopivaan tahtiin, mutta se tuo myös vastuuta itseohjautuvuuteen. Teoriaopintojen suoritustavoista on mahdollista neuvotella ja sopia opettajien kanssa.”