Sairaanhoitajaopiskelijat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Mikkelin kampukselta tekivät huhtikuussa 2017 opintomatkan Tarttoon, jossa he vierailivat Tartu Health Care Collegessa ja yliopistollisessa sairaalassa. Vierailullaan he tutustuivat koulun laadukkaaseen terveysalan opetukseen ja uudistettuun sairaalaan.

Tutustuminen Tartu Health Care Collegeen

Tartu Health Care College sijaitsee Tarton kaupungissa, joka on Viron toiseksi suurin kaupunki. Koulu on tarjonnut terveysalan koulutusta jo 205 vuotta, mutta toiminut korkeakouluna vasta vuodesta 2005. Opiskelijoita kampuksella on yli tuhat. Tartu Health Care College on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan koulutusaloille.

Sairaanhoitajan opinnoissa opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset, mikä näkyy muun muassa opetusmateriaalien laadukkuudessa. Kampuksen oppimisympäristöihin on panostettu ja ne muistuttavat oikeaa sairaalaympäristöä.

Kampuksella on auditorioiden ja tavallisten luokkien lisäksi erikoisluokkia anatomian, mikrobiologian ja ergonomian opiskeluun. Hoitotaitojen harjoitteluun on erilliset simulaatiotilat ja työpajatiloja, joissa voidaan työskennellä pienryhmissä. Hoitovälineitä ja -laitteita on runsaasti ja ne ovat huippuluokkaa. Opetusmateriaalina on käytössä erilaisia anatomisia malleja, kuten anatomisia torsoja ja luita.  Mieleemme jäivät erityisesti lasipurkkeihin säilötyt ihmisen munasarjat ja aivot.

Perinteisen luento-opetuksen ohella saimme tutustua teoreettisten teemojen työstämiseen pienryhmissä. Viron kieli muistuttaa suomen kieltä niin paljon, että pystyimme seuraamaan opetusta pääpiirteittäin. Nuoret opettajat vaikuttavat valtavan innostuneilta ja pienryhmissä opiskelijat olivat avoimesti keskustelevia. Kiinnitimme huomiota siihen, että opetusmateriaali on suurelta osin englanninkielistä. Lisäksi luokkien seinille on kiinnitetty hoitoprotokollia selventäviä julisteita.

Tutustuminen Tartu University Hospitaliin

Tarton yliopistollinen sairaala on perustettu vuonna 1804. Sairaala on Viron suurin ja näin ollen siellä harjoittelee myös eniten terveydenhoitoalan opiskelijoita. Tarton yliopistollisessa sairaalassa työskentelee yhteensä noin 3450 työntekijää, joista noin 560 on lääkäreitä ja 1390 sairaanhoitajia. Vuodessa hoidetaan keskimäärin 500 000 potilasta.

Hoitajat saavat palkkaa noin 640 – 700 euroa kuukaudessa. Lääkärien palkkaus on samaa tasoa kuin suomalaisen sairaanhoitajan palkka. Heikon palkkatason takia monet terveydenhuollon ammattilaiset haluavat lähteä töihin ulkomaille. Tämä on Virolle ongelma, koska koulutus on julkisin varoin rahoitettua ja tarkoitus on, että koulutetut hoitotyön tekijät jäisivät palvelemaan Viron yhteiskuntaa.

Yliopistollisen sairaalan ulkoinen olemus on siisti ja selkeä. Sisältä sairaala on viihtyisä muun muassa esillä olevan taiteen vuoksi. Sisääntuloaula on valoisa, avara ja huoliteltu ja info-piste sijaitsee keskeisellä paikalla helposti huomattavissa. Sairaalan yleinen hygieniataso on erinomainen, käsidesiautomaatteja löytyy hyvin. Avaruuden ja valoisuuden lisäksi värimaailma on hienosti huomioitu, sillä potilasarkistotkin ovat sateenkaaren väreissä.

Toiminnan osalta tutustuimme sairaalaan kokonaisuutena ja erityisesti päivystykseen. Potilaan kulku ensihoidosta päivystyksen kautta hoitopisteeseen on selkeä ja järkevästi suunniteltu. Hoitajat vaikuttivat työhönsä ja työympäristöönsä tyytyväisiltä ja he näyttivät myös erittäin motivoituneita kehittämään potilaan hoitoa.

Sekä korkeakoulu että sairaala tarjoavat suomalaisille hoitoalan opiskelijoille mielenkiintoisen vaihto-opiskelu mahdollisuuden. Tosin meille kerrottiin, että toiveesta huolimatta käytännön harjoittelupaikka ei välttämättä ole Tarton yliopistollinen sairaala. Tartto on opiskelukaupunki ja harjoittelupaikkojen tarvitsijoita on paljon. Virolaiset opiskelijat kuitenkin korostivat, että eri puolilla Viroa sijaitsevissa sairaaloissa on monipuoliset mahdollisuudet käytännön harjoitteluun.

 

Tarto 2

Kokemusten vaihtoa illanvietossa Ruutikellarissa

Kokonaisuudessaan opintokäyntimme oli yhteistyökumppanimme Tartu Health Care Collegen taholta hyvin järjestetty. Pisteenä i:n päällä oli illanviettomme ravintola Ruutikellarissa (Püssirohukelder), joka on nyt 300-paikkainen ravintola mutta aiemmin toiminut ruutikellarina. Mukana illanvietossa oli virolaisia opiskelijoita ja heidän opettajansa. Keskustelu solisi vilkkaasti englanninkielisenä ja kokemuksia opiskelusta sairaanhoitajaksi vaihdettiin puolin ja toisin. Keskustelussa kävi ilmi, että moni opiskelijoista asuu kampuksella koulurakennuksen yläkerroksissa.

 

Sairaanhoitajaopiskelijat ryhmästä S2516SN

Kirjoita kommentti

*