Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, empaattisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Jos olet pitkäjännitteinen ja sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sairaanhoitajan ammatti sopii sinulle. Sairaanhoitajan tutkinnolla työllistyt hyvin.

Monimuoto-opiskelu

Kotka

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 40 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 3,5 Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 ja 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön ammattilainen

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Työsi on itsenäistä, monipuolista ja vastuullista. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus ja pystyt toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten potilaiden ja asiakkaiden hoitotyötä monialaisissa työryhmissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä myös kansainvälisiin työtehtäviin.

Voit työskennellä sairaalan vuodeosastoilla, erilaisilla poliklinikoilla, päivystyksessä, leikkaus- ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- ja hoitokodeissa, yksityissektorilla, lääkäriasemilla, sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla, kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan kelpoisuuden, joka mahdollistaa mielenkiintoisten ja haastavien tehtävien hakemisen myös Suomen ulkopuolelta.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Sairaanhoitajana uramahdollisuutesi ovat moninaiset!

 • hoitotyö
 • sairaanhoitaja
 • sairaanhoito
 • sosiaali- ja terveysala
 • hyvinvointi

Miksi opiskella sairaanhoitajaksi Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamista ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, jotka sairaanhoitajan on hallittava työelämässä ja jotka ovat pohja uuden oppimiselle. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Koulutuksen aikana harjoitellaan erilaisia hoito- ja ohjaustilanteita. Nykyaikaiset simulaatio- ja harjoittelutilat uudenaikaisilla laitteilla ja välineillä varustettuna mahdollistavat todentuntuiset oppimistilanteet.

Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua sellaisissa yksiköissä, joissa sairaanhoitajat työskentelevät. Harjoitteluja suoritetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja kolmannen sektorin toimipisteissä.

Sairaanhoitajatutkinnon opetussuunnitelman perustana ovat EU-direktiivit yleissairaanhoitajuudesta sekä valtakunnallisesti määritellyt yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset, joihin sisältyy myös ammattikorkeakoulun yhteisiä osaamisalueita.

Sairaanhoitajan työssä vaadittava ydinosaaminen varmistetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävällä sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallisella kokeella.

Ydinosaaminen

 • Yhteiset opinnot
 • Sairaanhoitajan työn perusteet
 • Kansantautia sairastavan hoitotyö
 • Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
 • Kirurginen ja akuuttihoitotyö
 • Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
 • Opinnäytetyö

Täydentävä osaaminen

 • Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
 • Täydentävä harjoittelu

Lue opiskelijatarinoita

Sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa opiskelet teoriaa verkossa ja käytäntöä kampuksella!  

Koulutuksen toteutus

Opintojen aloitus on Kotkan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla viikolla 2. Aloitusviikolla on 2–3 lähipäivää kampuksella.

Kulutus järjestetään monimuoto-opintoina. Opiskelujen kesto on noin 3,5 vuotta ja opintojen laajuus on 210 op.

Monimuoto-opintosi koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkotapaamisista ja koululla toteutuvasta opetuksesta.

Osallistut verkkotapaamisiin ja lähiopetukseen koululla työjärjestyksen mukaisesti.

Lisäksi opinnot sisältävät vaihtelevan pituisia harjoittelujaksoja hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta vaatii sinulta opintojen aikataulun huolellista suunnittelua sekä omien voimavarojesi tunnistamista. Teoriaopinnot sisältävät mm. aikataulutettuja verkkotapaamisia, erilaisia verkkotehtäviä ja teoriapajoja.

Sairaanhoitajan kliiniset taidot, kuten erilaiset laboraatiot ja simulaatiot, opiskelet lähiopetuksessa kampuksella.

Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, joten sinun tulee varata riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun.

Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on opettajien ja muiden opiskelijoiden verkosto.

Opiskeluihisi kuuluuvassa käytännön harjoittelussa työaikasi noudattaa harjoitteluyksikön työaikajärjestelmää ja ohjaavan sairaanhoitajan työaikaa. Käytännön harjoittelu tapahtuu noin viitenä päivänä viikossa, mutta se voi vaihdella harjoitteluyksikön mukaan. Harjoittelu voi ajoittua kaikkiin vuorokauden aikoihin ja viikonloppuunkin.

Uramahdollisuudet

Heti valmistumisen jälkeen lähes 100-prosenttinen työllistyminen

Sairaanhoitajana työskentelet erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla. Työllistymismahdollisuuksia on sekä kotimaassa että ulkomailla.

Voit työskennellä:

 • sairaalan vuodeosastoilla
 • erilaisilla poliklinikoilla
 • päivystyksessä
 • leikkaus- ja teho-osastolla
 • kotisairaanhoidossa
 • kuntoutus- ja hoitokodeissa
 • yksityissektorilla
 • lääkäriasemilla
 • sairaanhoitajan lähi- ja etävastaanotolla
 • kolmannen sektorin tehtävissä
 • suunnittelutehtävissä tai
 • yrittäjänä.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Sairaanhoitajat (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien kriteerien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Lisätietoa ammattioikeuksista on tarjolla Valviran sivuilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Kuva jossa kiususten kampuksen juontaja on kädet levällään.

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan!

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa – opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video:

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028456
Sähköposti
Sari.Virkki@xamk.fi
Yksikkö
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö
Sari Virkki
Lehtori
+358447028456
Sari.Virkki@xamk.fi
Puhelin
+358503125047
Sähköposti
Riitta.Riikonen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Riitta Riikonen
Lehtori
+358503125047
Riitta.Riikonen@xamk.fi
Puhelin
+358503125121
Sähköposti
Tiina.Lybeck@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksik
Tiina Lybeck
Lehtori
+358503125121
Tiina.Lybeck@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: