Nykyaikainen sairaanhoitaja on monipuolinen osaaja

Sairaanhoitajan työ on monipuolista ja inhimillistä hoitotyötä, jossa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta.  

Ihmiset tarvitsevat sairaanhoitajan apua koko elämänkaaren ajan. Työpaikkasi voit siis valita monelta eri alueelta tai vaihtaa paikkaa työurasi edetessä. Millainen on sinun unelmasi?

Vaikka työtä tehdään ihmisten parissa, saat koulutuksessa myös valmiudet teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen hoitotyössä.

Työssään sairaanhoitaja

 • edistää ja ylläpitää terveyttä
 • ehkäisee ja hoitaa sairauksia
 • tukee toipumista
 • kannustaa kuntoutumaan.

Työhön kuuluu myös potilaiden ja omaisten neuvontaa ja ohjausta.

Sairaanhoitajana osallistut päätösten tekemiseen ja ongelmanratkaisuun, yhdessä muiden hoitoalan ammattilaisten kanssa.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Opinnoissa paljon harjoittelua

Koulutuksessa saat hyvät teoreettiset tiedot ja käden taidot.  Opiskelu on käytännönläheistä ja toteutustavoiltaan monipuolista. Opiskelusta noin kolmasosa on harjoittelua, joka tehdään useassa eri jaksossa.

Hoitotilanteita harjoitellaan koulutuksessa paljon, apuna käytetään esimerkiksi simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä. Tällä videolla näet yhden simulaatiohoidon tilanteen.

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa, ja lähiopiskelujaksoja on pääsääntöisesti

 • Mikkelissä 2-3 päivää viikossa
 • Savonlinnassa 3-4 lähipäivää noin joka toinen viikko.
 • Kotkassa 3 päivää viikossa

Opiskelujen eteneminen ja aikataulu suunnitellaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Sairaanhoitajan opintojen rakenne

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamista ovat esimerkiksi

 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Täydentävillä opinnoilla laajennetaan ja syvennetään osaamista hoitotyön eritysalueilla. Täydentävinä opintoina (30 op) voi sairaanhoitajaopiskelija valita joko

 • akuuttihoitotyön
 • kansanterveystyön
 • mielenterveystyön tai
 • monialaisen syventämisen

Valinnaisina opintoina (10 op) on tarjolla mm.

 • digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut
 • innovaatio- ja yrittäjyysopinnot tai
 • venäjäopinnot

Opintojen aikana voit kansainvälistyä oman opintosuunnitelmasi mukaisesti. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla opiskellen tai harjoitellen. Opiskellessasi Xamkissa voit halutessasi suorittaa kaksoistutkinnon.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Työpaikat lähellä ihmistä

Sairaanhoitajan ammatissa osaaminen lisääntyy ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti. Ammattiura alkaa opiskelujen alusta ja jatkuu koko työssäoloajan.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Lue lisää sairaanhoitajan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Sairaanhoitajat työllistyvät hyvin ja työpaikkoja on esimerkiksi

 • sairaaloissa ja terveysasemilla
 • kotihoidossa
 • hoivakodeissa
 • kuntoutuslaitoksissa
 • yrityksissä ja järjestöissä
 • yrittäjänä
 • kansainvälisissä tehtävissä

Sisäisen ammatillisuuden löytyminen oli mahtava kokemus

Sairaanhoitajaopiskelija Veera Kamaja

Läheiseni oli pidemmän aika sairaalassa. Ihailin sairaanhoitajien läsnäoloa, vakuuttavuutta, omaisten huomioimista ja toivon ylläpitämistä. Päätin, että haluan itsekin tehdä tätä tärkeää työtä – niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin.

Veera Kamaja, sairaanhoitajaopiskelija

Lue lisää Veeran mietteitä opiskelusta ja alasta

5 hyvää syytä opiskella sairaanhoitajaksi

 1. Jokainen päivä opit varmana jotain uutta ja mielenkiintoista!
 2. Tulet olemaan kavereiden suosiossa, kun pienikin nuha vaivaa…
 3. Hyvät mahdollisuudet erikoistua ja jatkokouluttautua.
 4. Hyvät työllistymismahdollisuudet ympäri Suomea ja halutessasi ovet ovat avoinna myös ulkomaille.
 5. Opetus käytännönläheistä ja siihen kuuluu mm. paljon oikeita asiakastöitä.

Täytyy olla jämäkkä, ahkera ja kunnianhimoinen, mutta myös aina muistaa mikä on kaikkein tärkeintä: olla ihminen ihmiselle, olla läsnä, kuunnella sekä arvostaa jokaista ihmistä sellaisena kuin hän on.

Tutustu Xamkiin

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Tartu elämäsi tilaisuuteen - opiskele suuhygienistiksi monimuotototeutuksessa!

Metropolia AMK toteuttaa koulutuksen Xamkin kanssa yhteistyössä. Koulutus järjestetään Kotkassa ja Helsingissä.

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610

 

Savonlinna
koulutusvastaava Tiina Lybeck
puh. 050 312 5121
tiina.lybeck@xamk.fi

Kotka
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi

Share This