Data-analytiikka ja visualisointi on tulevaisuuden ala. Globaalisti kehittyvä digitaalinen yhteiskunta mahdollistaa viestinnän verkon välityksellä kaikkialla maailmassa. Sanattoman viestinnän jäädessä verkkoviestinnän ulkopuolelle yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on helpompaa. Sujuvan globaalin viestinnän haasteena kuitenkin on vaadittu ymmärryksen ja osaamisen taso vieraista kielistä ja kulttuureista. Omassa viestinnällisessä osaamisessani on vakaa pohja kansainvälisellä alalla vaadittavalle tietotaidolle. Siksi tämä on minun alani.

Informaation haku, hallinta ja prosessointi ovat kuin data-analytiikan aakkoset.

 

Nykyisin digitalisaatio on avainsana lähes kaikilla aloilla. Data-analytiikan ja visualisoinnin maailmassa se on välttämättömyys. Informaation haku, hallinta ja prosessointi ovat kuin data-analytiikan aakkoset. Verkko- ja yhteisöllinen työskentely sekä visuaalinen viestintä ovat seuraavat askeleet. Oma osaamiseni kallistuu enemmän juurikin digitaalisen viestinnän puolelle. Sanaton viestintä ei ole universaalia mutta verkkoviestintä on.

Minulle ilmaisu kirjallisesti on paljon luonnollisempaa kuin sosiaalisissa tilanteissa. Useiden viestinnällisten tilanteiden spontaanius on minulle suuri haaste, minkä takia verkkoviestintä on itselleni mieluisampi vaihtoehto. Myös verkkoviestinnän suoruus kiehtoo minua, sillä tullakseen ymmärretyksi asiat on sanottava niin kuin ne ovat. Olen tietoinen, että tällaisella alalla ei tule toimeen pelkällä verkkoviestinnällä, mutta sen hallitsemista pidän kuitenkin omana vahvuutenani.

Globaalissa kasvussa olevalla alalla menestyminen vaatii kielitaitoa, joka on minun suurin vahvuuteni. Osaan englantia, ruotsia, saksaa, venäjää ja espanjaa. Kaikissa edellä mainituissa kielissä on enemmän kuin helppoa lähteä rakentamaan yhä laajempaa kielitaitoa tilanteen niin vaatiessa. Ihme kyllä, spontaanien tilanteiden hoitaminen vieraalla kielellä on minulle helpompaa kuin suomeksi. Uskon sen johtuvan siitä, että toisella kielellä keskustellessani suurin huoleni on se, että tulen ymmärretyksi. Puolestaan suomen kielellä vuorovaikutus uusissa yllättävissä tilanteissa saa minut miettimään mitä muut ajattelevat, jos sanonkin jotain väärin.

Digitaalisten välineiden, verkkoviestinnän ja vieraiden kielien osaaminen ovat avaimia näin digitaalispainotteisella alalla menestymiseen.

 

Digitaalisten välineiden, verkkoviestinnän ja vieraiden kielien osaaminen ovat avaimia näin digitaalispainotteisella alalla menestymiseen. Ne avaimet taskussa mahdollisuudet ovat rajattomat. Näen tulevaisuudessa itseni näiden avainten haltijana. Data-analytiikka ja visualisointi on tulevaisuuden ala ja siksi minun alani.

 

Vilma Laine
Tradenomi (AMK) -opiskelija, liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi
Kouvola

Kirjoita kommentti

*