Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Liiketoimintaa, tiedon muotoilua, visualisointia

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä? Entä tiedon muotoilu, visualisointi ja viestintä? Haluatko oppia, kuinka tiedolla ohjataan ja luodaan tulevaisuuden liiketoimintaa?

Uudessa ja ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyy liiketalouden, data-analytiikan ja visualisoinnin sekä viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla ja saat tietoja ja taitoja uudentyyppisen uran luomiseen.

Opiskelet data-analytiikan ja tiedon viestimisen sekä visualisoinnin tietoja ja taitoja monipuolisesti hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asian­tuntijaluentojen avulla.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella osaamisalalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

Koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeistä koulutuksessa on datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot. Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksiin että julkisiin organisaatioihin. Jos yrittäjyys kiinnostaa, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

Osa opetuksesta on englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

business | intelligence | data-analytiikka | johtaminen | liiketoiminnan kehittäminen | viestintä | visualisointi

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne:

 • Ydinopinnot 75 op
 • Täydentävät opinnot 90 op
 • Harjoittelut 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Koulutus koostuu pakollisista liiketalouden ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista liiketalouden opinnoista. Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat erittäin tärkeä osa opintoja.

Opetus on päiväopetusta. Opetusta on luentoina, webinaareina sekä erilaisissa yritysyhteistyö- projekteissa ja kehittämishankkeissa. Opit tekemällä ja kokeilemalla sekä kuuntelemalla ja ymmärtämällä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinnoissasi perehdyt liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella perehdyt myös muihin liiketoiminnan alueisiin.

Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yritystä tiedon avulla. Lisäksi opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.

Olemme analysoineet ja visualisoineet mm. pelintekijöiden pelilatauksia, tilastokeskuksen dataa ja laadittu asiakasraportteja.  Microsoftin kanssa ollaan analysoitu tekoälyn dataa. Paljon on yritysvierailuja ja data-analytiikan ammattilaisia odotetaan yrityksissä innolla!

Katso opiskelijoiden palautetta opinnoista.

Koulutuksessa painotetaan data-analyysin ja visualisoinnin sekä viestinnän ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoimintaan. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.

Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, niin sinulla on mahdollista hakea osaamisen tunnistamista. Näin aiemmin hankittu osaaminen voidaan saada tunnustettua.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Kouvolan kampus 360°

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Data-analyytikko vai tiedon visualisoija?

Data-analytiikan osaajista on pulaa, joten työllistymisnäkyvmät ovat hyvät. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä, kuntien tai valtion palveluksessa.

Koulutus avaa sinulle mahdollisuuden uudenlaisen uran luomiseen.

Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot.

Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisellä tasolla.

Valmistumisen jälkeen voit toimia esimerkiksi data-analyytikkona, liiketoiminnan kehittäjänä, tiedon visualisoijana, markkinointianalyytikkona.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • Data-analyytikko
 • CDO (Chief Data Officer)
 • Kehityspäällikkö
 • Tietotyöntekijä
 • Viestintäsuunnittelija
 • Asiantuntija
 • Datan visualisoija
 • Projektipäällikkö
 • Marketing Analyst
 • Digitaalisen viestinnän osaaja
 • Asiakasanalyytikko
 • Data Scientist

On kiehtovaa selvittää syitä trendeihin ja kuinka niihin voi vaikuttaa!

lue lisää

Analyyttista ajattelua, kirjoittamista ja visuaalisuutta!

Lue lisää

5 syytä miksi opiskella tradenomiksi!

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Nina Hartikainen
nina.hartikainen@xamk.fi
p. 044 702 8569

Jaa sivu