Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 50
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Liiketoimintaa, tiedonhallintaa ja visualisointia

Kiinnostavatko sinua liiketalouden työtehtävät? Entä tiedonhallinta, datalähtöinen viestintä ja tiedon visualisointi? Haluatko oppia, kuinka tiedolla ohjataan yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa sekä luodaan uutta, tulevaisuuden liiketoimintaa?

Ainutlaatuisessa data-analytiikan koulutuksessa yhdistyvät liiketalouden, data-analytiikan ja viestinnän opinnot. Koulutuksessa opit liiketalouden tiedot sekä toimimaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opit myös, kuinka liiketoimintaa ohjataan tiedon avulla sekä miten tiedon avulla kehitetään uutta liiketoimintaa. 

Opiskelet liiketaloutta, data-analytiikkaa ja tiedon viestimistä sekä visualisointia hankkeiden, yritysyhteistyön, pienryhmätyöskentelyn, itseopiskelun ja asian­tuntijaluentojen avulla. Osa opetuksesta voi olla englanniksi, joten opit käytännön kielitaidon jo opintojesi aikana.

Opintoja pääset suorittamaan myös aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan yrityksiä ja niiden tarpeita uudella data-analytiikan alalla. Näin opit ymmärtämään liiketoimintaa ja tuottamaan dataa sen tarpeisiin sekä ideoimaan uutta liiketoimintaa.

Koulutuksesta saat eväitä uusiin, monipuolisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Jos yrittäjyys kiinnostaa sinua, voit suorittaa myös yrittäjyysopintoja.

big data | business intelligence | data-analytiikka | liiketoiminnan kehittäminen | organisaatioviestintä | tietovarastot | visualisointi

Opintojen sisältö

Koulutuksen perusosaaminen koostuu pakollisista liiketalouden opinnoista ja data-analytiikan opinnoista sekä valittavista opinnoista. Liiketaloudellinen osaaminen ja ymmärrys, esimerkiksi miten yritys toimii ja minkälaisia tietoja yrityksessä tarvitaan, ovat perusedellytykset data-analytiikan osaamisen hyödyntämiselle muun muassa ennakoinnissa ja tietojohtamisessa.  Vapaasti valittavissa opinnoissa voit syventää omaa osaamistasi haluamallasi alueella. Työharjoittelut ja opinnäytetyön tekeminen ovat olennainen osa opintoja.  

Data-analytiikan opinnoissasi perehdyt ensin liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opit ymmärtämään, mitä uusia mahdollisuuksia datan analysointi tuo liiketoiminnalle. Oman kiinnostuksesi perusteella voit perehtyä myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Opit etsimään, muokkaamaan ja esittämään yritysten tarvitsemaa tietoa sekä kehittämään yrityksen toimintaa tiedon avulla. Opit ymmärtämään liiketoimintaa ja löytämään uusia ideoita, kohteita ja keinoja datan hyödyntämiseen.  

Koulutuksessa painotetaan data-analyysin ja viestinnän sekä visualisoinnin ammattiosaamista ja niiden yhdistämistä liiketoiminnan osaamiseen. Voit lisätä tutkintoosi poikkitieteellisesti myös esimerkiksi palvelumuotoilun tai muita itseäsi kiinnostavia opintoja.

Jos sinulla on aiempaa tutkintoon liittyvää osaamista opintojen, työn tai harrastustoiminnan kautta, sinulla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnistamista.

Verkko-opintojen toteutus

Opetus tapahtuu pääosin joustavasti omatoimisesti verkossa. Verkko-opinnot ovat kokopäiväopintoja. Mahdolliset aikataulutetut etäluennot pidetään pääsääntöisesti perjantaisin. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta. 

Koulutukseen sisältyy pakollinen datalaboratoriojakso, jonka voi suorittaa joko etänä tai Kouvolan kampuksella. Etänä suoritettuna harjoittelujakso kestää kaksi viikkoa, ja Kouvolan kampuksella suoritettuna yhden viikon. Lisäksi opetuksessa voidaan hyödyntää intensiivijaksoja. Valinnaisopinnot noudattavat valittujen valinnaisopintojen omia aikataulutuksia.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Olemme analysoineet ja visualisoineet mm. pelintekijöiden pelilatauksia, tilastokeskuksen dataa ja laadittu asiakasraportteja.  Microsoftin kanssa ollaan analysoitu tekoälyn dataa. Paljon on yritysvierailuja ja data-analytiikan ammattilaisia odotetaan yrityksissä innolla!

Katso opiskelijoiden palautetta opinnoista.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä yrityksissä tai kuntien ja valtion palveluksessa.

Asiantuntijatehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja kehittämistaidot. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi.

Kansainvälisille työmarkkinoille

Tradenomi-koulutuksessa saat valmiudet toimia liiketalouden ammattilaisena myös kansainvälisissä työympäristöissä. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus perehtyä monikulttuuriseen työympäristöön ja kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen sekä ammatillisen kielitaidon oppimiseen. Opetus, materiaalit ja opettajat ovat osittain englanninkielisiä.  

Xamkin monipuolisesta kielitarjonnasta voit opiskella esim. saksaa, venäjää ja espanjaa. Osa opinnoistasi on englanniksi. Opintojaksoilla vierailee lisäksi ulkomaisia opettajia.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • Asiakasanalyytikko
 • CDO (Chief Data Officer)
 • Data-analyytikko
 • Data Scientist
 • Datan visualisoija
 • Digitaalisen viestinnän osaaja
 • Kehityspäällikkö
 • Liiketoiminnan kehittäjä
 • Marketing Analyst
 • Markkinointianalyytikko
 • Projektipäällikkö
 • Tietotyöntekijä
 • Viestintäsuunnittelija

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

On kiehtovaa selvittää syitä trendeihin ja kuinka niihin voi vaikuttaa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Analyyttista ajattelua, kirjoittamista ja visuaalisuutta!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

5 syytä miksi opiskella tradenomiksi!

Lue lisää tradenomiopiskelusta

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu Kouvolan kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijan tarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Pia Jääskeläinen
p. 040 667 2190
pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610