Strateginen johtamisen kurssi auttoi ymmärtämään silloisen työnantajani strategisia linjauksia. Jokaisessa opiskelutehtävässä vertasin strategiaa ja toimintatapoja siihen mitä opinnoissa käytiin. Miten työnantajani on strategiassaan onnistunut ja missä voisi olla parantamisen varaa? Tämä tosielämän ja teorian yhdistäminen auttoi helpommin ymmärtämään asioita.

Peruskoulupohjalta olen opiskellut Porin Tekniikkaopistolla Sähkövoimatekniikkaa kolme vuotta, jonka jälkeen hain Satakunnan ammattikorkeakouluun. Valmistuin Sähkövoima- ja automaatiotekniikan insinööriksi vuonna 2003. Samana vuonna sain työpaikan Mikkelistä Järvi-Suomen Energiasta. Työskentelin siellä käyttökeskuksessa käyttöinsinöörinä 14 vuotta, kunnes viime syksynä päätin tarttua uusiin haasteisiin ja siirryin Olkiluotoon TVO:n palkkalistoille. Nykyään olen uuden ydinvoimalaitoksen sähköpuolen kunnossapitoinsinööri.

Olen halunnut syventää ammattiosaamistani myös teoriapuolella. Pääsin 2008 Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon AIMO-aikuismaisteriohjelmaan, mutta työ-, perhe- ja opiskelijaelämän yhdistäminen Mikkeli-Lappeenranta välille ei ollutkaan hyvä yhdistelmä. Aloin etsimään säännöllisesti vaihtoehtoa, kunnes törmäsin Xamkin Sähkövoimatekniikan YAMK-koulutukseen.

Opinnäytetyöllä yllättävän suuri merkitys itselleni ja yritykselle

Ammattiaineet sopivat osittain suoraan silloisiin työtehtäviin ja sain paljon uutta perspektiiviä. Vapaasti valittavilla opinnoilla sain myös täydennettyä vuosien mittaan syntyneitä aukkoja mm. yrittäjyys- ja strategisen johtamisen opinnoilla. Suurin kehitysaskel tuli työnantajalle tekemästäni opinnäytetyöstä, jolla oli yllättävän suuri merkitys itselleni ja yritykselle.

Ilman opintojani en olisi niin innokkaasti hakenut voimalaitokselle töihin

Strategisen johtamisen kurssi auttoi ymmärtämään silloisen työnantajani strategisia linjauksia. Jokaisessa opiskelutehtävässä vertasin strategiaa ja toimintatapoja siihen mitä opinnoissa käytiin. Miten työnantajani on strategiassaan onnistunut ja missä voisi olla parantamisen varaa? Tämä tosielämän ja teorian yhdistäminen auttoi helpommin ymmärtämään asioita.

Voimalaitos- ja energiatekniikan opinnot olivat sisällöiltään silloin enemmän yleissivistäviä itselleni, koska niiden kanssa en ollut syvällisesti tekemisissä. Nykyisessä työssäni voimalaitoksessa näillä ammattiaineilla onkin suurempi merkitys. En olisi myöskään niin innokkaasti voimalaitokselle hakenut ilman näitä opintoja.

Ryhmätyöt auttoivat tutustumaan muiden alojen ja yrityksien edustajiin. Yllätyin kuinka monelta erilaiselta alalta ammattilaisia oli eksynyt opiskelemaan. Jälkeenpäin on tavattu ohimennen ja juteltu opiskeluista ja päättötöiden edistymisestä.

YAMK-tutkinnolla on pakko olla jotain tekemistä haastattelupyyntöihin ja työllistymiseen!

Hain muutamaa paikkaa syksyllä eri yhtiöihin (verkonrakennus, voimalaitos, sähkönjakeluverkko) erilaisiin tehtäviin tarkoituksena kehittyä urallani eteenpäin. Jokaisessa haastattelussa arvostettiin paljon työhistoriaa, mutta myös tätä YAMK-tutkintoa. CV:ssäni oli päällimmäisenä tämä tutkinto ja toisena työnantaja. Jokaisesta tuli haastattelupyyntö ja jokaiseen olisi otettu työntekijäksi.

Olen kymmenen vuotta hakenut tilaisuuden tullen joitain tehtäviä ja silloin pääsin haastatteluihin 50% tapauksista. Lopulta ei se sen pidemmälle edistynyt. Nyt kävi näin… pakko olla tuolla YAMK-tutkinnolla jotain tekemistä asiaan liittyen.

Hyvät pelisäännöt auttoivat arjen pyörittämisessä

Kahden alle kouluikäisen lapsen kanssa olikin alkuun haastavaa. Puolison kanssa yhteisesti laaditulla suunnitelmalla ja aikataulutuksella saimme sovittua hyvät pelisäännöt. Kohdallani tämä tarkoitti, että parina arki-iltana jäin työpaikalle tekemään esseetehtäviä ja viikonloppuna sain myös aikaa tehdä tehtäviä kotona perheen ollessa ulkoilemassa tai kyläilemässä.

Kävin myös välillä työpaikan toimistolla tekemässä tehtäviä ja keräämässä opinnäytetyötä varten materiaalia ja tutkimusdataa. Lisäksi kävin pari kertaa viikossa valmentamassa Haidong Gumdoa ja Taekwondoa. Opiskelun lomassa sain vielä pari EM-kultaa ja EM-hopean Saksassa Haidong Gumdossa.

Miksi YAMK-tutkinto kannattaa suorittaa?

  • Mahdollisuus verkostoitua ja syventää omaa osaamista.
  • Myös työnantajalle tekemä päättötyö on hyvä näytönpaikka.
  • Tohtoriopiskelijaksi pääsee myös tätä kautta!

Haluaisin vielä sanoa myös sen, että jos opiskelu tuntuu sopivan tähän elämäntilanteeseen, niin kannattaa aloittaa. Hyvällä suunnittelulla ja aikataulutuksella opiskelu työn, perheen ja harrastusten ohella ei ole vaikeaa!

Juhani Liljanko, kunnossapitoinsinööri, Teollisuuden Voima Oyj

Kirjoita kommentti

*