Tiina Vierulaa – Carean palvelutoiminnan esimies, teho- ja valvontahoito sekä sydäntutkimusyksiköt – pyydettiin mukaan kehittämään Akuutin hoitotyön ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Syksyllä 2017 alkavaa Akuutti hoitotyö (ylempi AMK) -tutkintoa on kehitetty yhteistyössä sairaanhoidon ammattilaisten kanssa.

”Ylemmän AMK-tutkinnon pitäisi antaa ensisijaisesti valmiuksia lähiesimiestehtäviin”, kertoo Vierula. Lähiesimiehellä saattaa olla jopa sata alaista ja hyvin laaja tehtäväkuva, joten koulutukselle on tarvetta.

”Perusasiat, kuten päivittäinen henkilöstöjohtaminen, työvuorosuunnittelu, taloudellinen johtaminen, hankinnat ja prosessien suunnittelu kuuluvat lähiesimiehen tehtäviin”, Vierula listaa.

Työkaluja

Teoreettisella osaamisella on käyttöä johtamisessa.

”Hyödyllisiä työkaluja lähiesimiehelle ovat Lean-ajattelu, prosessijohtaminen ja -suunnittelu”, Vierula luettelee.

 Tekniikka kuuluu kaikille

Esimiestehtäviin tarvitaan teorian lisäksi myös paljon käytännön osaamista.

”Konkreettista osaamista tietotekniikkaan tarvitaan päivittäin. Tekniikka ja sairaanhoito eivät enää ole erossa toisistaan”, Vierula selvittää.

Hän toivoo opintoihin myös perusohjelmistojen käyttökoulutusta, koska osalla opintoihin osallistuvista voi olla pitkä aika edellisistä opinnoista.

”Pitää myös osata nähdä mitä nykytekniikka voi merkitä terveydenhuollossa ja kuinka sillä voidaan muuttaa koko toimintaa. Nykytekniikka pystyy jo nyt uskomattomiin asioihin”, Vierula kertoo.

Oman työn kehitys

Opintovapaata saa yleensä aina, mutta työnantaja voi tukea opintoja muutamalla palkallisella koulutuspäivällä konsernin ohjeistuksen mukaisesti. Vierula näkee, että koulutuksesta on aina hyötyä.

”Jos opiskelija haluaa kehittää omaa työtään, niin se on hienoa työnantajan näkökannalta”, Vierula toteaa.

On myös mahdollista, että opinnäytetyön aiheita voi saada työnantajalta.

”Olisi hienoa, jos tutkimustyö saataisiin suoraan työelämän käyttöön”, Vierula toivoo.

Yhteistyötä

Opinto-ohjelman kommentoinnin lisäksi ammattikorkeakoulun ja sairaalan yhteistyölle olisi tilausta. Xamkin Kotkan kampus ja keskussairaala ovat kuitenkin lähes naapureita.

”Toivoisin, että Carealla ja Xamkilla olisi entistä enemmän yhteistyötä. Olisi hieno olla myös mukana toteuttamassa sitä”, Vierula sanoo lopuksi.