Suvi, kehittämiskoordinaattori

  1. Miten päädyit alalle ja tämän hetkiseen työhösi?

Ensimmäisen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen (lähihoitaja) jälkeen olen kouluttautunut tasaisesti lisää. Vuorotyön jälkeen säännöllinen työaika alkoi houkuttaa ja päätin lähteä jatkokouluttautumaan sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitajaksi valmistuttuani paikkakunnallani haettiin kehittämiskoordinaattoria kaksi vuotiseen kehittämistehtävään ja sain paikan.

  1. Kuvaile työnkuvasi ja tavallinen päivä työssäsi?

Olen kehittämiskoordinaattorina ja kuulun viisihenkiseen tiimiin. Kehitämme yhden maakunnan kotihoitoa. Hankkeessa kokeillaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kotiin vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii ympärivuorokautisesti.

Teemme pääsääntöisesti päivätyötä ja voimme itse vaikuttaa hyvin työnsuunnitteluun. Työmme on todella liikkuvaa, koska työalueena on koko Keski-Suomi.  Työpäivät vaihtelevat runsaasti. Varsinkin näin loppupuolella hanketta päivät menevät paljon toimistolla loppu raporttia kirjoittaessa.

  1. Parasta työssäsi?

Tässä työssä saa olla mukana kehittämässä. Tärkeässä roolissa on ihmissuhdetaidot, koska tätä työtä tehdään verkostoissa. Meillä on myös maailman paras tiimi, vähättelemättä, eli työkavereilla on iso merkitys: jaksamiseen, viihtymiseen jne.

  1. Mitä vinkkejä voisit antaa alalle hakeutuvalle?

Ei saa ajatella terveydenhoitajan työtä liian suppeasti, vaan miettiä kaikkia mahdollisuuksia, mitä tutkinto voi tuoda tullessaan. Missä tahansa terveydenhoitajan työtä tekeekin, se on mielestäni ihmisläheistä ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja.