Xamkin opintopsykologi Mari Häkkilä antaa 6 hyvää vinkkiä valintakokeisiin.

 

HUOM! Korkeakoulujen opiskelijavalinta muuttuu.  Syksyllä 2019 otetaan käyttöön digitaalinen AMK-valintakoe. Lue tästä lisää!

 

Valintakokeisiin on hyvä valmistautua etukäteen, niin teet niistä itsellesi mukavammat ja vähemmän kuormittavat, samalla vaikutat myös valintakokeen tuloksiin.

Vaikka valintakokeiden koekysymyksiin, aikatauluihin tai arvosteluperusteisiin et hakijana voi itse vaikuttaa, hyvin moneen asiaan kuitenkin voit. Hyvä valmistautuminen vähentää epävarmuutta valintakoepäivänä, mikä taas vähentää jännittämistä ja lisää käytössäsi olevia psyykkisiä resursseja.

Lue tästä myös vinkit jännittämiseen!

 

 

Tutustu ennakkomateriaaliin

Jos valintakokeisiin kuuluu ennakkoaineistoa, ota se huolellisesti haltuun. Usein materiaalia ei saa ottaa mukaan kokeeseen tai jos se saa olla mukana, valintakokeen aika ei kuitenkaan riitä sen huolelliseen lukemiseen, joten opiskele asiat kunnolla ennen koetta. Käytä tarvittavia ja sinulle sopivia opiskelustrategioita opeteltavan aineksen haltuun ottamiseen: lue, alleviivaa, piirrä, kirjoita, opeta aineistoa kaverille tai perheenjäsenelle ja kertaa. Tärkeintä uuden opiskeltavan asian mieleen painamisessa on se, kuinka selität opiskeltavan asian itsellesi omin sanoin. Eli kun luet kappaleen, palauta asia omin sanoin mieleesi tekstiä katsomatta. Samalla huomaat, oletko ymmärtänyt lukemasi.

Selvitä etukäteen valintakokeesta faktat

Lue huolella valintakoekutsu tai Xamkin nettisivuilta valintakoeinfo. Selvitä, kuinka kauan koe kestää ja mistä eri osa-alueista se koostuu. Yksityiskohtaiset tiedot, kuten saako kokeessa käyttää laskinta tai saako ennakkoaineisto olla mukana kokeessa, on hyvä olla tiedossa etukäteen, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Ota selvää, mitä valintakokeessa painotetaan ja mitä osa-alueita arvioidaan. Näin voit valmistautua kokeeseen paremmin ja olet asioista varmempi, mikä lisää itsevarmuuttasi kokeessa ja vähentää jännitystä. Tutustu aiempien vuosien valintakokeisiin, joita löytyy ainakin Xamkin nettisivuilta.

Valmistaudu hyvinvoimalla

Valintakoe on ponnistus, joka vie energiaa ja kuormittaa. Valintakoepäivä on usein pitkä ja taukoja voi olla satunnaisesti. Syö ja nuku hyvin valintakoetta edeltävinä päivinä, jotta sinulla on voimia koitokseen ja energiatasosi on riittävä. Ravitut ja levänneet aivot toimivat kokeessa paremmin. Ota eväitä mukaan, jos valintakokeet kestävät useamman tunnin. Joskus valintakoepäivä saattaa venyä pitkäksikin ja nälkäisenä et pysty antamaan parastasi. Huolehdi, että liikut, lepäät ja teet mukavia asioita valintakoetta edeltävinä päivinä, sillä se vähentää stressiä ja auttaa jaksamaan. Väsyneenä muistitoiminnot, keskittyminen ja vireystila ovat heikot. Pystyt paremmin osoittamaan oman osaamisesi virkeänä ja kylläisenä.

Lue kokeissa tehtävänannot huolellisesti

Lue valintakokeissa jokainen tehtävänanto huolellisesti –useampaan kertaan. Huolehdi, että olet ymmärtänyt tehtävän. Vastaa siihen, mitä kysytään. Lue vastauksen jälkeen vielä kysymys ja katso, että olet vastannut kysymykseen oikein. Hahmottele vastauksesi ranskalaisin viivoin, mindmapin avulla tai vaikka piirrä se. Panosta esseissä selkeään aloitukseen ja napakkaan, kaiken kokoavaan lopetukseen. Monivalintatehtävissä peitä vastaukset. Näin väärät vastaukset eivät sekoita sinua, jos osaat asian. Luota tietoosi. Vaikka tuntuu, ettet osaisi, yritä (paitsi, jos vääristä vastauksista menettää pisteitä). Sillä, kun aloitat tehtävän tekemisen ja kirjoittamisen, asioita tulee usein mieleen, vaikka ensin tuntui, ettei muista asiasta mitään.

Älä jää jumiin

Joskus valintakokeissa on aikarajoitteisia tehtäviä, jolloin jumiutuminen yhteen tehtävään vie aikaa muilta. Älä jää liian pitkäksi aikaa junnaamaan tehtävään, jota et osaa, siirry rohkeasti seuraavaan. Jos on mahdollista, palaa tehtävään myöhemmin takaisin. Kun siirryt uuteen tehtävään, aivot työskentelevät tiedostamatta kesken jääneen aiheen parissa, joten kun teet muita tehtäviä ja palaat takaisin vaikean tehtävän pariin, vastaus saattaa jo löytyä. Lue ja tarkista aina lopuksi vastauksesi. Älä kiirehdi valintakokeesta pois. Äläkä huolestu, jos et osaa vastata jokaiseen kysymykseen, kaikkien vastausten ei tarvitse olla oikein, jotta pääsee opiskelemaan.

Ole kuin työhaastattelussa

Jos valintakokeeseen kuuluu yksilö-, ryhmä- tai videohaastattelu, valmistaudu myös siihen. Huomioi tilanteen tärkeys siten, että se näkyy käyttäytymisessäsi. On luonnollista jännittää haastattelua ja sen voi hyvin sanoakin koetilanteessa, se keventää taakkaasi, kun ei tarvitse piilotella sitä. Voit ajatella valintakoehaastattelun ikään kuin työhaastatteluna. Mieti etukäteen, kuinka tuot motivaatiosi hakemaasi koulutusta kohtaan esiin. Mieti, millaisia asioita haluat tuoda itsestäsi esiin, kuten oppimaasi ja kokemaasi, vahvuuksiasi ja kehittämisalueita. Ole tilanteessa oma luonnollinen itsesi, millekään alalle ei haeta vain yhtä tiettyä tyyppiä, mutta aitous, rehellisyys sekä kyky tarkastella ja arvioida itseään ja omaa toimintaansa, toimii aina.

 

Tsemppiä valintakokeisiin!