Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa Restonomi (YAMK) -polkuopintoja verkossa opiskeleva Teija Iivari työskentelee erityisen tuen ohjaavana opettajana Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa Ekamissa. Teija aloitti polkuopinnot syksyllä 2019 yhdessä työkaverinsa kanssa.

Teija opiskeli jo ennen polkuopintoja avoimen AMK:n yksittäisiä työhyvinvointia ja työelämän kehittämistä koskevia opintojaksoja.

– Työelämässä et voi kehittää asioita mutu-pohjalta. Tarvitsemme teoriatietoa tehdäksemme oikeita päätöksiä ja kehittääksemme toimintaamme.

– Olisi hyvä, jos useampi henkilö samalta työpaikalta kouluttautuisi samanaikaisesti. Silloin oppimiskokemuksia voi jakaa ja soveltaa yhdessä työelämässä. Minä houkuttelin työkaverini mukaan polkuopintoihin. Polkuopinnoissa opiskelemme ylemmän korkeakoulututkinnon ensimmäisen vuoden opinnot, Teija iloitsee.

Työelämässä et voi kehittää asioita mutu-pohjalta. Olisi hyvä, jos useampi henkilö samalta työpaikalta kouluttautuisi samanaikaisesti.

 

Maitotilalta erityisen tuen opettajaksi

Teijalla on taustalla monta vaihetta ennen nykyisiä opintoja. Pohjakoulutukseltaan Teija on kotitalousteknikko. Ennen nykyistä opettajauraansa hän on työskennellyt ravintola- ja laiva-alalla, mutta myös 10 vuotta maitotilalla.

Opiskelu on pitkään tuonut Teijalle iloa ja elämänsisältöä. Saatuaan työn Ekamilta Teija on hankkinut opettajan pedagogisen pätevyyden, erityisopettajan kelpoisuuden, neuropsykologisten vaikeuksien nepsy-ohjaaja -koulutuksen sekä opinto-ohjaajan pätevyyden.

Lisäksi Teija on opiskellut Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hän kokee, että on voinut hyödyntää avoimen AMK:n opintoja työelämässä. Teija kiittelee opetusta, opettajien apua, avoimen AMK:n asiakaspalvelua sekä opintotarjontaa.

– Avoimeen ammattikorkeakouluun on helppo tulla, ei tarvitse hakea, voi vain ilmoittautua mukaan, Teija naurahtaa.

Avoimeen ammattikorkeakouluun on helppo tulla, ei tarvitse hakea, voi vain ilmoittautua mukaan!

 

Opiskelua työelämää, ei arvosanoja varten

Avoimen AMK:n polkuopintojen päätteeksi Teija aikoo hakea avoimen väylän haussa suorittamaan Restonomi (YAMK) -tutkinnon Xamkissa.

– Voi olla, että tämä jää minulla viimeiseksi tutkinnoksi. Todennäköisesti kuitenkin jatkan oppimista avoimessa ammattikorkeakoulussa vielä sen jälkeenkin. Minua kiinnostavia aiheita ovat esimerkiksi palvelumuotoilu ja mentorointi, Teija pohtii.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu sopii hyvin Teijalle, koska hänelle on luontaista opiskella hälyisässäkin ympäristössä päivätyön ohella. Teijan tavoitteena on saada opinnoista sisältöjä ja hyötyä nimenomaan työelämään. Arvosanat ovat toissijaisia.

Todennäköisesti jatkan oppimista avoimessa ammattikorkeakoulussa vielä YAMK-tutkinnon jälkeen. Suosittelen avoimen AMK:n opintoja kaikille, jotka haluavat kehittyä työssä ja kehittää työelämää.

 

Työelämälähtöisyys näkyy Teijan opintosuunnitelmissa. Tulevassa opinnäytetyössään Teija aikoo tutkia miten erityistukea tarvitsevat kokki- ja tarjoilijaopiskelijat saavat tukea työpaikoilla.

– Tavoitteeni on kehittää työpaikkaohjaajille erityisen tuen palveluprosessi. Haluan luoda toimintatavan, jota voisi soveltaa erityisen tuen ohjauksessa, alasta riippumatta.

– Xamk tarjoaa minulle yksilöllistä ohjausta sekä ajasta ja paikasta riippumattomat mahdollisuudet syventyä YAMK-opinnoissani juuri minulle tärkeisiin aiheisiin. Suosittelen polkuopintoja kaikille, jotka haluavat kehittyä työssä ja kehittää työelämää, Teija kannustaa.

Opiskele YAMK-opintoja Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa

Aloita YAMK-opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa! Suorittamasi polkuopinnot hyväksiluetaan, mikäli haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. YAMK-opintojen tarjonnan löydät avoimen AMK:n koulutuskalenterista.

Ilmoittautuminen keväällä 2023 alkaviin polkuopintoihin on 1.-7.12.2022. Lue lisää polkuopinnoista: www.xamk.fi/polkuopinnot